Döviz Hesaplarından Kesinti Yapılır Mı? Hangi Kesintiler Var?

Döviz tevdiat ve vadesiz döviz hesaplarından hangi kesintiler yapılır? BSMV ödenir mi? Stopaj oranı yüzde kaç? Bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.


Döviz hesaplarında uygulanan vergi ve stopaj kesintileri bulunur. Her bankada ve her tür vadeli döviz tevdiat hesaplarında bu kesinti kalemleri uygulanır. Şirketlerin ve bireylerin döviz hesaplarında, özellikle 2019 yılında biriken, 171 milyar dolarlık tarihi bir birikim ortaya çıkınca yeni bir hamle ile döviz tevdiat hesaplarındaki kesinti oranları da artırılmıştı.

Döviz Tevdiat Hesaplarındaki Kesinti Ne Kadar?

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faiz ve bundan kesilen stopaj kesintileri için 2019 yılında yeni bir düzenleme yapılarak, Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar vadeli tevdiat hesaplarında yüzde 20 oranında, 1 yıldan uzun vadeli tevdiat hesaplarında yüzde 18 oranında stopaj uygulanır. Daha önceki uygulamada, 6 aya kadar yüzde 20, 1 yıla kadar yüzde 16 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 13 oranında stopaj uygulanıyordu.
 Kararla ilgili 4. Madde:
"22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;
 
- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20
 
- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 kesinti yapılacak."

Döviz Tevdiat Hesaplarında Vergi Ne Kadar?

Vadeli döviz tevdiat hesaplarında ve vadesiz döviz hesaplarında, spekülatif sermaye hareketlerini azaltmak ve döviz kurlarındaki anlık dalgalanmaların önüne geçebilmek amacıyla 2019 yılından itibaren, yıllar sonra uygulamaya konan kambiyo işlemleri üzerinden alınan Banka Sigorta Muameleleri Vergisi binde 2 seviyelerinden yüzde 1’e çıkarılmıştı. 100 TL’lik bir döviz işlemi yapıldığında 1 TL’lik BSMV hesaplanarak beyan edilecek ve ödenecek.

Döviz Hesaplarından Hangi Durumlarda Vergi Alınmaz?

Döviz hesaplarından vergi kesilmemesi durumu da söz konusu. Ancak burada bazı nüanslar var. Gerçek kişi ya da şirketlerin faaliyette bulundukları alanlarda ve hazırdaki döviz borçları konusunda zorunlu olarak döviz almaları gerektiğinde kambiyo işlemlerinde BSMV oranı yüzde 0 olarak hesaplanır. Bu durum aşağıdaki şartlar için geçerlidir.
  • Hazine’nin kambiyo satışları
  • Bankaların ve diğer yetkili müesseselerin kendi aralarındaki satışlar
  • Döviz kredisini ödemek için döviz alan kişiye banka tarafından yapılan kambiyo satışı
  • İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları
  • Sanayi sicil belgesi bulunan işletmelere yapılan kambiyo satışlar

Diğer Makaleler