İflas Nedir?

Bir tacirin borçlarını ödeyememesinin alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine mahkemece karar ve ilan edilmesidir.

En Çok Merak Edilen Bankacılık Terimleri