Rehin Nedir?

Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ve borç ödenince geri alınan kıymetli eşya anlamında kullanılır.

En Çok Merak Edilen Bankacılık Terimleri