TSKB Satılık Gayrimenkuller, İcradan Satılan Evler, Konutlar, Daireler

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık gayrimenkuller, ipotekli iş yerleri, meskenler, tarlalar, araziler gibi taşınmaz ürünlerin, banka tarafından kendi internet sitesinden sattığı ürünleri ifade etmektedir. Normal taşınmaz piyasalarında yüksek fiyatlarla satın alabileceğiniz taşınmaz ürünlere, bankalardan satılık olarak daha ucuz fiyatlara sahip olmanız mümkün. Bu sebeple taşınmazlara yatırım yapmak isteyen ya da uygun fiyatlara gayrimenkul sahibi olmak isteyenler bankalardan satılık taşınmaz satışlarını önemsemektedirler.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık taşınmazlar teklif usulü ile satışa çıkarlar. Diğer bazı bankalar e-ihale yöntemini de tercih etmektedirler ancak TSKB, aracılar ile çalışmamaktadır. Bu yazımızda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık gayrimenkul satışlarının nasıl gerçekleştiğini, ürünlerin hangi kanallardan ve hangi şartlarla satışa sunulduğunu anlatmaya çalışacağız.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan Satılık Gayrimenkuller Hangi Kanallardan Satılır?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık gayrimenkuller, yalnızca bankanın kendi internet sitesi üzerinden satılmaktadır. Bankalardan satılık taşınmazlar genelde bankaların yetkilendirdiği aracı internet siteleri üzerinden e-ihale usulü satılır. Fakat TSKB, doğrudan teklif yöntemiyle satışlarını gerçekleştirdiği için farklı siteler üzerinden teşhir de gerçekleştirmezler. Bu yüzden farklı siteler üzerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık gayrimenkuller aramanız gerekmeyecektir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın Özellikleri Nelerdir?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 1950 yılında İstanbul’da kurulan, Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankasıdır. Payında Merkez Bankasının, Dünya Bankasının ve ülkemizde bulunan ticari bankaların katkısı bulunuyor. Bireysel bankacılık özelliği bulunmayan banka kurumsal bankacılık ilkelerini benimser. Yani ülkemiz iş dünyasına krediler, proje destekleri sağlar. En büyük payı ise Türkiye İş Bankası'na aittir. İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yüzde 50,94 hissesine sahiptir. Bu yüzden de TSKB için Türkiye İş Bankası iştirakidir, diyebiliriz.

TSKN'den Satılık Gayrimenkuller

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, iş dünyasının finansal ihtiyaçlarını karşılayan, firmalara finansal destek sunan bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Bu yüzden de bankanın pek çok kurumsal müşterisi bulunmaktadır. Geniş kurumsal kredi yelpazesi, müşterileri için sağladığı projelerle uyumlu kredi yapısı, sürdürülebilir ekonomik ve teknik projelerde iyileştirme çabaları ile Türk ekonomisine katkı sunmaktadır.

Fakat her kurumsal yapı kullandığı finansal kredi desteğin karşılığı olan ödemeleri zamanında gerçekleştiremiyor. Bu da sürdürülebilir destek teorisini sekteye uğrattığı için özellikle proje destekleri için verilen krediler konusunda gerçekleşmeyen ödemelerin sonucu olarak banka, ipotekli olarak kullandırdığı kredinin taşınmazını satışa çıkarır. Bankacılık sistemi içinde bu kediler batık krediler olarak nitelenir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan satılık gayrimenkul ürünler, bu nedenle öncelikle icra daireleri üzerinden satışa çıkarılır. Ardından da banka, az sonra açıklayacağımız nedenlerden dolayı taşınmaz ürünleri satın alarak kendi internet sitesi üzerinden, kendi kuralları ile satışa çıkarır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan Satılık Taşınmaz Almanın Avantajları Nelerdir?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık gayrimenkul almanın en önemli avantajı normal taşınmaz piyasasına göre daha uygun koşullarda ve daha ucuz fiyatlara gayrimenkulleri alabilmektir. Zira bankalar üzerinden alınan taşınmazların başlangıç fiyatları yani muhammen bedelleri ekspertiz şirketlerince atanmış bilirkişiler tarafından belirlenir. TSKB’ndan alacağınız bir taşınmazı serbest piyasada daha pahalı ücretlere satın alabilirsiniz. Bu konunun üzerinde biraz daha duralım.

Piyasadaki En Uygun Fiyatlar

Normalde, gayrimenkul piyasalarında taşınmaz ürün satın almak istediğinizde, serbest piyasa koşullarına göre oluşmuş fiyatlar üzerinden satın alım yaparsınız. Bu yüzden bir satıcı, belirlediği fiyat üstünden satışı gerçekleştirmek ister ve siz de satın almak istediğiniz durumda, şartları kabul etmek durumunda kalırsınız. Ancak bankalardan satılık gayrimenkul almak istediğinizde serbest piyasa koşulları artık geçerli değildir. Zira taşınmazın fayda sağlamak amacıyla, kar etmek isteyen bir sahibi yoktur. Aksine batık krediyi kurtarmaya çalışan ve sadece kredi bedelinin kurtarılacağı kadar bir bedelle satış yapmak isteyen bir banka ile karşı karşıyasınızdır.

İhale ve Doğrudan Teklif İle Satın Alma Arasındaki Farklar

Bankalardan satılık gayrimenkuller, bankaların koyduğu kural ve şartlara göre satılırlar, demiştik. Bankaların en fazla tercih ettikleri satış yöntemi e-ihale yöntemidir. Ancak TSKB e-ihale yöntemiyle satış yapmadığından dolayı bu yöntem üzerinde çok durmayacağız. TSKB’den satılık gayrimenkuller bankanın kendi internet sitesi üzerinden doğrudan teklif yöntemiyle satılırlar. Devletin ihale kanalları üzerinden yapılan satışlar ile bankaların doğrudan teklif kanalıyla yapılan satışlar arasında hem bir organizasyon farkı bulunur hem de süre farklı bulunuyor.

Klasik ihalelerde ihale dosyası satın almanız, düzenlenecek olan fiziksel ihaleyi beklemeniz, ihale için bir ihale dosyası oluşturmanız ve fiziki olarak ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmanız gerekir. Ancak bankalar, açık ihale yönetmeliklerinden bağımsız olarak hareket ettiklerinden dolayı, TSKB doğrudan teklif ile satışlarını yaparak bu uzun süreçten sizi kurtarmaktadır.

Batık Kredilerin Kurtarılması Amacıyla Yapılan Satışlar

Genelde bankalar batık durumda olan kredileri geri almak için, ipotekli olarak kullandırdıkları kredilerin gayrimenkullerini satarlar. Asli amaçları ellerinde taşınmaz bulundurmak değildir ve bu doğrultuda tasarruf kullanmazlar. Kalkınma ve yatırım bankaları, kurumlara ellerinde bulundurdukları fonları kullandırmak, ülkedeki firmaların gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak gibi misyonları hedef edinmişlerdir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası da bir ticari banka gibi elinde iki yıldan fazla süreler taşınmaz bulundurmaz. İki yıl içinde ellerinde bulunan taşınmazları devretmezlerse, sermayelerine irat etmeleri gerekir. 

İcradan Alınmış Taşınmazlar

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan satılık gayrimenkuller, bankanın ipotekli kullandırdığı kredilerin karşılığında icraya devrettiği borçlarının tahsili için satışa çıkarılır. Bir gayrimenkulün satılma süreci böylece başlamış olacaktır. İcradan satılık gayrimenkuller genelde istendiği sürede ya da istenilen şartlarda satılamayabilir. Bu durumda banka da kendi yöntem ve kuralları ile taşınmaz ürünü, kendi istediği gibi satmak isteyebilir. Böylece borca karşılık ipotekli olan ürünü, icra dairesinden avukatları aracılığıyla satın alır ve kendi ürünleri arasına katar. Sonrasında ise dilerse yeni bir ekspertiz raporuyla yeni bir muhammen bedel ortaya çıkararak dilediği kanaldan satabilir. İcradan aldığı taşınmazları TSKB, kendi internet sitesi üzerinden doğrudan teklif yöntemiyle satmaktadır.

TSKB Taşınmazları Neden Kendisi Satıyor?

TSKB, bir İş Bankası iştirakidir ve pek çok amaca hizmet etmek için ticari bankacılık yapısı içinde konumlanmıştır. Tek bir amaç uğruna taşınmaz satışı yapar: ödenmemiş, batık kredilerin tahsil edilebilmesi. Banka taşınmazı kendisi satarak maksimum düzeyde fayda sağlamayı amaçlar. Fakat her şeye rağmen bu maksimum fayda, normal piyasa fiyatına yaklaşmamaktadır. Zira bankanın amacı bu satışı ticari bir aktiviteye dönüştürmek değil, kredisini en yüksek oranda kurtarabilmektir. Bu da zaten bankalardan satılık taşınmaz alışverişindeki kazan - kazan prensibinin bir gereğidir. Banka kredisini tahsil etmiş, alıcı da uygun fiyata taşınmazı satın almış olacaktır.

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan Satılık Taşınmazlar İçin KDV - Emlakçı Komisyonu Ödenmez

Emlakçı komisyonları, normal taşınmaz piyasasındaki en doğal giderlerdendir. Bir taşınmaz ürün satın alırken çok büyük bir iş görücüdür emlakçılar. Sizin adınıza tüm işleri kolayca hallediverirler. Karşılığında da alıcı ve satıcıdan yüzde ikilik bir komisyon bedeli tahsil ederler. 100 Bin TL tutarında bir taşınmaz alacağınız zaman, emlakçı komisyonu olarak alıcı olarak KDV hariç 102 Bin TL ödemeniz gerekecektir. İşin içine KDV de girdiğinde bu tutar 102 Bin 360 TL olacaktır. Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan satılık gayrimenkul ürünlerin satışı esnasında emlakçı gideriniz olmayacaktır. Bu da ekonomik bir avantaj olarak görülmelidir.

Bankalar, ticari birer organizasyon olmalarına karşın, fatura kesmeden satış yaparlar. Çünkü bankaların satışlar için dekont kesme durumları vardır. Böylece bankalar KDV ödemezler. Doğal olarak alıcı da KDV ödemeyecektir.

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan Satılık Gayrimenkul Fiyatları Nasıl Belirlenir?

TSKB’den satılık gayrimenkuller, icra dairesine düştükleri andan itibaren artık fiyatlandırılırlar. Bunun için ekspertiz şirketlerince bilirkişiler görevlendirilir ve taşınmaz ürün bu bilirkişilerce incelenerek fiyatları raporlaştırılır. Ortaya çıkan rapordaki bu fiyat da taşınmaz ürünün muhammen bedeli olarak ortaya çıkmış olur. Lakin bazı zamanlarda, icradan satılığa çıkan taşınmazların fiyatları yani muhammen bedelleri banka tarafından beğenilmez ve banka taşınmazı satın alır. Bu şekilde de gayrimenkul üzerinde söz sahibi olur. Hiçbir ihale yönetmeliğine bağlı kalmadan, dilediği yöntem ve şekilde taşınmazı satma yetkisini ele alır. Dilediği takdirde, muhammen bedelin yeniden tespiti için ekspertiz raporu oluşturulmasını isteyerek muhammen bedeli güncelleyebilir. Böylece taşınmaz ürün yeniden fiyatlandırılmış olacaktır.

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan Satılık Gayrimenkuller İçin Teminat Tutarı Öder Miyim?

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan satılık taşınmazlar için teminat tutarı ödemeniz gerekecektir. Doğrudan teklif vermenizin hemen ardından bu bedeli ödemeniz, ciddi bir alıcı olduğunuzun görülmesine neden olacaktır. Teminat bedeli olarak, teklif ettiğiniz tutarın yüzde 5’i kadarı olması gerekir. Pek çok banka, teminat tutarı olarak teminat tutarını baz alırken, TSKB teminat tutarını değil, sizin teklif tutarınızı baz almaktadır. Aracı bir hizmet söz konusu olmadığı için de herhangi bir farklı ücret ödemeniz gerekmeyeceğini de belirtelim. Lakin ilerleyen zamanlarda TSKB, farklı aracı siteler ile gayrimenkul satışı yapmaya başlarsa, ilk kez bu başlık altında okuyabileceksiniz.

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan Satılık Taşınmaz Nasıl Alınır?

TSKB’den satılık gayrimenkul satın almak istediğinizde, bankanın gayrimenkul ürünlerini sergilediği Satılık Gayrimenkuller sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sayfa haricinde taşınmazların teşhir edildiği bir kanal şimdilik bulunmuyor. Aynı zamanda aşağıdaki başlıkta vereceğimiz telefon numaralarını arayarak taşınmaz ürünler ile ilgili detaylı bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Görüşmeniz esnasında gayrimenkul için teklifinizi müşteri danışmanına sunabilirsiniz. Fakat ondan önce İletişim Formu sayfasındaki bilgileri doldurarak, mesaj bölümüne taşınmaz ürünle ilgilendiğinizi belirtmelisiniz. Teklifin verilmesi sonrasında banka, gayrimenkul için gelen tüm teklifleri değerlendirecek, en yüksek tekliften başlamak üzere, bir - iki teklifi tutacak ve kalan teklifleri eleyecektir. En yüksek teklif sahibi gerekli şartları yerine getiremezse sonraki teklif sahiplerine fırsat verilir. Banka dilerse satışı iptal etme hakkına da sahiptir.

TSKB Satılık Gayrimenkul Hattı

Yaptığımız inceleme sonucunda TSKB’nin gayrimenkulleri için danışabileceğiniz sabit bir telefon numarasına ulaşamadık. İletişim formunu doldurmanızın ardından bankanın gerekli birimleri sizi arayarak bilgi vermektedirler. Fakat bankanın iletişim kanalları arasında Gayrimenkul Değerleme A.Ş.nin telefon numarasını bilmeniz önemlidir. Zira biz onların verdikleri bilgilere dayanarak bu bilgileri sizler için hazırladık. Değerleme A.Ş.nin telefon numaraları 0 212 334 50 54 - 0 212 334 53 90. Bu hattan eriştiğiniz müşteri danışmanı, taşınmazlar ile ilgili bilgi veremese de bilgilerinizi alıp diğer ekiplere de ilettiği için süreç hızlanmış olacaktır.

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan Satılık Taşınmazlar İçin Siteye Üyelik Gerekiyor Mu?

TSKB’den satılık gayrimenkuller için herhangi bir sisteme üye olmanız gerekmez. Çünkü internet sitesi üzerinden sadece iletişim formuna erişmeniz, teklif vermek ve bilgi almak için bankanın sizi araması için yeterli olmaktadır. Herhangi bir üyelik süreci gerektirecek işlem yapmanız gerekmeyecektir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Satılık Gayrimenkul İçin Satış Süreci Nasıl İşleyecek?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık gayrimenkuller ile ilgili TSKB sitesi üzerinden taşınmazların nasıl inceleneceğini, başvuruların hangi yollarla yapılacağını, doğrudan teklifin yapılması ve satın alma sürecinde ne tür tutarların ödeneceğini bu başlık altında inceleyeceğiz.

Başvuru Sürecinde ve Satın Alımda Aracılar Kullanılacak Mı?

Bankalar taşınmaz ürünlerini kendilerine uygun yöntemlerle ve dilerseler de aracılar üzerinden satabilirler. TSKB, taşınmaz ürünlerini kendi internet siteleri üzerinden, aracı internet sitelerine gerek kalmaksızın, teşhir etmekte ve satmaktadır. Daha fazlası için lütfen bankanın iletişim formu üzerinden banka ile irtibata geçiniz. Buradaki “Yazma konunuz” bölümünü “Satılık Gayrimenkuller” olarak seçerseniz, ilgili birim size daha kolay erişecektir.

Teminat Tutarının Ödenmesi

Teminat tutarı öncesinde bankalardan satılık gayrimenkul piyasasına aşina olanların çok fazla duydukları bazı tabirlerle ilgili bilgiler verelim. İhale katılım bedeli ve hizmet bedeli gibi kavramları da farklı bankalardan alışveriş yaparken duymuş olabilirsiniz. TSKB'den satılık taşınmazlar için yalnızca teminat tutarı ödemeniz gerekir. Herhangi bir aracı ile çalışmadığı için ihale katılım bedeli ya da hizmet bedeli adı altındaki 'komisyonları' ödemeniz gerekmez.

Teminat tutarı, taşınmazın bedeli için teklif tutarının yüzde 5’i oranında ödenecektir. Bankadan bir yetkili satış için bilgi vermek amacıyla sizi aradığında detayları; teminat tutarını hangi IBAN hesabına yatıracağınızı, hangi şubelerden işlem yapabileceğinizi belirtecektir. Sonrasında dilerseniz banka yetkilisine taşınmazı gezmek, görmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

Hangi Evrakları Sunmam Gerekiyor?

Teminat bedelinin ödenmesinin ardından bankanın sizden isteyeceği bazı evraklar olacaktır. Bunları aşağıda listeleyelim.
  • Teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont
  • Gerçek ve tüzel kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tüzel kişiler için kişinin yetkili olduğuna dair yetki belgesi fotokopisi
  • Tüzel kişiler için imza sirküleri
  • Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • Tüzel kişiler için vergi levhası fotokopisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan Satılık Gayrimenkuller İçin Nasıl Teklif Verilir?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık gayrimenkuller için teklif vermek istediğinizde, bankanın internet sitesini ziyaret ederek yukarıda linkini yayınladığımız Satılık Gayrimenkuller sayfasına gitmeniz ve beğendiğiniz taşınmaz ürün için doğrudan teklif vermeniz gerekir. Teklif verme işlemi sırasında sizden bir iletişim formu doldurmanız istenecektir. Bu iletişim formuna satın almak istediğiniz taşınmazın gayrimenkul numarasını da yazmayı unutmayınız. Ardından aranacak ve teklifinizin uygun olup olmadığı konusunda bilgilendirileceksiniz. Teklifiniz kabul edilecekse sizden teminat tutarını ödemeniz istenecektir.

Hangi Taşınmazlara Teklif Verebilirim?

Yalnızca teminat tutarını ödediğiniz taşınmaz ürünler için teklif verebilirsiniz. Teminat bedelini ödemediğiniz bir gayrimenkul ürün için teklif sunamayacağınızı bir kere daha hatırlatalım.

Farklı Alıcılar Teklif Tutarımı Öğrenebilir Mi?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan satılık taşınmaz ürünler için verdiğiniz teklifleri yalnızca banka yetkilileri bilmektedir. Farklı alıcılar sizin yapmış olduğunuz teklifi öğrenemezler. Bununla birlikte belirtelim, siz de farklı bir alıcının vermiş olduğu teklifi öğrenemezsiniz.

TSKB’den Satılık Gayrimenkule Ödediğim Teminat Tutarını Geri Alabilir Miyim?

Teminat tutarını ödeme amacınız, o taşınmazı almakta istekli olduğunuzu bankaya göstermektir. Banka da belirli olumsuz durumlara karşın kendini ve gayrimenkulü garanti altına almak ister. TSKB’den satılık taşınmazlar için aşağıdaki koşullar oluştuğunda teminat bedeliniz tarafınıza iade edilecektir.
  • Teklif etmiş olduğunuz tutarın üzerinde bir teklif gelmişse,
  • Değerlendirme sonucunda gayrimenkul farklı bir alıcıya satılmak isteniyorsa,
  • Banka geçerli bir nedenden dolayı satışı durdurduysa tarafınıza teminat bedeli iade edilir.

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan Satılık Gayrimenkulleri Taksitle Satın Alabilir Miyim? Kredi Kullanabilir Miyim?

Türkiye Sınai Katılım Bankası’ndan satılık gayrimenkulleri satın alırken taksitle alamazsınız. Teklifte bulunduğunuz taşınmaz için ödemenizi peşinen yapmanız beklenir. Taşınmaz bedelini öderken, teminat tutarını ödemeniz gereken tutardan düşerek, kalan tutarı ödersiniz.

Eğer sahibi olmak istediğiniz taşınmaz ürünün kredi için uygunluğu bulunuyorsa, kredi kullanımı açısından bir sorun bulunmuyor. Niyetiniz taşınmaz almak için kredi kullanmaksa, tavsiyemiz, mutlaka doğrudan teklif yapmadan önce kredi uygunluğunuzu öğrenmenizdir. Eğer kredibiliteniz bulunuyorsa doğrudan teklif yaparak kolayca taşınmaz satın alabilirsiniz. Ancak kredibiliteniz bulunmuyorsa ve peşin parayla satın alamayacaksanız, teminat bedelini ödemeniz halinde ve ilerleyen süreçte satışın sekteye uğraması halinde, maalesef teminat bedeliniz irat kaydedilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Satılık Gayrimenkul Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dilerseniz bankadan dilerseniz spot taşınmaz piyasalarından taşınmaz satın alın, buradaki önerileri uygulayarak sağlıklı bir satın alım süreci geçirebilirsiniz. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan satılık gayrimenkul almak, diğer bankalardan satılık gayrimenkul almak gibidir.  Bir kalkınma bankası olarak diğer ticari bankalara nazaran daha az taşınmaz ürünü olsa da satış esnasında izlenen yollar aynıdır. Sağlıklı bir satın alım süreci için aşağıdaki yol ve yöntemler tercih edildiğinde başarılı olunacaktır. İnceleme ve araştırma süreci ilk süreç olarak karşımıza çıkar. Eğer taşınmazın satın alım sürecinde inceleme aşaması atlanırsa, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar göz ardı edilmiş olacağından, ileride yaşayacağınız sorunlardan dolayı satıştan vazgeçerseniz teminat tutarınız irat kaydedilecektir.

Bizzat Gayrimenkulü Siz İnceleyin

İmkânınız dahilinde gayrimenkul ürünü bizzat kendiniz incelerseniz, sorunlarını eksikliklerini görerek satın alıp almayacağınıza en başından karar verebilirsiniz. Çevre şartları, ulaşım ve komşuluk ilişkileri gibi faktörler değerlendirmeniz gereken kriterler arasındadır.

Sağlıklı Bir İnceleme Şart

Bir gayrimenkul ürünün satın alım öncesinde incelenmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Eğer teminat bedelini ödediğiniz taşınmaz için teklif verir ve teklifiniz kabul edilir de satın alım sürecine başlarsanız, inceleme için geç kalmış sayılırsınız. Satın alım öncesinde tapu kayıtları incelenmeli, müşterek tapu mu müstakil tapu mu, buna bakılmalıdır. Aynı zamanda belediyelerin ilgili birimlerinden soruşturma yapılmalı ve emlak kayıtları incelenmelidir. İç ve dış fiziki yapının istediğiniz gibi olup olmadığına, ulaşım için yolların ve ulaşım araçlarının yeterliliğine dikkat edilmelidir.

Ödemelerinizi Zamanında Yapın

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan satılık ürünlerin satın alımında ödediğiniz teminat tutarı ardından teklifinizin kabul edilmesiyle satın alım süreci de fiilen başlamış olacaktır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar olduğundan bahsetmiştik. Artık bir ek teklif, rakip olmadığı için bankanın ödemenizi yapmanız adına verdiği süreye dikkat etmeniz gerekir. Bu süre genelde yedi iş günü olmaktadır. Ancak siz müşteri danışmanına bu konuyu sormalısınız. Teminat tutarının ödenmesi sonrasında kalan tutarı banka hesabına aktarmanız sonrası taşınmaz ürünün tapu işlemleri başlar ve satın alım gerçekleşir. Ödemenizin zamanında yapılmaması teminat bedelinizin yanmasıyla sonuçlanır.

Satın Alırken Ek Ödemelere Hazır Olun

Ek ödemeler yapabilirsiniz. Bankalardan satılık taşınmazlar alınırken tapu idarelerine bizzat gidilir ve bankanın yetkilendirdiği kişi ile satış işlemleri ve devir işlemleri gerçekleşir. Bu esnada bankanın ödemesi gereken vergi ve harçlar varsa kendi payına düşen kısmı banka ödeyecektir. BSMV ve diğer harçlar gibi bazı ödemeleri de sizin yapmanız gerekecek. Satın alım sürecinde bu ödemeler için hazırlıklı olmalısınız.

Satış Sadece Teklif Sahibine Yapılır

Tapu işlemleri başladığında, görülen en önemli sorunların başında farklı kişilere tapunun aktarılmak istenmesidir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan satılık gayrimenkuller öncelikle teklif yapan ve satın almaya hak kazanan kişiye yapılır. Sonrasında mülk sahibi kime isterse satış yapabilir. Tersi durumda banka satışı durdurabilir ve teminat bedelinizi irat edebilir.

Geçmiş Dönemden Kalma Borçlara Dikkat Edin

Bankalardan satılık gayrimenkul ürünler alınırken incelenmesi gereken noktalar yalnızca fiziki konum ve durumu ya da tapu sorunları değildir. Geçmiş döneme ait vergi borçlarından tutun da elektrik, su borçlarına kadar her borcun araştırılması elzemdir. Bankalardan ya da spot piyasalardan ürünü satın almanız fark etmez, bu incelemenin yapılmaması ileride ödemeniz gereken birikmiş borçları ortaya çıkarabilir. Bu durumda bir mağduriyet yaşamamanız mümkün değildir. TSKB'den satılık gayrimenkul ürünler için banka geçmiş dönem borçlarını ya da vergi borçlarını sizin ödemenizi isteyecektir. Bunun farkında olarak satın alım gerçekleştirmeniz gerekir.


Diğer bankalardan satılık gayrimenkuller