Bireysel emeklilik ayrılma talep formu ve dilekçesi 2022

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğinizde ayrılma talep formu ya da dilekçe istenebilir. Bu yazımızda örnekleri bulabilir, firmaların ayrılma formlarını inceleyebilirsiniz.
Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının yaşamları boyunca yapmış olduğu birikimleri çeşitli emeklilik fonları dahilinde değerlenmesini sağlayarak katılımcıların emeklilik dönemlerindeki refah düzeylerini devam ettirmesini amaçlayan bir tasarruf aracıdır. Katılımcılar gerek sistemin uzun süreli yatırımı amaçlamasından gerekse katılımcının birikimlerini değerlendireceği farklı bir yatırım aracı bulmasından ya da kişisel hayatındaki olumsuzluklardan dolayı emeklilik için gerekli koşulları sağlamadan sistemden ayrılma eğiliminde oluyorlar. Bireysel emeklilikten ayrılmak için nasıl bir dilekçe yazılması gerekir? Şirketlerin ayrılma talep formları nasıldır?
Bu yazımızda bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak için kullanılan talep formu ve dilekçesi hakkında kapsamlı bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak için nasıl bir form gerekir?

Bireysel emeklilik sistemi sözleşmenizi sonlandırmak için gerekli olan ayrılma talep formları bireysel emeklilik yapan banka ve diğer şirketlerde değişiklik gösterirler. Dolayısıyla sözleşmeyi yapmış olduğunuz kurumun şubesinden ya da internet sayfasındaki dosyalar sekmesinden bulabilirsiniz. Aynı zamanda yazımızın devamında başlıca bireysel emeklilik sistemi sözleşmesi yapan şirketlerin ayrılma talep formlarını görebilirsiniz.

Bireysel emeklilik sistemi iptal dilekçesi örneği

Bireysel emeklilik sistemi sözleşmenizi iptal etmek istediğinizde aşağıda örneğini bulacağınız BES sözleşmesi iptal dilekçesindeki boşlukları gerekli kişisel bilgileriniz ile doldurarak sözleşmenizin bulunduğu emeklilik şirketine faks, posta veya şubeden teslim yoluyla iletebilirsiniz. Böylelikle sözleşmenizin iptal süreci başlayacaktır.

 
../../….
… Emeklilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne,
                Ben ___ T.C. kimlik numaralı _____. ../../…. tarihinde imzaladığım __________ numaralı bireysel emeklilik sözleşmesinden ________ neden(ler)iyle ayrılmak istiyorum. Bireysel Emeklilik Sisteminin tarafıma tanımış olduğu iptal hakkımı kullanarak yatırmış olduğum katkı payı ile devlet katkısı payını ve varsa fon gelirini tarafınızca alınacak tutarlar mahsup edildikten sonra aşağıda bilgileri mevcut olan banka hesabıma iade edilmesini arz ve rica ederim.
Adı Soyadı
İmza     
Adres:
E-posta:
Telefon:
 
 
Banka Adı:
Şube Adı:
Hesap No:
IBAN:   

 

Emeklilik Gözetim Merkezi genel ayrılma talep formu örneği

https://www.egm.org.tr/Sites/1/upload/files/Ek-12_Ayrilma_Talep_Formu-653.pdf

Aegon Hayat ve Emeklilik ayrılma talep formu

https://www.aegon.com.tr/siteassets/media/sitewide/forms/tr/ayrilma_talep_form.pdf

Allianz Sigorta ayrılma talep formu

https://www.allianz.com.tr/content/dam/onemarketing/aztr/allianz/pdf/bes-azhe-form/ayr%C4%B1lma-talep-formu.pdf

Anadolu Hayat Emeklilik ayrılma talep formu

https://www.anadoluhayat.com.tr/Documents/ayrilma-bilgi-formu-ornegi.pdf

AXA Sigorta ayrılma talep formu

https://www.axahayatemeklilik.com.tr/media/t1/001/616/137/411/cayma-talep-formu.pdf

Fiba Emeklilik ve Hayat ayrılma talep formu

https://www.fibaemeklilik.com.tr/docs/default-source/formlar/ayrilma-talep-formu.pdf

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat ayrılma talep formu

https://www.garantibbvaemeklilik.com.tr/content/dam/gewebsite/documents/bireysel-emeklilik-formlari/2021-Ayrilma_Talep_ve_Bilgi_Formu-intcg.pdf

Groupama Hayat A.Ş. ayrılma talep formu

https://www.groupama.com.tr/UserFiles/File/GROUPAMA/cayma_talep_formu.pdf

NN Hayat ve Emeklilik ayrılma talep formu

https://www.nnhayatemeklilik.com.tr/documents/nn_ayrilma-talep-formu.pdf
 
 
 
 
 
 

Diğer Makaleler