Bankalar

Bankalar hakkında birçok bilgiyi bulabileceğiniz bu sayfada, Türkiye’de hizmet veren tüm bankalar yer alıyor. Bankalar için oluşturulan sayfalarda işinize yarayacak çeşitli bilgilere erişebilirsiniz. Bankaların internet adreslerinin de yer aldığı bu alanda, her banka için oluşturulan ürün ve hizmet sayfaları aracılığıyla ilgili bankanın kredilerinden mevduatlarına kadar tüm ürünleriyle ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Bankaların künye sayfalarında bankanın kuruluş tarihinden genel müdürüne kadar birçok bilgiye kolaylıkla erişebilirsiniz. Banka kategorileri menüsünden devlet bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları gibi türe göre bankaları listeleyebilirsiniz.

Bankalar, temel bazı şartları yerine getirdiklerinde, Bankacılık Kanunu’na göre herhangi bir yasal engel olmadan kurulabilirler. Türkiye’de hizmet veren bankalar, atıl durumda bulunan kaynakları toplayarak sermaye ihtiyacı olan işletmelere ya da kişilere borç vererek ekonominin sağlam bir temel üzerinde, istikrarlı şekilde gelişmesini sağlamakla görevlidirler. Bu amaca uygun hareket etmek için de bankalar kredi faizleri getirisi elde ederek kişilere ve firmalara kredi vermektedirler. Bankaların mevduat ve kredi faiz oranlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bankalardan kredi açıklaması olduğunda da yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Bankalar Nasıl Kurulur?

Ülkemizde bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetiminde yasalara bağlı olarak kurulur. Yapıları itibariyle birer anonim şirkettirler. Şahıs, kolektif ortaklık, adi komandit şirket ya da limited şirket olarak kurulan bankalar göremezsiniz. Bunun da temel nedeni anonim şirket yapısının bankacılık organizasyonuna daha uygun olmasıdır.

Bankaların Görevleri Nelerdir?

Bankalar öncelikle aracılık hizmeti veren kuruluşlardır. Topladıkları mevduat birikimlerini, kredi türevlerine dönüştürerek isteyen kişi ya da kurumlara faiz karşılığında aktarırlar. Kredilerden elde ettikleri faiz getirisinin bir bölümünü ise mevduat sahiplerine aktararak, mevduat faizi dönüşü sağlarlar. Böylece bankalar, mevduat sahipleri ile krediye ihtiyaç duyanlar arasında aracılık hizmeti sağlamış olur. İnternet sitemiz üzerinden bankalara ait mevduat faiz oranlarını ve kredi faiz oranlarını bulabilirsiniz.

Ayrıca bankaların sorumlulukları arasında kişi ve kurumların maddi varlıklarını akılcı şekilde kullanmak, kaynak kullanımını geliştirmek, kısa süreli fonları uzun süreli fonlara dönüştürmek, banka parası veya kaydi para oluşturmak, ulusal ticarete katkı sunmak, gelir ve servet dağılımını etkilemek, para politikası etkinliğini geliştirmek gibi temel görevler bulunur.

Bankalar Türlerine Göre Kaça Ayrılır?

Bankalar, türlerine göre sitemizde beşe ayrıldı. Bunlar; devlet bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, özel sermayeli bankalar ve yabancı sermayeli bankalar olarak adlandırıldı. Sitemiz üzerinden dilediğiniz bankayı özelliklerine göre arayabilirsiniz.