Açık Mektup (Open Letter) Nedir?

Merkez Bankası açık mektup konusu ile alakadar bilgileri kapsamaktadır.


Çeşitli dönemlerde sıklıkla duyduğunuz açık mektup Merkez Bankası tarafından hükümete gönderilen bir mektubu ifade eder. Genellikle enflasyon hedeflerinde meydana gelen sapmalar ya da sapma riskinin ortaya çıkması durumunda bu mektup gönderilir. Açık mektup aynı zamanda kamuoyunu bilgilendirme amacını da taşır.
Bu mektubun gönderilme nedenlerinin başında şeffaf olmak ve bir anlamda hükümete hesap vermek gelmektedir. Mektubun içeriği ise enflasyon hedeflerinde neden sapma meydana geldiği, ne gibi risklerin söz konusu olduğu, yapılması gerekenler gibi önemli bilgilerden alınması gereken tedbirlerden oluşmaktadır.

Açık Mektup Hangi Madde Uyarınca Yayınlanır?

Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesinde Merkez Bankası’nın açık mektup yayınlama yetkisi belirtilmiştir. Bu madde “Banka, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar” şeklindedir. Bu madde Merkez Bankası’na açık mektubu hükümete gönderme yetkisini kuruma vermektedir.

Hangi Sapma Oranlarında Açık Mektup Gönderilir?

Enflasyon hedeflerinde hangi oranlarda sapma olması durumunda ya da sapma riskinin ortaya çıkması durumunda açık mektubun yayınlanması gerektiğine dair herhangi bir bilgi, söz konusu kanun maddesinde yoktur. Bu nedenle hangi sapma oranlarında Merkez Bankası’nın devreye girmesi gerektiği konusunda bir belirsizlik aralığı oluşturulur. Bu aralıktan sapılması veya sapma olasılığının doğması halinde Merkez Bankası bir açık mektup gönderir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler