Temlik Nedir?

Bir hakkın ya da alacağın bir başka kimseye devredilmesidir.

En Çok Merak Edilen Bankacılık Terimleri