Devlet Destekli Tarım Sigortası Nedir? (2022)

Devlet destekli tarım sigortası nedir? TARSİM, devlet destekli tarım sigortası olarak bilinen, poliçelerin bir kısmının devlet tarafından ödendiği bir sigorta türüdür.


Devlet destekli tarım sigortası nedir?” sorusunun aslında “TARSIM nedir?” sorusuyla hemen hemen aynı olduğu söylenebilir.
 Tarımsal üreticilerin, tarımsal üretim faaliyetleri sırasında üretim alanlarında yaşamış oldukları çeşitli problemlerden ötürü verimlerinin düşmesi ya da tamamen yok olması durumunda, zararlarını karşılayan güvenceye devlet destekli tarım sigortası yani, TARSIM adı verilir. Bu sigorta türünün devlet destekli olarak anılmasının sebebi, poliçe tutarı konusunda devletin belirli yüzdeler karşılığında yardım ediyor olmasıdır. TARSIM, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile kurulmuş genel bir güvence havuzu olarak adlandırılabilir. Oluşturulan bu havuzun sigorta poliçelerinden ya da çiftçilerden herhangi bir gelir elde etme amacı yoktur. Sigorta kapsamında mahsule ve üretim alanlarına dair poliçe kapsamındaki her türlü zarar oluşturulan bu havuzdan karşılanır. TARSIM; Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. gibi kurumlar tarafından yönetilen bir oluşumdur.
 
Bankalar içerisinde bu sigorta ürünüyle ilgili en alakalı olan banka Ziraat Bankası olarak bilinir. Ziraat Bankası, TARSIM için yetkili acentelerden biridir ve çiftçilerin de en çok tercih ettikleri acentelerin başında gelir. Ziraat Bankası şubeleri vasıtasıyla çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetlerini devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına alabilmeleri mümkündür. Öte yandan devlet destekli tarım sigortasının yani, TARSIM poliçesinin Ziraat Bankası ve çiftçiler içi büyük önem taşıdığını söylemek mümkündür. Günümüz şartlarında Ziraat Bankası üreticilere Ziraat tarım kredileri ürünlerinden yararlanmak istemeleri durumunda, öncelikle TARSIM poliçe kaydı koşulu neticesinde bu kredi ürünlerinden yararlandırabileceğini belirtmektedir. Peki, devlet destekli tarım sigortası türleri nelerdir? TARSIM ile kapsama alınabilecek riskler nelerdir?

Tarım Sigortası Türleri Nelerdir?

Tarım sigortası türleri nelerdir?” gibi bir soruya yanıt arayan üreticilerin, TARSIM dışında da kendilerince tarım sigortası yaptırma haklarının olduğunu belirtmek mümkündür. Türkiye genelinde tarımsal üreticilerin faydalanabilecekleri sadece Ziraat tarım sigortası olarak da bilinen TARSIM poliçesi yoktur. Aynı zamanda Ziraat Bankası’nın geleneksel sigorta ürünleri de vardır. Öte yandan özel sigorta şirketlerinin sunmuş oldukları tarımsal sigorta ürünlerinin de olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle “tarım sigortası türleri nelerdir?” sorusuna istinaden en azından 3 farklı tarım sigortası türünün olduğunu söylemek doğru olacaktır. Söz konusu tarım sigortası ürünlerine dair bazı bilgiler ise şunlardır:
 • Ziraat tarım sigortası – TARSIM: Devlet destekli tarım sigortası olarak bilinir ve poliçe tutarının bir kısmını devlet öder. Üreticilere poliçe ödeme tutarı konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanır. Çiftçilerin zararları, TARSIM havuzunda toplanan paradan tanzim edilir.
 • Geleneksel Tarım Sigortası: Ziraat Bankası’nın tarımsal üreticileri için devlet destekli tarım sigortasından ayrı bir şekilde sağladığı sigorta ürünüdür. Hayvanların, seraların, bitkilerin ve daha birçok tarımsal üretim unsurunun korunmasına olanak sağlar. Bu sigorta ürününün isteğe bağlı bir şekilde şekillendirilmesi, bu nedenle de üreticilerin daha fazla koruma kapsamından faydalanmaları söz konusudur. Kısacası, bu sigortanın en önemli avantajlarından biri poliçe teminatlarının genişletilmesidir.
 • Özel Sigortalar: Türkiye genelinde bankalar veya benzeri finansal kuruluşlardan bağımsız, direkt olarak sigorta şirketlerinin kendilerince tarımsal üreticiler için belirlemiş oldukları sigorta paketleridir.

Tarım Sigortaları Havuzunda Kapsama Alınabilecek Riskler Nelerdir?

Tarım sigortaları havuzunda kapsama alınabilecek riskler nelerdir?” sorusunun da önem taşıyan bir soru olduğu söylenebilir. Tarımsal üreticiler, devlet destekli tarım sigortası yaptırırken veya TARSIM poliçesi satın alırken, poliçenin teminat kapsamları hakkında bilgi sahibi olmak isterler. TARIM poliçesinin genel olarak kapsama aldığı tarımsal üretim faaliyetleri ise şunlar olarak bilinirler:
 • Bitkisel Ürün Sigortası: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası, Ürün Sigortası ve Ağaç/Fidan Sigortası,
 • Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası,
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası,
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası,
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
 • Sera Sigortası,

Tarsim Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

“Tarsim hasar tespiti nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı da üreticiler tarafından merak edilen bir sorudur. Poliçeyi satın alan üreticilerin, yaşamış oldukları mağduriyetlerde ne şekilde destek alacakları ve özellikle TARSIM’den destek almak adına nasıl bir yol izlemeleri gerektiği merak ettikleri bir konudur.
 
Tarsim hasar tespiti nasıl yapılır?” sorusuna istinaden, hasar tespit sürecine ilişkin adımlar şu şekildedir:
 • Hasar tespiti için öncelikle hasar tespit ihbarı yapılmalıdır. Hasar tespit ihbarı yaparken; don olaylarının gerçekleştiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ihbarın yapılması, diğer hasarlarda ise hasarın gerçekleştiği tarihten 15 gün içerisinde gereken ihbarın yapılması gerekir.
 • Hasar tespiti için TARSIM resmi internet sitesi, TARSIM mobil uygulaması, TARSIM müşteri hizmetleri ve TARSIM acentelerinden yardım alınabilir.
 • Hasar ihbarı alınması durumunda TARSIM tarafından görevlendirilen eksperler tarafından hasar gören tarımsal unsurlar üzerinde incelemeler yapılır. Ardından hasar dosyası oluşturulur.
 • Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra ise en genç 30 gün içerisinde TARSIM tarafından hasar tutarı banka yoluyla tarafınıza ödenir.
 • Tazminatın ise hasat tarihinden önce ödenmesi söz konusu olmaz. Eğer tarımsal üretim unsurlarının tamamen hasat vermeyecek durumunda olması durumunda tazminat hasat döneminden önce ödenebilir. Tarımsal üretim unsurlarının tamamen hasarlanmaması durumunda ise poliçe bitiş tarihinden önce gerekli tazminat tutarı üreticilere ödenir.
 • Hasar sonucunda özellikle hasat döneminden önce tarımsal üretim unsurlarının hasar görmesi durumunda, ürünün tekrar ekimine karar verilebilir. Böyle bir durumda ise ürünün ekim masraflarına ilişkin tazminat tutarı çiftçilere ödenir.
Tarsim hasar tespiti nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı yukarıdaki adımlara göre işlemektedir.

Tarsim Hangi Zararları Karşılar?

Tarsim hagi zararları karşılar?” sorusunun da tarımsal üreticilerin, TARSIM ya da Ziraat tarım sigortası ürününü ne amaçla yaptırdıklarını ifade eden bir soru olduğu söylenebilir. Öncelikle tarım sigortasının kapsamını iki farklı şekilde ayırmak söz konusudur. İlk seçenek, direkt olarak TARSIM tarafından güvence altına alınan unsurlardır. İkinci seçenek ise isteğe bağlı olarak TARSIM poliçesinin teminatlarının arttırılması ve daha fazla zararın karşılanmasını sağlamaktır.
 
Tarsim hangi zararları karşılar?” sorusu için temel TARSIM poliçe teminatları şu şekilde sıralanabilir:
 • Yağmur nedeniyle Pamuk ve Pamuk ürününde açılmış kozaların zarar görmesi,
 • Yağlık Ayçiçeği, Sertifikalı Tohumluk Ayçiçeği ve Çerezlik Ayçiçeği gibi bitkilerin, kuşlar tarafından genel bitki yapısı ya da tohum olarak zarar görmesi,
 • Fırtına, dolu, sel, yangın, heyelan, deprem, su baskını ve hortum gibi doğa olayları nedeniyle tarımsal üreticilerin, tarımsal alanlarının ya da tarımsal üretim unsurlarının zarar görmesi,
 • Kesme çiçekler, yaş meyve ve sebze gibi çiçeklerde dolu yağışı nedeniyle yaşanan kalite kaybı,
 • Çilek, fidan, sebzeler ve diğer tarla ürünlerinde yaban domuzunun hasarı nedeniyle yaşanan kayıp,
Devlet destekli tarım sigortası, Ziraat tarım sigortası ya da TARSIM olarak bilinen poliçenin tarımsal üreticileri koruduğu noktalar, yukarıdaki gibi belirtilmiştir. Bu teminat kapsamlarının isteğe bağlı olarak genişletilmesi ve daha farklı bir seviyeye çıkarılması da söz konusudur. Şöyle ki tarımsal üreticilerin, isteğe bağlı olarak TARSIM poliçesine farklı kapsamlar da ekletmeleri mümkündür. Poliçe tutarına ek olarak ödenen tutarlar karşısında kapsamlar arttırılabilir. Ek olarak TARSIM poliçesine eklenebilecek teminatlar ise şunlardır:
 • Sıcak hava nedeniyle; portakal, mandalina, limon ve altıntop gibi tarımsal ürünlerde ürün kaybı yaşatması ya da direkt bu ürünlerin bitkilerine zarar vermesi,
 • Yağ gülü için don hasarı,
 • Don nedeniyle yaş meyvelerde meydana gelen miktar azalışı,
 • Taşıt çarpması, dolu, fırtına, hortum, dolu ağırlığı, yangın, deprem, heyelan, su baskını vb. olayların; destek telli sistemler, örtü sistemleri veya dolu ağı gibi etkenlerle çevrili ürünlerin zarar görmesi,
 • Yağmur nedeniyle; kiraz ve üzün gibi ürünlerin, taze tüketim için üretilen incirlerin, kurutmalık amacıyla üretilen incirlerin; hasat dönemlerinde zarar görmeleri, kalite kaybı yaşamaları ya da miktar azalışı gibi sorunların yaşanması,
 • Salamuralık yaprak, yulaf, tritikale, çavdar, buğday ve arpa gibi tarımsal ürünlerin; dolu, su baskını, hortum, yangın, deprem, toprak kayması ve fırtına gibi olaylar nedeniyle zarar görmeleri ya da miktar azalışı yaşamaları,
Gibi birçok durumun da ekstra olarak TARSIM poliçelerinin kapsamlarına alınması söz konusu olan bir durumdur.

Tarsim Sigorta Fiyatları

Tarsim sigorta fiyatları, tarımsal üreticilerin en çok merak ettikleri konuların başında gelir. Tarımsal üreticilerin, TARSIM poliçesi almadan önce en çok çekindikleri konulardan biri de poliçe fiyatlarıdır. Birçok üretici bu poliçelerin çok pahalı olduğunu düşünüp, tarımsal üretim faaliyetlerini TARSIM kapsamına almak istemezler. Öncelikle belirtmeliyiz ki TARSIM poliçe fiyatlarının, genel anlamda en uygun fiyatlı tarım sigortası fiyatları olduğunu söylemek doğru olacaktır. TARSIM, her tarımsal üreticinin ödeme gücüne uygun bir şekilde poliçe tutarı sunmaktadır. Öte yanda TARSIM poliçe hesaplama sayfası sayesinde de tarımsal üretim faaliyetlerinizi tahmini olarak ne kadar bir tutar karşılığında güvence altına alabileceğinizi görebilirsiniz.
 
TARSİM sigorta fiyatları konusunda tarımsal üreticilerin dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta ise sigorta poliçelerine dair TARSIM tarafından veya Ziraat Bankası tarafından sağlanan ödeme kolaylıklarıdır. Tarımsal üretim faaliyetlerinize göre siz de sigorta poliçe tutarlarını taksitli bir şekilde ödeme imkanından yararlanabilirsiniz. Poliçe bitiş tarihinden bir ay sonraya kadar ödeme imkanlarından tutun da peşinat sonrası kalan tutarın 5 taksite bölünmesi, hasat dönemine göre ödeme imkanı tanınması gibi birçok ödeme kolaylığı TARSIM poliçe ödemelerinde üreticilerin karşılarına çıkar.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler