Bireysel emeklilikte devlet katkısı ne kadar? 2022

Bireysel emeklilikte devlet katkısı oldukça önemli bir kalem. Biz de bu yazımızda bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının ne kadar olduğunu inceledik.


“Bireysel emeklilikte devlet katkısı nedir? Devlet katkısı ne kadar? Kimler yaralanabilir? Devlet katkısı payı limitleri ve oranları ne kadardır?” gibi sorular bireysel emeklilik sistemi içindeki ve bireysel emeklilik sistemi içine dahil olmak isteyen vatandaşların en fazla merak ettikleri sorular arasında yer alıyor. Biz de bu yazımızda 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu kapsamındaki bireysel emeklilik sisteminin devlet katkısı payı hakkında sizlere merak ettiğiniz tüm konularda bilgiler vereceğiz.
 28/3/2001 tarihinde kabul edilen 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu bireysel emeklilik sistemini bireylerin emeklilik döneminde ek bir gelir elde ederek kendi refah düzeylerini artırmasını amaçlayan ve devletin elde edilen bu emeklilik primlerini ekonomide uzun vadeli kaynak yaratıp istihdamı artırmasını dolayısıyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak tanımlamıştır.

Bireysel emeklilik devlet katkısı nedir?

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı oldukça önemlidir. Zira yatırım tutarınızın yüzde 25’i oranında bir ek getiri sağlıyordu. 2022 yılı Ocak ayında bu oran yüzde 30 olarak güncellendi. Bunun yanında hususi belirtmek de gerekir ki belirli şartlara göre bu devlet katkısı oranını hak edersiniz. Detayları yazımızın devamında sunduk. Açıklamamız gerekirse, devlet katkısı, 4632 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesinin ilk fıkrasının e bendinde 4632 sayılı Kanunun ek 1’inci ve ek 2’nci maddelerine göre Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen veya Kanunun ek 2’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen tutarlar olarak ifade edilmiştir.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısından kimler yararlanabilir?

Herhangi bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aynı kanunun 28. maddesi çerçevesinde kalan tüm katılımcı bireyler devlet katkısından yararlanabilirler.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının başlangıç tarihi nedir?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen BES katkı payları için belirli bir oranda devlet katkısı yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı payı oranı nedir?

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinin 6 fıkrasına göre Emeklilik Gözetim Merkezi katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. Ancak Ocak 2022'de bu oran yüzde 30'a çıkmıştır.

Bireysel emeklilikte hesaplanan devlet katkısı için sınırlar var mıdır?

Bireysel emeklilikte hesaplanan devlet katkısı tutarı, katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı sınırlı olup bu tutar ilişkin yılın brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini aşamaz. Aynı zamanda aylık katılımcı adına ödenen katkı payı en az 100 Türk lirası olmalıdır. Burada belirtmemiz gerekir ki bankalara ya da kurumlara göre bu en az tutar farklılık gösterebilir. 2022 yılı genel incelememiz sonunda en düşük olarak Ziraat Bankası’nda 150 TL olarak en düşük ücreti bulduk. Bu ücret değişebilmektedir. Fakat katılımcı istediği tutarda katkı payı ödeyebilir. Limit hesaplaması katılımcı bazında hesaplanır.

Devlet katkısı tutarı ne kadar olabilir?

Devlet katkısı tutarı katılımcı adına ödenmiş katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücreti ile sınırlı olmak koşuluyla yatırılan tutarın %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır. 2021 yılı brüt asgari ücret toplamı 60.048,00 TL olup bu tutarın yüzde yirmi beşi olan 15.012,00 TL katılımcı için alınabilecek azami devlet katkısı tutarıdır. Aynı yıl için ödenecek minimum katılımcı katkı paylarından biri olan 2160 TL (180 TL * 12 ay) bu tutarın yüzde otuzu olan 648,00 TL asgari devlet katkısı tutarıdır. BES katılımcıları ödedikleri katkı paylarına göre asgari ve azami tutar arasında herhangi bir devlet katkı payı alabilirler.

Kalan Devlet Katkısı Limiti Nereden Öğrenilebilir?

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanan devlet katkısı tutarı ve kalan devlet katkısı limiti e-Devlet platformu üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama servisi aracılığı ile takip edilebilir.

Devlet katkısından yararlanabilmek için yeni bir sözleşme mi düzenlemek gerekiyor? Mevcut sözleşmeler de devlet katkısından yararlanabilir mi?

Devlet katkısı sözleşmenin yürürlük tarihi ile bağlı olmayıp 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılabilmektedir.

Başkası Adına Katılımcı Katkı Payı Ödendiğinde Devlet Katkısı Alınabilir mi?

Katkı payı ödeyen ile katılımcı arasında istihdam ilişkisi bulunana koşullar hariç olmak üzere devlet katkısından yaralanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olması aranmamaktadır.

Katkı Payı Ödendiği Ancak Gelir Vergisinin Ödenmediği Koşullarda Devlet Katkısı Alınabilir mi?

Katılımcıların vergi mükellefi olup olmamasından bağımsız olarak katkı payı ödeyen herkes limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilir.

Sistemde Katkı Payı Ödenilen Farklı Şirketlerde Sözleşme Olması Durumunda Tüm Sözleşmeler İçin Devlet Katkısı Alınabilir mi?

Devlet katkısı şirket bazında olmayıp katılımcı bazında olmakla birlikte üst sınır katılımcı için bir yıllık brüt asgari ücret toplamının yüzde yirmi beşidir. Aynı dönemde birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı yatıran katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için eklenecek devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenilen katkı paylarının ağırlığına göre sözleşmelere dağıtılmaktadır.

Devlet Katkısından Faydalanmak İçin Neler Yapılması Gerekir?

Devlet katkısından yaralanabilmek için ilgili bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödendikten sonra herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. Devlet katkısı için katılımcıdan herhangi bir beyan ya da bildirim aranmayıp ödenilen katkı payı üzerinden devlet katkısı otomatik olarak yapılmaktadır.

Devlet Katkısı Hesabındaki Tutarın Tamamına Nasıl Erişilebilir?

Katılımcının emeklilik hakkını kullanması, maluliyet durumuna girmesi veya vefat etmesi hallerinde devlet tutarlarının tamamına hak kazanılabilir.

Katılımcının Vefat Etmesi Durumunda Devlet Katkısı Kime Ödenir?

Katılımcının vefatı halinde katılımcı devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, katılımcı tarafından belirlenmiş olan lehtar ya da lehtarlara ödenir.

Devlet Katkısı Hesabındaki Tutar Haczedilebilir mi?

9/6/1932 tarih ve 2004 numaralı İcra İflas Kanununun 82. maddesi gereğince devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Hesaptaki Devlet Katkısının Yanlış Olduğu Hallerde Nereye Başvurulur?

İlgili bireysel emeklilik sözleşmesinin bağlı olduğu emeklilik şirketine bu durum hakkında başvurulabilir.

Hesaplanan Devlet Katkısının Hesaba Yatırılıp Yatırılmadığı Nereden Takip Edilebilir?

Devlet katkısı hesabındaki tutar hakkında ilgili sözleşmenin yapıldığı emeklilik şirketinden bilgi alınabilir, ayrıca Takasbank WEB sitesi üzerinde yer alan e-Devlet ile Giriş alanından e-Devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra Takasbank Bilgilendirme Sistemi alanından Takasbank şifresi oluşturulup ilgili bilgilere erişim sağlanabilir. e-Devlet şifresi hakkındaki soruları için Takasbank ile görüşülebilir.

Diğer Makaleler