​BSMV nedir? BSMV arttı mı? Ne kadar arttı?

BSMV nedir? Kredilerdeki vergileri nasıl etkiliyor? BSMV iadesi mümkün mü? Sorulara içeriğimizde yanıt veriyoruz.


BSMV, Türkiye'deki finansal işlemler üzerinde uygulanan bir vergi türüdür. Adını "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" kelimelerinin baş harflerinden alır. BSMV'nin uygulanma oranı yüzdelik bir şekilde ifade edilir ve bu oran, gerçekleştirilen işlemin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.  7 Temmuz 2023 itibariyle tüketici kredilerinde bu oran yüzde 15 olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla bir bankada hesap açtığınızda, bir sigorta poliçesi satın aldığınızda veya bir kredi çektiğinizde, genellikle bu işlemlerin bir kısmı BSMV olarak vergilendirilir. Şimdi hep beraber konunun detaylarına inelim ve BSMV konusunda bilgi sahibi olalım.

BSMV nedir? Hangi işlemlerden BSMV alınır?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Türkiye'deki finansal düzenlemeler arasında önemli bir yer tutar. 13 Temmuz 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu'nda düzenlenen bu vergi, Türkiye'deki tüm bankacılık ve sigortacılık işlemleri için geçerlidir. Vergi kanunları arasında, verginin konusunu mükellef üzerinden tanımlama özelliği ile BSMV ayrı bir öneme sahiptir. BSMV, banka ve sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilen belirli finansal işlemler sırasında ödenecek bir vergidir. Bu işlemler arasında, müşteriler tarafından ödenen faizler, komisyonlar ve ücretler bulunur. BSMV, işlemi gerçekleştiren tarafından ödenir ve doğrudan Türkiye Hazinesi'ne aktarılır. Bu nedenle, finansal işlemlerde BSMV'nin varlığını ve bu verginin nasıl hesaplandığını bilmek mükellefler için önemlidir.
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Türkiye'deki banka ve sigorta işlemlerinin önemli bir parçasıdır. BSMV, çeşitli işlem türleri üzerinden alınan bir vergi olup, bu işlemler arasında kredi kullanımı, hesap işletim ücretleri, para transferleri, kredi kartı kullanımı ve sigorta primleri bulunur. BSMV, bireyler ve işletmeler için önemli bir maliyet unsurudur ve finansal planlama ve bütçeleme sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Kredi kullanımından, hesap işletim ücretlerine, para transferlerinden kredi kartı kullanımına kadar birçok işlemde BSMV ödenir. Sigorta primleri de dahil olmak üzere, bu işlemlerin tümü, bireyler ve işletmeler için BSMV maliyetini artırabilir.

BSMV iade edilen bir vergi midir?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) iadesi, çeşitli durumlarda mümkün olabilir. BSMV'nin hatalı veya aşırı tahsil edilmesi gibi durumlarla karşılaştığınızda veya BSMV'nin hiç tahsil edilmemesi gibi durumlar söz konusu olduğunda BSMV iadesi için başvuruda bulunabilirsiniz. BSMV iadesi almanın yolları konusunda daha fazla bilgi edinmek, özellikle yanlış veya aşırı vergi tahsilatıyla karşı karşıya kaldığınızda sizin için çok önemli olabilir. Bu nedenle BSMV iadesi konusunda bilgi sahibi olmak ve bu süreçte neler bekleyeceğinizi anlamak, finansal hedeflerinize ulaşmanızda önemli bir rol oynar.

BSMV oranı kaç?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranları, devlet politikaları ve ekonomik koşullar doğrultusunda zaman zaman değişiklik gösterebilir. Örneğin, 5729 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile tüketici kredileri üzerinden alınan BSMV oranı %5'ten 'a çıkarılmıştı. Bu değişiklik, 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştu. Ancak en son 7 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan bir kararla BSMV oranı tekrar güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte tüketici kredileri üzerinden alınan BSMV oranı 'dan 'e yükseltildi. Bu oranlar Türkiye'deki tüketici kredileri ve diğer finansal işlemler üzerinden alınan vergi yükünü doğrudan etkilemektedir.

Kredilerde BSMV nasıl uygulanır?

Kredilerde BSMV, bankaların tahakkuk ettirdiği kredi taksitlerinde uygulanan bir vergidir. Türkiye Bankalar Birliği'nin belirlediği faiz, komisyon ve benzeri adlar altında alınan paralar BSMV'ye tabi tutulur. Bankalar, sözleşmede belirtilen süreler boyunca faiz tahakkuk ettirerek gelir elde etmektedir. Vergi yükümlülüğü, bankaların faiz gelirlerini tahakkuk ettirdiği zaman doğar, yani faiz geliri fiilen alındığında değil.

Döviz endeksli kredilerde BSMV nasıl uygulanır?

Dövize endeksli kredilerde BSMV matrahı, kredi için belirlenen faiz oranına göre hesaplanır. Faiz tutarıyla birlikte kredinin açılış tarihi ve faiz tahakkuk dönemleri arasındaki kur farkları da BSMV matrahını etkiler. Döviz kredilerinde taksitlerin Türk lirası olarak ödenmesi, bankanın kambiyo satışı gerçekleştirdiği anlamına gelir. Bu durumda, kambiyo satış işlemleri de BSMV'ye tabi tutulur. Ancak kambiyo satışları sıfır oranında BSMV'ye tabi olduğundan, taksitlerin Türk lirası olarak ödenmesi nedeniyle BSMV hesaplanmaz.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler