Bireysel emeklilik gelir vergisi matrahından düşülmesi 2021

Bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemesi yaparken gelir vergisi matrahından vergi indirimi alınabilir mi? Sorunun yanıtı yazımızda.
Bireysel emeklilik sisteminde pek çok avantaj katılımcıları bekliyor. Elbette “Bireysel emeklilik sisteminin avantajları nelerdir?” isimli yazımızda bireysel emeklilik sistemi içinde yararlanabileceğiniz pek çok avantajı size anlattık. Ancak pek çok çalışan ya da iş veren katılımcının merak ettiği bir başka konuyu bu yazımızda sizin için derlemek istedik. O konu da bireysel emeklilik sisteminden elde edilen tutarın gelir vergisinden düşülmesi durumudur. Az sonra açıklayacağımız şekli ile gelir vergisi matrahından düşülecek olan tutarlar, aylık gelirinizde bir miktar artış sağlayacağından dolayı bir avantaj sağlayacaktır.
Öncesinde merak edenler için bireysel emeklilik sisteminden ve devlet katkısı tutarından bahsedelim.

Bireysel emeklilik nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, gelecek kaygılarınızdan uzaklaşarak bugünü layıkıyla yaşamanızı ve yarına da umutla bakmanızı sağlayan, devlet tarafından SGK emeklilik sistemine alternatif olarak sunulan bir özel emeklilik sistemidir. Biraz yakından bakacak olursak, bireysel emeklilik sistemi sayesinde düzenli tasarruflar yaparken birikimleriniz emeklilik fonlarında, güvenli ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir. Elbette bu fonlar otomatik olarak atanabilir. Ancak daha kazançlı bir kurgu oluşturmak isterseniz fon tercihlerinizi kendiniz yapmalısınız. Fonlarla ilgili daha fazla bilgi isterseniz Bireysel emeklilik fon tavsiyeleri ve değişiklikleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bireysel emeklilikte devlet katkısı nedir, ne kadardır?

Bireysel emeklilik sistemini teşvik etmek ve katılımcının birikim ve tasarrufunu daha fazla sistemde tutabilmek amacıyla devlet tarafından her 100 TL’lik yatırıma 25 TL (yüzde 25) devlet katkısı verilmektedir. Bu devlet katkısı sistemde kaldığınız sürece sürekli verilmeye devam edecektir. Ancak burada bir detayı da sizlere sunmak istiyoruz. 2021 yılı itibariyle devletin size sunacağı en yüksek devlet katkısı tutarı 10.732,50 TL olacaktır. Bunun ana sebebi ise devlet katkısı tutarının asgari brüt ücretin yıllık tutarının yüzde 25’i kadar olmasıdır. Hesaplandığında 3577,50 x 12 = 42.930 TL ve 42.930 TL / %25 = 10.732,50 TL olarak bulunmasıdır.
 
Yukarıdaki hesaplamamız 2021 yılı için geçerlidir. Sonraki yıllarda brüt asgari ücrete göre bu hesaplama yenilenecektir. Kısaca anlatmak istediğimiz durum, aylık 3.577,50 TL öderseniz, o halde devlet desteğinin sınırına ulaşırsınız ve daha fazla ödemeniz durumunda daha fazla devlet katkısı tutarı alamazsınız. Bu konuyu tüm detayları ile anlattığımız Bireysel emeklilikte devlet katkısı ne kadar? İsimli konuyu incelemenizi öneriyoruz. Devlet katkısının ne zaman hesabınıza geçeceğine dair fikir edinmek isterseniz de BES devlet katkısı ne zaman hesaba yatar? Konumuzu incelemeyi ihmal etmeyin.

Bireysel emeklilik gelir vergisinden düşer mi? Gelir vergisi matrahından ne kadar düşer?

Bireysel emeklilik sisteminde, ödenen katkı payları gelir vergisinden düşebilir. Yani bu sorunun cevabını evet olarak verebiliriz. Buradaki katkı payı ifadesini açıklamamız gerekirse, işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve işçi ücretiyle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın oluşmasında gider olarak indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının hepsi olarak ifade edilebilir. Çalışana ödemesinin yapıldığı ayda hak ettiği ücretin yüzde 15’lik bir dilimine ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı nispetine kadar vergi indirimi uygulanabilir. Ancak belirtelim, vergi matrahından düşülecek olan tutar, brüt asgari ücretten daha fazla olamaz. Bu açıkladığımız işveren açısından vergi indirimidir. Şimdi de katılımcı tarafından ödenen primlerdeki durumu inceleyelim.
 
Bireysel emeklilik sisteminde katılımcının bizzat kendi ödediği katılım payı üzerinden de vergi indirimi yapılması söz konusudur. Aylık gelirinden brüt asgari ücretin yüzde 15’i kadarını vergi indiriminde katılımcı kullanabilir. Katılımcı; kendisi, eş ve çocuklarının bireysel emeklilik poliçeleri için ödediği katılım payı için tutarın tamamını kaza, maluliyet, ölüm gibi durumlarda vergi indiriminde kullanabilir. Bu vergi indirimi için ücretli bir çalışan olmanız halinde, poliçe tahsilat makbuzunuzu ya da ödeme belgenizin bir fotokopisini muhasebe servisi ya da insan kaynakları servisine aynı anda vermeniz gerekir. Ancak serbest meslek sahibiyseniz, bu durumda poliçe makbuzunuzun ve sonraki ödemelerinizin Gelir Vergisi Beyannamesi’nde belirtmeniz yeterli olacaktır.
 
Aynı zamanda bireysel emeklilikte gelir vergisi indiriminin kullanılabilmesini gösteren yasadan da bahsetmemiz gerekir. Bu yasa 6327 sayılı kanunda değişik Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 1 numaralı bendinin a alt bendinde yer alan hükme göre uygulanır.

İşverenin ödediği katkı payı için mükerrer ödeme durumu

İşverenin bireysel emeklilik sistemi için çalışan adına katkı payı ödemesi yapması ve aynı anda işçinin de bireysel emeklilik sistemi için katkı payı ödemesi yapması oldukça olağan bir durum. Fakat bunların toplamı belirttiğimiz sınırı aşarsa, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi olacağı konusu işveren ve işçi tarafından mükerrer indirime izin verilmeksizin, kendilerince belirlenebilir.

Gelir vergisi matrah indirimi brüt asgari ücreti aşamaz

Hangi sistemle olursun; gerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi kapsamındaki indirim konusu olacak şahısların şahıs sigortaları prim ödemeleri gerekse işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ödeme yapılan ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve yıllık olarak da asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Bireysel emeklilik vergi avantajından yararlanmak için neler yapılmalıdır?

Bireysel emeklilik sisteminde ödediğiniz katkı payları için yukarıda anlattığımız vergi indirimlerinden yararlanabilmek amacıyla bazı işlemleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu başlık altında yasal olarak vergi indiriminden nasıl yararlanacağınızı anlatacağız.
  • Emeklilik şirketiniz tarafından size verilen ad soyad, ödeme dönemi, ödenen katkı payı miktarı, ödeme yapılan emeklilik şirketinin unvanı ve bireysel emeklilik türünde ödeme olduğunu belirten bir yazının bulunduğu tahsilat makbuzunu, dekontu, atm fişini, kredi kartı ekstrelerini ya da posta çeklerini ilgili dönemde ibraz etmelisiniz.
  • En dikkat etmeniz gereken nokta ise ilgili dönemde bildirimde bulunmanız. Geçmiş döneme ait bildiriminiz işleme alınmaz ve indirime tabi tutulmaz.
  • Yıllık beyanname verilecekse, beyannamenin ilgili yılda ücretlere ilişkin indirimi söz konusu olduğunda, primin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması gerekir. Geçmiş dönem, cari ya da ileri dönem söz konusu ise, geçmiş dönemlere ait katkı payı tutarları için geçmiş dönem ödemeleri, söz konusu kalan aylar için indirim uygulanabilir.
  • Ödemeler, yukarıdaki başlıklarda belirttiğimiz sınırları aşmışsa, oran ve tutar sınırlamalar nedeniyle vergi matrahından düşülmeyen kısımlar, ilerleyen dönemlerde de vergiden düşülmeyecektir.
  • Bilinmesi gerekir ki bireysel emeklilikteki vergi indirimi, sözleşme bazında değil, ödenen katkı payı miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanır. Bu nedenle birden fazla katkı payı ödemesi yaptığınız sözleşmeleriniz bulunuyorsa, beyan edilen gelirin yüzde 15’i ve brüt asgari ücretin yıllık sınırlamaları dikkate alınarak vergi indirimi söz konusu olacaktır.

Diğer Makaleler