Adsense, Youtube Gelirleri İçin Banka Hesabı Açmak 2022

YouTube ve Adsense gelirleri için vergi düzenlemesi yapıldı. İçerik üreticiler 2022 yılı için 880 Bin TL'ye kadar yüzde 15 vergilendirilecek! KDV yok, şirket kurmak yok!


7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan bir dizi değişiklik ile Adsense – Youtube Gelirleri İçin vergi istisnası getirildi. Bu istisnadan faydalanmak için Türkiye’de kurulu olan bankalar aracılığı ile “İçerik Üretici Gelirleri Hesabı” açmanız zorunlu duruma geldi. Biz de bu yazımızda YouTube üzerinden reklam geliri elde edenler için banka hesabı nasıl açacaklarını izah edeceğiz.
 Gelir Vergisi istisnası hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için “İnternet Gelirleri İçin Vergi İstisnası ve Banka Hesabı Açmak” isimli yazımızı incelemenizi öneriyoruz.

Adsense ve YouTube Gelirleri İçin Banka Hesabı Nasıl Açılacak?

Adsense’den YouTube reklam geliri elde ediyorsanız ve gelir vergisi istisnasından yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu faaliyetlere ait tüm hasılatın (gelirin) açtıracağınız bir banka hesabı aracılığıyla münhasıran tahsil edilmesini sağlamaktır. Bu noktada hemen belirtmemiz gerekir, bu banka hesabı sadece bu gelirleriniz için açtırılmalıdır. Farklı gelirler için bu hesaba ödeme yapılmamasında yarar var.
 
İçerik üretici gelirleri hesabı için istediğiniz bir bankaya giderek “İçerik Üretici Gelirlileri Hesabı” açtırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bu uygulama hayata geçmiş durumda. Zaman içinde hangi bankalarİçerik Üretici Gelirleri Hesabı” açıyor bunu da yazımıza ekleyeceğiz.

YouTube – Adsense Gelirlerinde Hangi Kazançlar İstisna Kapsamındadır?

YouTube gelirleri için “Sosyal içerik üreticilerin gelirleri istisna kapsamındadır.” İfadesi kanun maddesinde yer alıyor. Aşağıdaki maddeler halinde yayınladığımız gelirler sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ediliyorsa gelir istisnası kapsamındadır.
  1. Reklam gelirleri
  2. Bahşişler
  3. Bağışlar
  4. Ücretli abonelik gelirleri
  5. Hediyeler
  6. Satış gelirleri
  7. Sponsorluk gelirleri
 
Satış gelirleri ve sponsorluk gelirleri için durumun daha net anlaşılması gerekmektedir. Satışın ve sponsorluk gelirinin sosyal medya ağından elde edilmesi şarttır.

YouTube ve Adsense Gelirleri Hesabı Açmanın Avantajı Nedir?

YouTube’dan Adsense üzerinden gelir elde ediyorsanız, Gelir Vergisi İstisnası uygulamasına dahil olarak büyük bir gelir vergisi avantajı elde edebilirsiniz. 2022 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesine bakarak durumu değerlendirelim.
 
Gelir Dilimleri Vergi Oranı
32.000 TL'ye kadar % 15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası %27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası %35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası %40
 
Tabloda da gördüğünüz üzere, ücret gelirleri dışında kazançlara sâri olarak gelir vergisi dilimleri bulunuyor. Burada en önemli avantaj elbette 880 Bin TL’ye kadar sadece yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı ile vergilendirilecek olmaktır. Kazancınız arttıkça diğer vergi dilimleri ile vergilendirilmezsiniz. Sadece yıllık gelirinizin 880 Bin TL üzerine çıkması durumunda en yüksek gelir vergisi dilimine girersiniz.

Şirket Açmak ve Yükümlülükleri Yok

Gelir vergisi istisnası dışında elbette en önemli avantaj şirket açma zorunluluğunuz ortadan kalktı. Burada önemli bir noktadan da hemen bahsedelim, isteyen kişiler şirketleri üzerinden vergi ödemeye ya da yeni şirket açmaya devam edebilirler. Eğer ki yıllık kazançlar 880 Bin TL üzerinde olacaksa, şirket açmak gerekecek. Ama 880 Bin TL altı geliriniz olacağını düşünüyorsanız, şirket açmanıza, KDV ödemenize, muhtasar vergisi ödemenize, BAĞ-KUR primi ödemenize gerek olmayacak. “İnternet Gelirleri İçin BAĞ-KUR Ödenecek Mi?” yazımızda bu konuyla ilgili detayları okuyabilirsiniz.

Adsense, YouTube Gelirleri Otomatik Vergilendirilecek Mi?

Adsense, Youtube gelirleri banka tarafından otomatik olarak vergilendirilecek. Kanuna göre, açtıracağınız İçerik Üretici Gelirleri Hesabı üzerinden sadece yüzde 15 oranında bir stopaj (tevkiat) kesintisi uygulanacak. Kesilen bu stopaj ise banka tarafından vergi dairesine, sizin adınıza ödenecektir.

YouTube – Adsense Banka Hesaplarından Komisyon Kesilecek Mi?

İçerik Üretici Gelirleri Hesabı için bankaların bir komisyon ücreti kesmeleri beklenemez. Bu durum bankaların inisiyatifine bırakılmış olabilir. Ancak diğer vadesiz mevduat hesaplarında olduğu gibi bu hesaplar için de komisyon tarzı bir kesintinin olmayacağını düşünüyoruz.

İçerik Geliştiriciler Birden Fazla Banka Hesabı Açabilir Mi?

Mobil geliştiriciler ve içerik üreticiler birden fazla bankada içerik üretici ya da mobil geliştirici gelir hesabı açtırabilirler.

Adsense Ödemesini Başka Bankadan Adsense Gelirleri Hesabına Gönderebilir Miyiz?

Adsense – YouTube ödemelerini, stopajın kesileceği banka hesabı üzerinden değil de farklı bir banka hesabından alırsanız gelir vergisi istisnasından yararlanamazsınız. Farklı bir bankaya çekerek sonrasında da stopajı kesecek olan banka hesabına göndermeniz durumunda maalesef kesinti yapılmayacaktır. İstisna kapsamında gelirini tahsil etmeyenler, elde ettikleri kazançlar üzerinde normal ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilirler. Daha da ilerisinde istisnaya ilişkin şartlar taşınmıyorsa, eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faizi ile tahsil edilecektir.

Adsense – YouTube Gelirleri İçin Stopaj Tutarı Nasıl Hesaplanacak?

Adsense üzerinden YouTube reklam kazancı sağlıyorsanız, stopaj tutarı elde edilen kazanç üzerinden bankalar tarafından oranında gelir vergisi tevkifatı yapılarak hesaplanacaktır. Bir örnek vererek durumu açıklayalım.
 
A kişisi YouTube üzerinden reklam geliri elde etmektedir. Ocak ayında Youtube reklamlarından 40 Bin TL gelir elde etmiştir. Açtırmış olduğu banka hesabını bu platformlara ödeme aracı olarak seçtiğinden, banka hesabına Adsense tarafından 40 Bin TL ödenmiştir. Bu durumda banka aşağıdaki hesaplama ile kişiden vergi tefkifatı yapacaktır.

Toplam Tutar = 40 Bin TL
Stopaj Tutarı = 40 Bin TL x 0,15 (yüzde 15) = 6 Bin TL
Kişinin elde edeceği net gelir = 40 Bin TL – 6 Bin TL = 34 Bin TL
Kategori:

Diğer Makaleler