Bireysel emeklilik birleştirme 2022

Bireysel emeklilik sisteminde birden fazla hesabınız bulunuyorsa, bu hesaplarınızı nasıl birleştirebilirsiniz? Yanıtını bu yazımızda bulmanız mümkün.
Bireysel emeklilik işlemlerinizde birleştirme işlemi yapmak isterseniz bir dizi küçük prosedürle basitçe işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. “Bireysel emeklilik birleştirme nasıl yapılır? Hangi hesaplar birleştirilebilir; aynı şirket içinde nasıldır, farklı şirketler arasında nasıldır? Aynı zamanda hangi hesaplar birleştirilemez?” tarzındaki merak edilen sorular katılımcılar tarafından merak ediliyor. Biz de bu yazımızda merak edilen bu soruların yanıtlarını sunmaya çalışacağız.
 Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine dahil olduğu tarihten itibaren en az 10 yıllık süre boyunca sistemde bulunmak kaydıyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Peki, katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa sözleşmelerin herhangi birinden emeklilik hakkını elde ettiğinde bu emeklilik hesaplarını birleştirebilir mi? Bireysel emeklilikte birleştirme nedir? Birleştirme süreci nasıl işlemektedir? Bireysel emeklilikte birleştirme işlemini anlatacağımız bu yazımızda süreç hakkındaki kafanıza takılan tüm soruları açıklığa kavuşturabilirsiniz.

Bireysel emeklilikte birleştirme işlemi nasıl yapılır?

Bireysel emeklilikte hesap birleştirme işlemi 9/11/2012 tarih ve 28462 sayılı resmî gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Yönetmeliğe göre bireysel emeklilik sistemi katılımcıları aynı ya da farklı emeklilik şirketlerinde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarını birleştirebilirler. Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan bireysel emeklilik sözleşmelerinden en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak tespit edilir. Böylece katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için en az birinden bu hakkı elde etmiş olması gerekir.

Bireysel emeklilikte birleştirme işlemi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Birleştirme işlemi hakkında bilinmesi gereken ve uyulması elzem olan bazı noktaları aşağıda maddeler halinde sizler için listeledik.
  • Hesap birleştirme işlemi sadece emeklilik hakkını kullanma talebinde bulunan katılımcılar tarafından talep edilebilir.
  • Hesap birleştirme, yapılmış sözleşmeye katkı payı ödemesi yapılamaz.
  • Hesap birleştirme işleminde sisteme giriş aidatı dışında sistem yönetim gideri kesintisi de dahil olmak suretiyle herhangi bir kesinti yapılamaz.
  • Birleştirilen emeklilik hesaplarının sonradan ayrıştırılması mümkün değildir. O yüzden birleştirme işlemi yapılırken dikkat edilmelidir.
  • Hesap birleştirme işlemi sonrasında bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi katılımcının yapmış olduğu bireysel emeklilik sözleşmelerinden en eski yürürlük tarihine sahip olan sözleşmenin kuruluş tarihidir.
  • Birleştirmede aktarılan birikim tutarı katılımcı katkı payı ödemesi olarak kabul edilemez. Aynı zamanda ödenmemiş olan katkı paylarından da mahsup edilemez.
  • Yapılan hesap birleştirmesinde birikimlerin sıfır olması durumunda birleştirme işlemi emekliliğe hak kazanılmasına esas olan süreler için yapılır. Yatırılan katkı paylarının toplamının giriş aidatını karşılamadığı durumlarda hesap birleştirme işlemi yapılamaz.

Bireysel emeklilikte aynı şirketteki hesapları birleştirme işlemi nasıl yapılır?

Aynı emeklilik şirketinde açılmış bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesinde şirket, katılımcı tarafından iletilen bu yöndeki yazılı talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde bu işlemin sonuçları hakkında katılımcıyı bilgilendirir ve birleştirme işlemini gerçekleştirir.

Bireysel emeklilikte farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilmesi

Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi doğrultusunda emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcının hesap birleştirme isteğinde bulunduğu şirket, emeklilik seçenekleri konusunda katılımcıyı bilgilendirir.
 
Katılımcı, birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları toplu ödeme, program dahilinde geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası şeklinde veya bunlar arasında paylaştırarak almayı talep edebilir. Şirket talebin kendisine ulaşmasından itibaren iki iş günü içerisinde katılımcının diğer şirketlerde bulunan sözleşme bilgilerini Emeklilik Gözetim Merkezi’nden alarak diğer sözleşmelerin bulunduğu şirketlere hesap birleştirme işlemi için başvurur. Kendisine başvurulan şirketler, başvurudan itibaren 10 işgünü içerisinde birleştirme işlemini gerçekleştirmek adına başvuran şirkete katılımcının birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları aktarır. Emeklilik şirketi bu işlemin tamamlandığı tarihi takiben 10 iş gününü aşmayacak şekilde katılımcının emeklilik işlemlerini tamamlar.
 
Emeklilik hakkını kullanmak için yapılan hesap birleştirme işlemlerinde yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen şirkette kalma sürelerine ait kısıtlamalar uygulanmaz.

Bireysel emeklilikte hesap birleştirme işlemleri geciktirilirse ne olur?

Bireysel emeklilikte hesap birleştirme işlemlerinin geciktirilmesi sebebiyle ortaya çıkan fon birim fiyatında gerçekleşen olumsuz dalgalanmalar gibi durumlardan kaynaklanan katılımcı zararı, hesap birleştirme işleminin geciktirilmesinden sorumlu olan emeklilik şirketi tarafından fon getiri kaybı hesaplanarak karşılanır.

Bireysel emeklilikte hangi hesaplar birleştirilemez?

İşveren grup emeklilik sözleşmesi dahilinde açılan emeklilik hesabı, katılımcı bazında hak kazanma süresi tamamlanmadan bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri ile birleştirilemezler

Bireysel emeklilik birleştirme ile birikim aktarımı arasında fark var mıdır?

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcının bir şirket ile akdedilmiş emeklilik sözleşmesi dahilindeki birikimi ve devlet katkısı hesabındaki tutarları başka bir şirkete aktarabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette sözleşme kapsamında kalmış olması gerekir.
 
Katılımcının başka bir şirketten aktardığı sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl bulunmuş olması gerekir. Aktarım işlemi, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsar biçimde yapılır. Hesap birleştirme işlemi hak kazanılan birikimin tamamının aktarılmasından dolayı aktarım işlemine benzemektedir. Ancak birikim aktarımı, katılımcının sözleşme dahilinde kalma süresindeki şartlar dolayısıyla birleştirmeden ayrılmaktadır. Ayrıyeten hesap birleştirme işlemi ile henüz emeklilik koşulu sağlanmamış emeklilik sözleşmelerinden emekli olunabilir.

Diğer Makaleler