Bankalardan İcra Gelirse Ne Yapılmalı?

Bankalardan icra gelmesi durumunda neler yapılabileceğini ve icra öncesinde ne gibi önlemlerin alınabileceğini bu yazımızda inceliyoruz.


Bankalardan çektiğiniz krediler için birkaç dönem ödeme yapamadığınızı düşünelim. Bu sürecin sonrasında bankalar, müşterilerini borçlarını ödemeleri hususunda uyarmaya başlayacaktır. Sonrasında da yasal takip olarak belirtilen süreç başlayacak ve bankalar icra öncesinde borcun tahsili için son bir uyuşma kanalı arayacaktır. Zaman içinde değişen kanun ve yönetmeliklerle beraber normal haciz işlemine gerek kalmadan e-haciz, maaş haczi gibi yöntemler ile yasal takip sonrası borçlar tahsil edilmeye çalışılır. Bu makalemizin konusu henüz bankalardan yeni gelen haciz kararı, yasal takip kararı gibi kararlara karşın kullanıcıların neler yapabileceğidir.

Bankalardan İcra Öncesinde Yapılandırma Yapılır Mı?

Bankalardan icra gelmesi durumunda yapılandırmanın mümkün olup olmadığı sorusundan önce isterseniz yolun başında nasıl işlemler yapabileceğinize bakalım. Eğer mevcut durumda borcu ödeyecek maddi imkânınız yoksa, borçlanmış olduğunuz bankayla görüşmeniz gerekir. Bu görüşmede orta yol bulunarak borç yapılandırması yapılabilir. Fakat bu yapılandırmaya uyacağınızı düşünüyorsanız yapmalısınız. Aksi takdirde yapılandırma süresince ödemiş olduğunuz paranın da boşa gitme ihtimali bulunuyor. Yani borcun eski bakiyesi geri gelebilir.

Bankalardan İcralık Borç İçin Yapılandırma Talebi Yapılabilir Mi?

Diğer yandan bankalardan icra gelmesi durumunda yapılandırma imkânı bulunuyor mu, bunu inceleyelim. Pek çok banka alacağını avukatlar yoluyla ya da varlık yönetim şirketleri yoluyla tahsil etme yöntemini tercih ediyor. Bu da ortaya borcun devri sorununu çıkarıyor. Artık alacaklı olan banka olmadığından banka üzerinden bir yapılandırma yapmanız da zor görünüyor. Fakat kullanıcı deneyimleri de ortaya koyuyor ki dönem dönem bankalar, alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlulara dönemsel indirimler, faiz silme gibi kampanyalar düzenleyerek, borçlunun borçtan kurtulması için imkân sağlıyor. Üstelik bu da bankalardan haciz işlemi uygulanabilecek; avukatlık olan borçlar için dahi uygulanabiliyor. Bu durumda bankanın görüşme kanalları açık olacağından yapılandırma için başvuruda bulunulması faydalı olmaktadır.

İcralık Borcu Ödemek İçin Farklı Bankalardan Kredi Çekmek Mümkün Mü?

Bankalardan icra gelmesi durumunda kullanıcıların en fazla düşündükleri yöntemlerden biri farklı bankalardan kredi çekerek hali hazırdaki kredileri kapatmak olmaktadır. Elbette düşünce olarak mümkün gibi gözükse de burada karşımıza farklı bir yapı çıkacaktır: kredi skoru. Ödeyemediğiniz her kredi / kredi kartı bakiyesi kredi skorunuzu düşürecektir. Hatta vaziyet o kadar kötü bir hal alabilir ki takipte bulunan krediniz / kredileriniz, kredi skorunuzun hesaplanmasını bile önleyerek, bir kredi skoruna sahip olmanızı engelleyebilir. Bunun sonucunda da takipte bulunan kredinizin tamamının ödenmesine kadar kredi skorunuz hesaplanmayacaktır. Bu da icralık kredilerinizin olması halinde başka bankalardan kredi alamayacağınız anlamına geliyor.

İcralık Borçlardan Kredi İle Kurtulmak

Bankalardan icralık borçların ödenmesinde bazen, çok nadir de olsa, bazı bankaların borç kapatma kredilerine başvuru yapabilirsiniz. Özellikle kamu bankalarından maaşını alan bir emeklinin ya da sosyal güvencesi olan bir işçinin kredi alması daha kolay olabilmektedir. Elbette normal bir süreç işlemeyeceğinden, normalde sizden kefil istemeyecek bankalar, kredi çekebilmeniz için bir – iki kefil getirmenizi isteyebilir. Üstelik kamu bankaları herkesi kefil olarak kabul etmedikleri gibi kefilin memur olmasını da isteyebilirler. Buna karşın, kefil bulsanız dahi kredinizin onaylanacağının da garantisi bulunmaz.

Bankalardan Gelen İcraya Hangi Durumlarda İtiraz Edilebilir?

Bankalardan gelen icralar usulüne uygun şekilde gelmezse, borçlunun duruma itiraz hakkı bulunacaktır.

İcra Bildiriminin Usulsüz Yapılması

Bunlardan öncelikli olanı, icra bildirisinin borçluya bizzat tebliğ edilmesi gerekliliğidir. Eğer bildiri, borçluya değil de başka birine tebliğ edilirse bu durumda usulsüz bildiri yapılmış olacaktır. Uzmanların kanaatince, bu durumda icra takibine itirazda bulunabilirsiniz.

İcra Bildiriminde Usulsüz Tutar

İcra dairelerince bazen hatalar yapılabilmektedir. Borcunuzun 100 Bin TL olduğunu düşünelim. Zamanla borcun 30 Bin TL’sini ödediğinizi düşünürsek, borcun kalan kısmı için bir alacak bildirimi düzenlenmelidir. Yani 70 Bin TL’den fazla gelecek bir alacak bildirimi için icra dairesine bir haftalık bir süre içinde itiraz hakkınız doğacaktır.
Tüm bunların dışında bankalardan gelen icraları engellemek için ya da hazırda gelmiş olan icraları yapılandırma imkanları için bankalar ile irtibata geçmek elzemdir. Yapılandırma kapısının açık olması durumunda en azından ödenebilecek asgari tutar ödenmeli ve icra durumundan kaçınılmaya çalışılmalıdır. Zira bir borcun icraya düşmesi demek, bir yıllık bir süre içinde yüzde 20 ila yüzde 25 oranında faiz yükünün borca sirayet etmesi demektir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler