Bank Asya Satılık Gayrimenkuller, İcradan Satılan Evler, Konutlar, Daireler

Bank Asya’dan satılık gayrimenkuller, iflas etmiş ve TMSF’ye devrolmuş bir banka olan Bank Asya’nın İcra İflas Kanunu ve İhale Kanunlarına göre Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Gayrimenkul bankasyadan.com.tr adresinden satışa sunduğu taşınmazları ihtiva eder. Satışa çıkarılan gayrimenkuller için direkt teklif yöntemi ya da ihale yöntemi uygulanır. Bank Asya’dan satılık taşınmazlar, diğer aktif bankalar, özel bankalar ya da devlet bankaları gibi serbest bir satış prosedürüne sahip değildir. TMSF tarafından devralınan ve müflis bir banka olduğundan, devletin ihale kurallarına göre ihale edilir ya da direkt teklif yöntemiyle belirli kurallara riayet edilerek satılır. Bu yazımızda “Bank Asya’dan satılık gayrimenkuller nasıl alınır, nelere dikkat edilmelidir?” gibi soruların yanıtlarını vereceğiz.

Bank Asya’dan Satılık Gayrimenkuller

Normal piyasalarda satılan gayrimenkullere nazaran fiyatları daha uygun olan Bank Asya’dan satılık gayrimenkul ürünler, daha uygun şartlarda alıcı bulabilmektedir. Bunda elbette TMSF eliyle satışların gerçekleştirilmesinin de etkisi bulunuyor. Diğer bankalardan farklı olarak Bank Asya’nın satılık taşınmazları için fiyat getirisi değil, icra iflas şartları daha önemlidir. Zamanında bankanın asetine dahil olmuş; batık kredilerin ipotekli gayrimenkulleri, bankanın kendine ait taşınmazları satışa çıkarılıp satışı gerçekleştirilmek istenmektedir. Bankasyadan.com.tr adresi üzerinden gayrimenkulleri inceleyebilirsiniz.

Bank Asya Satılık Paket Gayrimenkuller Nedir?

İnternet sitesinde yer alan satılık gayrimenkuller arasında paket olarak satışa çıkarılmış olan taşınmaz ürünler de bulunur. Paketler genelde birbirlerine yakın olan arsaların bir arada satılmak istenmesiyle oluşurlar. Ancak mesken olarak da paketler bulunmaktadır. Bunlar bir binanın bağımsız bölümleri, yan yana birden fazla binanın bağımsız bölümleri olabilmektedir. Bir paket halinde satıldıklarından dolayı uygun bir maliyetle iyi bir yatırım imkânı doğurabilmektedirler.

Bank Asya Satılık Gayrimenkuller Almanın Faydaları Nelerdir?

Bank Asya’dan satılık ya da diğer aktif bankalardan satılık gayrimenkullerin normal piyasada satılan taşınmaz ürünlerden daha uygun fiyatlı olduklarından bahsetmiştik. Bunun en temel nedeni, ekspertiz raporu sonucunda ortaya çıkan muhammen bedelin piyasa satış tutarlarının altında olmasıdır. Normal bankalar, ipotekli krediler karşılığında gayrimenkullerini satışa çıkarırlar. Ancak müflis Bank Asya, TMSF’ye devredildiğinden ve TMSF de öncelikle gayrimenkul satmak amacı gütmeyip icra iflas kanuna göre faaliyetin sonlandırılması amacı güttüğünden bazı gayrimenkuller için satış süreçleri kısa bazıları içinse uzun olabilir.

Bankasyadan.com.tr üzerinde inceleyeceğiniz taşınmazların ekspertiz süreleri eğer 1 yılı aşmışsa yeniden değerleme için yeni ekspertiz raporları oluşturulacaktır. Bu da bazı taşınmazların fiyatlarını, incelediğiniz zamankine göre artı – eksi olarak etkileyebilir.

Muhammen bedel, bilirkişinin satışa konu taşınmaz hakkında oluşturduğu ekspertiz raporundaki tavsiye edilen satış tutarıdır.

Bank Asya’dan Satılık Gayrimenkul Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Bank Asya’dan satılık taşınmazlar için fiyat belirlenirken, az önce açıkladığımız muhammen bedel üzerinden değerlendirme yapılır. Fiyat belirleme sürecinde elbette ekspertiz şirketlerine başvurulacak ve bilirkişilerce taşınmaz malın muhammen bedeli belirlenecektir. Ayrıca TMSF’nin belirleyeceği şartlar da fiyatlar için etken olabilir.

Bank Asya Satılık Gayrimenkullerini Nasıl Satın Alabilirim?

Bank Asya satılık taşınmazlardan beğendiğiniz bir taşınmazı satın alabilmek için öncelikle internet sitesini ziyaret etmeniz gerekir. Normal bankalara nazaran, Bank Asya’dan satılık gayrimenkuller için satış prosedürü biraz farklı işliyor. İnternet sitesi üzerinden incelemiş olduğunuz taşınmazların statüleri oldukça önem taşıyor. Zira teklif usulü ile satılanlar, hali hazırda teklif verilen gayrimenkuller ve ihale için teklif toplanacak olan gayrimenkuller sitede listelenmektedir.

İflas etmiş olan Bank Asya’nın gayrimenkullerini elektronik ihale yöntemiyle değil fiziki ihale yöntemiyle ve davet ile sattığını da özellikle belirtelim. Genellikle 1 Milyon TL altındaki gayrimenkuller için direkt teklif usulü ile gayrimenkulü ya da gayrimenkul paketini satın alabiliyorsunuz. 0 216 250 15 15 numaralı teklif hattını arayabilir ve beğendiğiniz gayrimenkulün durumunu danışmana sorarak bilgi alabilirsiniz.

Direkt Teklif Yöntemiyle Gayrimenkul Satın Almak

Yukarıda bahsi geçen telefon numarasını arayarak beğendiğiniz bir gayrimenkulü soruşturarak işe başlamalısınız. Sonrasında bir teklif iletmek için http://www.bankasyadan.com.tr/contact?id=2642 adresinden iletişim formunu kullanarak irtibat kurabilirsiniz. Bunun sonucunda gayrimenkul danışmanları sizi arayarak taşınmaz ile ilgili bilgiler paylaşacaktır. Şunu da özellikle belirtelim ki 1 Milyon TL muhammen bedel altındaki taşınmazlar için genellikle direkt teklifler kabul edilebilmektedir. Bunun için de dilekçe örneğini indirerek gerekli alanları doldurmalısınız. Bunun ardından da kimliğinizin arkalı önlü fotoğraflarıyla beraber gayrimenkul@bankasya.com.tr adresine göndermeniz yeterli olacaktır.

İhale Yöntemiyle Gayrimenkul Satın Almak

Bahse konu danışma hattını aradıktan sonra beğendiğiniz gayrimenkul ile ilgili sorgularınızı tamamlayarak http://www.bankasyadan.com.tr/contact?id=2642 adresindeki formu doldurabilirsiniz. İhale yöntemiyle satış olacağı için bu formu doldurmak yerine dilerseniz, direkt olarak dilekçe örneğini indirebilir ve 1 Milyon TL üzerindeki gayrimenkuller için ihaleye davet edilmeyi bekleyebilirsiniz. Davet edilmeyi beklemek için de gayrimenkul@bankasya.com.tr adresine kimlik fotoğrafınızla birlikte dilekçeyi gönderebilirsiniz.
Sonrasında bir ihale açılması uygun görülürse size hafta içi mesai saatleri içinde ihale ile ilgili bilgileri bildiren bir telefon alacaksınız. Yatırmanız gereken teminat tutarı, yatıracağınız IBAN numarası ile mail adresinize sözleşme gönderilecek. Bu sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzalayarak, yine mail ile size bildirilecek olan adrese diğer belgelerinizle birlikte göndermeniz istenecektir.

Bank Asya’dan Satılık Taşınmazlar İçin Teminat Öder Miyim?

Müflis Bank Asya’dan satılık gayrimenkullerin ihalesine davet edilmiş olmanız durumunda, TMSF’nin belirlemiş olduğu tutarda bir teminat tutarını mail adresinize gönderilen banka IBAN adresine ödemelisiniz. Bu oran genelde gayrimenkulün muhammen bedeli üzerinden yüzde 5 oranında alınmaktadır. Ancak bir detaydan da bahsedilmelidir ki idare gerekli gördüğü durumlarda, ihale açmama yetkisine de sahiptir. İhale açmadığı durumda, direkt satışla en yüksek teklif sahibine gayrimenkul ürününü satabilir.

Bank Asya Satılık Gayrimenkuller İhalesine Katılmak İçin İstenen Belgeler

Bank Asya satılık gayrimenkuller ihalesine katılabilmek için bankanın mail adresinize ilettiği şartname – sözleşme mutlaka imzalanmalıdır. Süreçte sizden bir ihale dosyası hazırlamanız istenebilecektir. Aşağıdaki belgelerin hazırlanarak ihale dosyasına eklenmesi ya da idarenin belirttiği adrese gönderilmesi talep edilebilir.
  • Teminat ödendiğini gösterir dekont,
  • Sözleşme – şartname,
  • Gerçek kişiler için resmi kimlik belgenizin önlü arkalı fotokopisi,
  • Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi,
  • Tüzel kişiler için yetki belgesi, noter onaylı imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
  • Vekalet söz konusu olacaksa noterce düzenlenen ortaklık beyannamesi.

Bank Asya İhalesinden Çıkarılmak

Fiziki katılım ile düzenlenecek Bank Asya taşınmaz satışını içeren ihalelerde ortamı bozacak ve ihaleye zarar vererek engelleyecek fiiller işleyenler, ortamı bozan ve ihale huzurunu bozan katılımcılar; ihale başkanının isteğiyle ihale salonundan çıkarılabilir. İmza edilecek olan sözleşmeye – şartnameye göre bu durum katılımcılara önceden bildirilecektir. Katılımcılar, kuralları baştan kabul etmiş sayılacağından dolayı hiçbir itiraz haklarının olmayacağını da peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Teminat Bedeli Hangi Durumlarda İade Edilir – İade Edilmez?

Fiziki ihale için ödeyeceğiniz teminat bedelini belirli durumlarda geri alabilirsiniz. Eğer idare yapılan ihaleyi herhangi bir sebepten ötürü iptal ederse, teminat ücreti tarafınıza iade edilecektir. Ancak bu sürede geçen süre için bankadan, teminatınızın hesapta kaldığı süre içinde herhangi bir hak talebinde bulunamazsınız.
Banka, ihale açması durumunda sözleşme şartlarında teminatın iadesi için bir bölüm ayıracaktır. Her gayrimenkul için farklı oranlar belirleyebileceği gibi sabit olarak teminatı yüzde 5 oranında da tutabilir. İhale şartlarında birinci kazanan ve ikinci kazanan gibi bir skala benimsemesi durumunda, birinci kazanan hak sahibi ve ikinci kazanan hak sahibi dışındaki tüm katılımcıların teminat bedellerini iade eder. Birinci hak sahibi, süresi içinde üzerine düşenleri yapmaz; tüm ücreti yatırmaz, satış işlemlerine başlamaz ya da tamamlayamazsa teminat bedeli iade edilmeyerek irat kaydedilir ve hak ikinci kazanana devrolur. İkinci kazanan da aynı şekilde üstüne düşenleri yerine getirmezse, şartnamede yazılı olan sonuç ile ihale süreci ya sonuçlanır ya da yeni bir ihale sürecine gidilir. Böylece ikinci kazanın da teminat bedeli irat edilecektir.
Teklifiniz diğer tekliflerden düşük kalmışsa, banka tarafından mücbir sebeplerle ihaleye girişiniz engellenmişse, idare tarafından 20 gün içinde teminatınız iade edilecektir.

Bank Asya’dan Satılık Gayrimenkuller İçin Kredi Çekebilir Miyim?

Bank Asya’dan satılık taşınmaz ürünleri satın almak için kredi kullanabilirsiniz. Ancak belirtmekte yarar var, Bank Asya, müflis bir banka olması yani iflas ederek TMSF’ye devri gerçekleşmesi sonucunda kredi kullandırabilen bir banka değildir. O yüzden hali hazırda çalışmış olduğunuz bankalar üzerinden kredilerinizi kullanmanız gerekir. Size en uygun krediyi bulmak için Konut Kredileri sayfamızı inceleyebilir ve ihtiyacınız olan konuta en uygun faizli kredilerle sahip olabilirsiniz.

Bank Asya’dan Satılık Taşınmaz Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Bank Asya satılık gayrimenkuller satın alırken veya almadan önce araştırmanız gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle teklif öncesinde beğendiğiniz bir taşınmazın durumunu öğrenmek için 0 216 250 15 15 numaralı hattı aramalı ve taşınmazın durumuyla ilgili bilgi almalısınız. En önemli noktalardan biri de ekspertiz raporunun durumudur. Bir yılı aşan raporların yenilenmesi gerektiğini ve yenilendiğinde de yeni bir satış değeri ortaya çıkabileceğini unutmayınız.

Çevre şartlarından tutun da komşularınıza kadar tüm detayları eğer imkânınız varsa bizzat giderek yerinde incelemelisiniz. Satın alacağınız gayrimenkulün geçmiş döneme ait borçlarının bulunup bulunmadığını, yıkıntı halinde olup olmadığını ve ayıplı – kusurlu bir yapıda olup olmadığını dikkatle incelemenizde yarar bulunuyor. Zira satışın ardından banka bu konuyla ilgili size karşı sorumlu olmayacaktır. Sözleşmede bu konuyla ilgili bankanın sorumsuz olduğunu kabul etmiş olacaksınız. İskân, alan, tapu durumu ve kullanım durumu gibi önemli detayları teklif öncesinde araştırmalı ve içinize sinmesi durumunda gayrimenkule teklif vermelisiniz.

Teminat bedelini ödemeniz, banka için bir iyi niyet göstergesidir ve sizin gayrimenkule karşı alıcı olduğunuzun ispatıdır. İhale süreci sona erdiğinde ve satın alma aşamasına geldiğinizde 15 – 20 iş günü içerisinde taşınmazın kalan tutarını bankanın gösterdiği hesaba yatırmanız gerekir. Bu yüzden de kredi kullanarak satın alım gerçekleştirecekseniz, ihale öncesinde kredinizi hazırlamanızı ya da en azından ön onay almanızı öneriyoruz. Zira size tanınan süreler içinde ödemenizi gerçekleştiremezseniz, banka ödemiş olduğunuz teminat bedelini irat kaydedecektir yani gelir olarak gösterecektir.

Satış işlemlerine başladığınız anda banka sizi muhatap olarak alır. Başka birinin üzerine devir istemeniz durumunda banka için bu bir ihale iptal sebebi olarak görülecektir. İhaleye katılan kişi ya da tüzel kişilik tapu devrini üzerine yaptırmalıdır. Bununla birlikte BSMV gibi ödemeleri de satın alan kişinin yapacağını belirtelim. Bu şartları satış sonrasında kabul etmemeniz durumunda banka teminatınızı irat olarak kaydedecektir.


Diğer bankalardan satılık gayrimenkuller