Akreditif Nedir?

Akreditif ödeme şeklinin kullanım yerlerini ve avantajlarını kapsamaktadır.


Akreditif en genel şekli ile dış ticaret piyasalarında kullanılan bir ödeme yöntemidir. Çok eski dönemlerde bu ödeme yöntemi kullanılmıyordu. Ancak farklı ülkelerde yaşayan alıcılar ve satıcılar alım – satım işlemlerinde birbirlerine güven duyamadılar. Bu nedenle söz konusu işlemi garanti altına alma ihtiyacı akreditif adı verilen ödeme yönteminin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.
Temel olarak alıcının malları teslim alması ve satıcının da malları teslim etmesi üzerine yapılan bir işlem olarak da adlandırılabilir. Çünkü mal teslimi ticaret dünyasının en yaygın ve en önemli risklerinden biridir. Söz konusu uluslararası ticaret olduğunda maalesef bu riskin gerçekleşme olasılığı da artıyor. Ancak akreditif tercih edildiğinde alıcı olan kişi satıcı olan kişiye satın aldığı malın bedelini bir banka aracılığı ile ödeyeceğini garanti edebiliyor.

Akreditif Her İki Tarafa Güvence Verir

Akreditif yapılması satıcı kişinin güvence almasının ardından malları yapılan anlaşmaya uygun olarak teslim edeceğini, alıcının da malların bedelini yine yapılan anlaşmaya uygun olarak ödeyeceğini taahhüt eder. Banka nezdinde ise akreditif gayrinakdi bir kredi olarak değerlendirilir ve işleme alınır. Bankacılık sektöründe bu işlem kredi mektubu olarak adlandırılır.

Akreditif İşleminde Muhataplar Kimlerdir?

Bu işlemde genellikle toplam 4 muhatap yer almaktadır.
  1. Amir: İthalatı yapan kişi
  2. Amir banka: İthalatçının başvurduğu banka
  3. Lehtar: ihracatçı
  4. Lehtar banka: Amir bankada akreditif açıldığını lehtara ileten taraf
Satıcının talebi üzerine farklı bir banka da bu işleme taraf olabilir. Bu muhatap da teyit bankası olarak adlandırılır.

Diğer Makaleler