Deprem Poliçesi Kapsamına Hangi Binalar Giriyor?

deprem poliçesi hangi tür binaları kapsıyor


27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren 587 sayılı kanun hükmünde kararname deprem sigortası yapılmasını da zorunlu kılıyor. Bu kararname ile deprem başta olmak üzere depremin neden olabileceği yangın, infilak ve yer kayması da sigorta kapsamında bulunuyor. Böylece deprem ve depremin neden olduğu maddi zararlar Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanıyor.
Yasalar ve mevzuat gereği deprem sigortasını yaptırmış olması gerekirken sigortayı yaptırmamış olan bina sahiplerinin doğal afet durumunda hiçbir yardımdan faydalanamayacağı bilinmelidir. Bu nedenle bina sahiplerinin zorunlu deprem sigortası hakkında daha titiz davranmaları gerekir.

Deprem Poliçesi Kapsamında Olan Binalar

Zorunlu deprem sigortası yasasına göre sigorta kapsamında olan binalar şu şekilde sıralanıyor:
  • 634 sayılı kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında “mesken” olarak inşa edilmiş olan binalar ve bu binaların bağımsız bölümleri
  • Binanın temeli ve taşıyıcı sistemleri
  • Temel ve taşıyıcı sistem dışında kalan ortak yerler
  • Tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi halde olan arazi veya arsa gibi taşınmaz mallar üzerinde mesken şeklinde inşa edilmiş olan binalar
  • Doğal afet nedeniyle devlet tarafından yaptırılmış binalar ya da verilen kredi kullanılarak inşa edilen binalar.

Deprem Poliçesi Kapsamında Olmayan Binalar

Yasalar gereği deprem sigortası poliçesi kapsamında olmayan binalar ise şu şekilde sıralanabilir:
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
  • Köy statüsünde olan yerleşim yerlerinde inşa edilmiş olan binalar
  • Mesken olarak inşa edilse de inşaatı henüz tamamlanmamış olan binalar
  • İş hanı, iş merkezi, eğitim merkezleri gibi ticari ya da sınai amaçlarla inşa edilmiş olan ve kullanılan binalar
27 Aralık 1999 tarihinden daha sonra mesken olarak inşa edilmiş olan fakat söz konusu mevzuat çerçevesinde ruhsatı olmayan binalar ve bağımsız bölümler.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler