Bireysel Kredilerdeki Sigorta Uygulamasına Dair Değişiklikler Neleri Kapsıyor?

Kredilere bağlı sigorta uygulamasında tüketici lehinde yapılan değişiklikler bulunuyor. Bu değişiklikleri sizler için inceledik.


SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından hazırlanan “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’nin 30 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kredi kullanımında sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen bu yönetmelik, kredi kullananlar tarafından nasıl yorumlanmalı? Sigortacılık sektörünü, bankacılık sektörünü ve kredi kullananları ilgilendiren bu değişiklik ile neler değişti?
 Bu yazımızda bireysel kredilerdeki sigorta uygulamasına daire değişikliklerin, kredi kullananları nasıl etkilediği üzerinde duracağız ve değişiklik yapılan maddeleri sizler için değerlendireceğiz.

Bankalar SMS İle Sigorta Bilgilendirmesi Yapacak

Yapılan değişiklikle bankalar – kredi kuruluşları, sigorta sözleşmesinin yapılmasının sonrasında, kredi kullanan kişiye mevzuat kaynaklı hakları kısa mesaj yoluyla ya da SEDDK’nın belirlediği iletişim araçlarıyla yapılacak. Bunu sağlayacak olan madde ise “elektronik ortamda veya ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” yerine “kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya görüşmenin manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınması kaydıyla çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla” olarak değiştirildi.

Sigorta Poliçesi İptali Kolaylaşıyor

Sigorta poliçesi imzalanan bir kurum dışında, başka bir sigorta şirketiyle sigorta poliçesi imzalanması durumunda kredi kullananın; ihtiyacı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve rehin alacağını (dain’i mürtehini) kredi kuruluşu olan başka bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içinde kredi kuruluşuna ibraz etmesi durumunda; mevcut poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilecek ve ödenmiş olan primler 5 gün içinde kesinti yapılmadan kredi kullanana iade edilecek.

Kredi Kullananlara Zorla Sigorta Yapılamayacak

Kredi kullanmak istediğinizde, bankalar ya da diğer kredi kuruluşları kendi anlaşmalı sigorta şirketleri aracılığıyla krediyi sigortalatmak isterler. Hem bankacılık işlemlerinin gelirleri hem de sigortacılık faaliyetlerinden elde edecekleri gelirler kurumlar tarafından hedeflenir. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kredi kullananın yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi bulunmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak. Dahası kredisine sigorta yaptırmak isteyen kredi kullanıcısı, dilediği sigortasını seçmekte de özgür olacak. Bankalar ya da diğer kredi kuruluşları sigorta seçme hakkını sınırlandıramayacak. Eğer kredi kullandırımı esnasında banka ya da kredi kuruluşu kredi sözleşmesine sigortanın belirli şirkete yaptırılmasına dair şart koymuşsa “hükümsüz” olacak.

Sağlık Beyanı 1 Ay İçinde Araştırılabilecek

Kredi çekecek kişiden sağlık beyanı alınması durumunda, sigorta şirketi tarafından poliçenin vadesinden başlamak üzere 1 ay içinde sağlık durumuna ilişkin ön incelemesi yapılabilecek. Yapılmaması ya da 6102 sayılı Kanun beyana ilişkin hükümleri doğrultusunda sözleşmeden cayılmaması durumunda, sigorta şirketi kredi kullanıcısının sözleme beyanını ihlal ettiğini iddia edemeyecek.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler