Büyükbaş Hayvan Sigortası Ücreti Nedir? (2022)

Büyükbaş hayvan sigortası ücret nedir? Büyükbaş hayvan sigortası ücretleri, birçok risk unsuruna ve hayvanlarınızın sayısına göre değişim gösterir.


Büyükbaş hayvan sigortası ücreti nedir?” sorusu, büyükbaş hayvan üreticilerinin merak ettiği en önemli TARSIM poliçe detaylarından biridir. Öncelikle belirtmeliyiz ki büyükbaş hayvan hayat sigortası için TARSIM yetkili acentelerinden destek alabilir ve bunun için de Ziraat Bankası şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.
 Ziraat büyükbaş hayvan sigortası ücreti hakkında kesin bir fiyat vermek söz konusu olmamaktadır. İsterseniz TARSIM poliçe hesaplama ekranı ile tahmini poliçe tutarı hakkında bilgi alabilirsiniz. Öte yandan her yıl, poliçe fiyatlarının değişim göstermesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte sigorta prim indirimleri de fiyat değişikliği konusunda üreticilerin karşılarına çıkacak olan bir diğer unsurdur. Büyükbaş hayvan hayat sigortası ücreti konusunda sadece tahmini fiyatlar vermek söz konusu olan bir durumdur. Şöyle ki; büyükbaş hayvan sigortası fiyatları veya ücreti hesaplanırken iki detay öne çıkar. Bunlardan birincisi, dar kapsamlı büyükbaş hayvan sigortası, ikincisi ise geniş kapsamlı büyükbaş hayvan sigortası olarak bilinir. Dar kapsam fiyatı ile geniş kapsam fiyatı arasında normal düzeyde bir fark söz konusu olur. Genel olarak tahmini fiyat hesaplamaları ise şu şekilde yapılabilmektedir:
  • Değer tespitine göre değerleri 7.500 lira olan 5 adet büyükbaş hayvan için büyükbaş hayvan sigortası ücreti 1.406 TL olarak hesaplanır. Bilindiği üzere TARSIM poliçelerinin büyükbaş hayvan üreticileri için %50’lik kısmı devlet tarafından karşılanır. Haliyle bu tutar yarıya yani, 703 TL’ye kadar geriler. Çiftçilerin bu tutarın bir kısmını peşin ödemeleri gerektiği için 175 TL kısmı peşin alınır. Geri kalan kısmı ise 107 lirayla 5 taksite bölünür.
  • Değer tespit incelemeleri sonucunda değeri 6.500 TL olan 10 adet büyükbaş hayvan için genel TARSIM prim tutarı 2.437 TL olarak belirlenir. Yarısı devlet tarafından karşılandığı için 1.218 liralık kısmı, üreticilerin ödemeleri gereken tutardır. 304 TL’lik peşin ödeme ile kalan tutar 182 TL halinde 5 taksite bölünerek ödenir.
  • Sigorta değerinin 7.500 TL tespit edildiği 15 adet büyükbaş hayvan için toplam prim ödemesinin 4.218 TL olduğu söylenebilir. %50’lik kısmı devlet desteğiyle ödenir ve poliçe tutarı 2.109 TL’ye kadar geriler. Bu tutar neticesinde üreticilerin 527 TL gibi bir peşinat ödemeleri gerekir. Hemen ardından kalan tutarı da 5 taksit halinde 316 TL olarak ödemeleri mümkündür.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz poliçe tutarları yalnızca dar kapsamlı büyükbaş hayvan sigortası için geçerli olan poliçe tutarlarıdır. Geniş kapsamlı büyükbaş hayvan sigortası ücreti tahmini hesaplamaları ise aşağıdaki gibi üreticilerin karşılarına çıkar:
  • Genel sigorta değeri 6.500 TL olarak hesaplanan 5 adet büyükbaş hayvan için geniş kapsamlı büyükbaş hayvan sigortası ücreti 5.628 TL’dir. Bu tutarın yarısı devlet desteğiyle ödendiği için toplam tutar 2.824 TL’ye kadar düşer. Toplam prim tutarının peşinatı 706 TL’dir ve kalan kısmı ise 5 taksitle 423 TL olarak ödenebilir.
  • Genel sigorta değerinin 7.000 TL olduğu düşünülen 10 adet büyükbaş hayvan için toplam prim ödemesinin 12.166 TL olarak hesaplandığı söylenebilir. Tutarın yarısı devlet tarafından karşılanır ve poliçe tutarı 6.083 TL’ye geriler. Peşinat tutarı 1502 TL olarak hesaplanırken, kalan tutarın da 5 eşit taksit olarak ödenmesi söz konusu olabilir.

