​Banka Mevduatı Devlet Güvencesi 2015

Banka mevduatına devlet tarafından güvence 2015 yılında 100.000 TL olarak belirlendi.
Banka Mevduat devlet güvencesi, özellikle bankaların batması yani TMSF’nin el koyması durumunda, mevduat hesaplarının akıbetinin ne olacağı ile ilgili bir konudur.
Türkiye’de mevduata devlet güvencesi tutarı 2015 yılı itibarıyla 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ticari hesaplar sigorta kapsamına giriyor mu?

Gerçek kişiler ya da tüzel kişiler adına açılmış olan, ticari faaliyetlere konu olan mevduat hesapları mevduatta devlet güvencesi kapsamında bulunmaz. Bu nedenle ticari hesaplarsigorta kapsamının dışında bırakılmıştır.

Yurt dışı şubelerinde açılan mevduat hesapları sigorta kapsamına giriyor mu?

Türkiye’de faaliyet gösteren veya merkezi Türkiye olan kredi kuruluşlarının yurt dışındaki herhangi bir şubesinde açılan mevduat hesapları sigorta kapsamında değildir. Aynı zamanda bu şubelerde açılan katılım ve özel cari hesaplar da sigorta kapsamının dışında tutulmuştur.

Off-Shore kredi kuruluşlarında açılan hesaplar sigorta kapsamına giriyor mu?

Kıyı bankacılığı olarak adlandırılan off-shore faaliyetlerinde bulunan kredi kuruluşlarının herhangi bir şubesinde açılan mevduat hesapları mevduatta devlet garantisi kapsamında değildir.

Mevduat sigortasına hangi hesaplar tabi değil?

Hangi hesapların mevduatta devlet sigortası kapsamında bulunmadığı 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 63. maddesinin 3. fıkrasında açıklanmıştır. 07.11.2006 tarihli olan ve 26339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik” adını taşır. Bu yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca şu hesaplar sigorta kapsamında bulunmaz:
  • Kredi kuruluşlarının ortakları ile bunların anne, baba, eş ve velayeti altında bulunan çocuklarına ait olan mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar
  • Kredi kuruluşunun yönetiminde müdürler, kurul başkanı ve üyeleri ile yardımcıları, bunların anne, baba, eş ve çocuklarına ait olan mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar
  • 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamında giren mevduat ve katılım fonu hesapları mevduatta devlet güvencesi 2015 yılına ait yönetmelik kapsamında sigorta kapsamına girmez.Mevduat ve katılım fonu alacakları ne zaman zaman aşımına uğrar?
İlgili yönetmeliğin sekizinci maddesinde mevduat ve katılım fonu alacakları için zaman aşımının mevcut olduğu açıklanmıştır. Alacaklar hak sahibinin en son talebe dair işlemi ve yazılı bir talimatının tarihinden başlamak üzere 10 yıldır. 10 yıl sonrasında alacaklar zaman aşımına uğrar.

Birden fazla bankada mevduat hesabının olması halinde sigorta miktarı nasıl hesaplanır?

Bir kişinin birden fazla bankada mevduat hesabının olması halinde sigorta miktarı ayrı olarak hesaplanır. 100 bin TL’ye kadar olan kısmı her bir banka hesabı için ayrı olarak işleme alınmaktadır.

Türkiye’deki tüm yerli ve yabancı banka mevduat hesapları teminat altında mıdır?

Türkiye’de mevduat kabulüne yetkisi bulunması şartıyla tüm yerli ve yabancı bankalarda açılan mevduat hesapları, mevduat güvencesi sigortası kapsamında yer almaktadır.

Reşit olmayan kişiler adına açtırılmış mevduat hesapları sigorta kapsamında yer alıyor mu?

Reşit olmayan kişiler adına velisi tarafından açtırılmış olan mevduat hesapları da söz konusu teminattan faydalanabilmektedir.

Birden fazla kişinin ortak mevduat hesabı olduğunda hesaplama ne şekilde yapılmaktadır?

Birden fazla kişi tarafından açtırılan ortak mevduat hesaplarında her bir ortağın payına düşen miktar belirlenir ve sigorta da bu miktarın 100 bin TL’sini kapsar. Hesaplama bu şekilde işleme alınır.

Yatırım araçlarında değerlendirilen para hesapları sigorta kapsamına giriyor mu?

Yatırım araçlarında kullanılan paralar bu sigorta kapsamına girmez. Sigorta kapsamına girmeyenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Repo
  • Hazine bonosu
  • Devlet tahvil
  • Yatırım fonu

Ticari şirket mevduat hesapları sigorta kapsamına giriyor mu?

Ticari şirketler adına açtırılmış hesaplar ticari niteliğe sahip olmaları nedeniyle bu sigortanın kapsamında yer almamaktadır.

Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler