Büyüme Nedir?

Ülke ekonomisinde işgücünün çoğalması, üretim araçları ve GSMH’nin artması vb. genel verilerin yükselmesidir.

En Çok Merak Edilen Bankacılık Terimleri