Büyükbaş Hayvan Sigortası Kapsamı Nelerdir?

Büyükbaş hayvan sigortası kapsamı nelerdir?” gibi bir sorunun cevabı, geniş ya da dar kapsam olmak üzere iki farklı konuya ilişkin bir şekilde değişim gösterebilir ancak bu sorunun genel cevabı, dar kapsamlı sigorta için merak edilmektedir.
 
Büyükbaş hayvan sigortası kapsamı olarak Ziraat tarım sigortası ya da herhangi bir TARSIM acentesi ile alınan TARSIM poliçesi kapsamları tam olarak şunlardır:
  • Hayvan hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahale gibi durumlar,
  • Yangın ya da infilak durumları,
  • Doğal afetler ya da güneş çarpması nedeniyle hayvanın zarar görmesi,
  • Yılan ve böcek sokmaları, vahşi hayvan saldırıları ve her türlü kaza durumu,
  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu’na istinaden ihbarı zorunlu olan hastalıklar,
gibi durumlar karşısında hayvanların ölümlerinin gerçekleşmesi, zorunlu kesimlerine karar verilmesi, yavru ölümü ve yavru atma gibi durumlarda, büyükbaş hayvan sigortası, oluşan zararlar neticesinde üreticilerin zararlarını karşılar.

Büyükbaş Hayvan Sigortası Şartları Nelerdir?

Büyükbaş hayvan sigortası şartları nelerdir?” sorusu da önem taşıyan bir sorudur ve aslında şartın tek olduğu da söylenebilir. Üreticilerin söz konusu sigorta ürününden yararlanmaları adına yapmaları gereken, mutlaka her yıl kayıt yaptırmalarıdır. Kayıt ise Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine olmalıdır. Bu sisteme kayıt yaptırılan her türlü büyükbaş hayvanın sigorta kapsamında yer alması söz konusudur. Öte yandan üreticilerin, poliçe tutarlarını ve taksitlerini geciktirmemeleri, poliçelerini yenilemiş olmaları da büyükbaş hayvan sigortası konusunda önem taşıyan bir başka konudur.

Ziraat Büyükbaş Hayvan Sigortası Hesaplama

Ziraat büyükbaş hayvan sigortası hesaplama işlemi için TARSIM tarafından sağlanan poliçe hesaplama ekranını kullanabilirsiniz. Bu ekran vasıtasıyla, sizden istenen bilgileri girerek, üretim faaliyetlerinizin sınıfını seçerek, istediğiniz konuda tahmini poliçe tutarı gibi hesaplamaları yapabilirsiniz. Hesaplamaları yaparken dikkat etmeniz gereken detay ise bu tutarların, acentelerde karşınıza çıkabilecek tutarlarla tam olarak uyuşmaması ihtimalidir. Hesaplama ekranında verilen tutarların, genel olarak tahmini tutarlar olduğunu unutmadan tutar belirlemesi yapmak veya bilgi almak önem taşır. Ödeme planlarının ise sadece tahmini fiyatlar üzerinden yapılmaması, planlama konusunda çok daha iyi olacaktır.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler