Bireysel emeklilik kazançları nasıl hesaplanır? 2022

Bireysel emeklilik kazançlarının nasıl hesaplandığını, bu kazançların nasıl alınabileceğini ve nasıl emekli olunabileceğini merak ediyorsanız detaylarımızı yazımızda bulabilirsiniz.


Bireysel emeklilik sistemi sözleşmesi yapan kişiler aylık katılımcı payları tutarının %30'u kadar devlet desteği almaktadırlar. Aynı zamanda hem devlet katkı tutarları hem de yatırılan katılımcı payları bireysel emeklilik fonlarında değerlendirilmektedir. O halde bireysel emeklilik kazançları nasıl hesaplanır? Peki ödemelerimi düzenli yaparsam emeklilikte tahmini ne kadar birikimim olabilir? Bunlar gibi bireysel emeklilik kazançları ile alakalı merak ettiğiniz soruları ve cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Katılımcıların emeklilik dönemlerine kadar ulaşabileceği birikim tutarı, katılımcının bireysel emeklilik sözleşmesinde talep ettiği ya da sözleşme yürürlükteyken değiştirebildiği fon tercihlerine, yatırım getirilerine ve katılım payı ödedikleri süreç içerisindeki enflasyon oranlarına göre farklılık gösterebilir. Yapılan hesaplamalar sonucu elde edilecek tutar miktarları tahmini olup ne bankalar ne de bireysel emeklilik yapan diğer firmalar bu tutarlar hakkında garanti verememektedir.

Bireysel emeklilikte devlet katkısının ve fonların önemi var mı?

Emeklilik yatırım fonlarının ve devlet katkısı fonlarının getirilerinde, fon işletim gider kesintisi yapıldıktan sonra bulunan aynı net reel getiri oranları kullanılmaktadır. Sistemin başından 2017 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemi fonlarında yıllık ortalama %3,30 net reel (enflasyon üstü) getiri elde edilmiştir. Hesaplamalarda verilen yıllık net reel getiri oranı, yıllık reel getiriden fon işletim gider kesintisi (FİGK) oranı indirilerek hesaplanmaktadır. Ancak tekrardan altını çizmek gerekir ki emeklilikte elde edilebileceği söylenen tutarlar tahminidir. Bu tutarların gerçekleşeceği konusunda garanti verilmemektedir.

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak

22 yaşındaki bireysel emeklilik sistemi katılımcısının sistemde emekli olabileceği en erken yaş olan 56 yaşına kadar bir aylık periyotlar halinde 180 TL katkı payı yatırması, katkı payı yatırdığı süre boyunca katkı payında yıllık herhangi bir artış yapmaması ve düzenli katkı payı ödemesi dışında, sisteme giriş aşamasında isteğe bağlı olarak herhangi bir toplu tutar yatırmazsa brüt reel getiri oranı yıllık %4 varsayıldığı durumda katılımcının emekliliğinde oluşacak tahmini toplam tutar 145.886 TL’dir. 34 yıllık katkı payı ödeme süresi boyunca ödeyeceği katkı payı toplamı 75.600 TL, ödeyeceği katkı paylarının tahmini getirisi 39.402 TL, devlet katkısı toplamı 22.680 TL, devlet katkısı toplamının tahmini getirisi 30.884,80 TL’dir.

Muhtemel brüt reel getiri oranı yıllık %2 varsayıldığı yukarıdakiyle eş koşullar altında katılımcının ödeyeceği katkı payı toplamı 75.600 TL, ödeyeceği katkı paylarının getirisi 3.819 TL, hak kazanacağı devlet katkısı toplamı 18.900 TL, devlet katkısı toplamının getirisi 8.254 TL olmak üzere katılımcının emeklilik döneminde oluşacak tahmini toplam tutar 106.573 TL’dir.
 
Hemen belirtmek gerekir ki uygulamada gerçekleşecek kesinti oranı, katılımcının tercih edeceği emeklilik yatırım fonlarının fon işletim gideri kesintilerine bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanı sıra, yatırım aşamasında vergilendirme yapılmadığı için fon işletim gideri kesintisi sonrası getiri oranı aynı zamanda vergi sonrası net getiri oranını ifade etmektedir. Bununla birlikte, sistemden ayrılma sırasında toplam birikim değeri üzerinden vergi kesintisi yapılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda, katılımcının katkı payı tutarının emeklilik dönemine kadar sabit kalacağı ve hesaplamaların enflasyonun etkisinden arındırılması için enflasyonun sıfır olacağı varsayılmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemi fonları nelerdir?

Emeklilik yatırım fonlarının türleri kamu borçlanma araçları, hisse senedi, mevduat gibi içerdikleri yatırım araçlarına göre belirlenir. Emeklilik yatırım fonları sadece sisteme giren katılımcılar tarafından satın alınabilir. Bu fonlar uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilirken fonlardan elde edilmiş kazançlara stopaj uygulanmaz. BES’te yer alan emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir gelir getiri garantisi verilememektedir. Katılımcılar emeklilik şirketi tarafından sunulan farklı risk ve getiri seviyesine sahip emeklilik yatırım fonları arasından kendine uygun olabilecek fonu seçip yatırım yapabilirler. Herhangi bir tercih yapılmaması durumunda kişilerin yatırımları Standart Fon’da yer alır.
 
Katılımcılar bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödediği katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını yılda en fazla 6 kez değiştirebilirler. Değişiklik talebi yazılı olarak veya firmaların çağrı merkezlerinden ya da internet sitesinden yahut kısa mesaj, faks, elektronik mesaj gibi iletişim yöntemleri ile yapılabilir.

Bireysel emeklilikte Standart Fon nedir?

2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’nin Emeklilik Planlarına İlişkin Hükümler bölümünün 2'nci maddesinde belirlenen esaslara göre yönetilen fondur. Genelgede belirlenen oranlar üzerinden katılımcının birikimi yatırım fonlarına yönlendirilir.

Faiz içermeyen BES fonları var mıdır?

Bireysel emeklilik sisteminde faiz konusunda hassas olan katılımcılar için faiz içermeyen enstrümanlara yatırım yapan katılım bankacılığı prensiplerine uygun emeklilik yatırım fonları da bulunmaktadır. Bireysel emeklilik telefon numarası ve iletişim bilgileri konumuzda bazı İslami katılım sigortalarının bilgilerini bulabilirsiniz. Söz konusu faizsiz fonlar alım ve satımının İslam dininin esaslarına göre caiz olduğuna karar verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapılmaktadır. Bazı faizsiz yatırım fonları şunlardır:
  • Katılım bankalarında açılacak TL, EURO, USD katılma hesapları,
  • Faiz barındırmayan TL, USD, EURO cinsi varlıklar ile Altın, Gümüş gibi kıymetli madenleri içeren sermaye piyasası araçları,
  • Katılım endeksine ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetleri,
  • Altın ve kıymetli madenler,
  • Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları (Girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu vb.),
  • Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçları.

Bireysel emeklilik kazançları ne zaman kesintisiz alınabilir?

Katılımcı 10 yıl boyunca bireysel emeklilik sistemi içerisinde kalır ve 56 yaşını doldurur ise emekliliğe hak kazanmış olur. Katılımcılar emekli olduğu anda birikimlerini herhangi bir kesinti olmaksızın toplu ödeme ya da irat şeklinde alabilirler. Ayrıca bireysel emeklilikten vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu sebeplerle ayrılan katılımcı sistem üzerindeki birikimi sistemde elde ettiği yatırım getirisi üzerinden hesaplanacak gelir vergisi kesintisi mahsup edildikten sonra elde edebilir.

Hesaplanan bireysel emeklilik kazançları nasıl alınabilir?

Bireysel emeklilik sistemi sözleşmesi yapan katılımcının aylık olarak sisteme ödediği katkı payı tutarları kişinin emekliliği halinde bireysel emeklilik toplu ödemesi ya da bireysel emeklilik maaş ödemesi olarak alınabilir. Toplu ödeme halinde hesaplanan birikim tutarı tıpkı Emekli Sandığı’nda emekli olunurken verilen kıdem tazminatına benzer şekilde katılımcının hesabına yatırılır. Katılımcılar maaş usulü olarak birikimlerini almak isterlerse birikimlerini aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyotlar halinde de alabilirler.
 

Diğer Makaleler