Döviz vergisi nedir? Türkiye'de kambiyo var mı?

Ülkemizde döviz işlemlerinden vergi alınıyor mu? Kambiyo vergisi uygulanıyor mu? Detayları inceleyebilirsiniz.


Türkiye’de döviz vergisi yani diğer ve daha kapsayıcı adıyla Kambiyo vergisi vardır. Kambiyo, farklı para birimlerine sahip olan ülkeler arasında para veya ona denk gelen belgelerin takas edilmesi anlamına gelir. Kambiyo işlemleri, para alımı ve satımıyla ilgili faaliyetleri içerir. Bu işlemler, iki ayrı para birimi arasındaki döviz kuruna dayanır ve genellikle uluslararası ticaret, turizm veya yatırım amaçlarıyla gerçekleştirilir. Kambiyo işlemleri, ülkelerin ekonomik ilişkilerini düzenlemek ve finansal piyasaların etkinliğini sağlamak için çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler döviz kurlarının belirlenmesi, döviz ticaretinin denetlenmesi ve ulusal para biriminin değerinin korunması gibi konuları içerebilir.

Kambiyo (Döviz Vergisi) Tükriye’de ne zamandır uygulanıyor?

Döviz alımlarında kambiyo vergisi uygulaması Türkiye'de çeşitli zamanlarda yapılan yasal düzenlemelerle değişiklik göstermiştir. İşte bu konudaki belirli tarihlerdeki güncellemeler:

Mayıs 2019 düzenlemesi

15 Mayıs 2019 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1 olarak belirlenmiştir.

Aralık 2019 düzenlemesi

7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesinde bir değişiklik daha yapılmıştır. Buna göre, kambiyo işlemlerinde BSMV oranı binde 1'den binde 2'ye yükseltilmiş ve ayrıca bu oranın 10 katına kadar artırılma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Mayıs 2020 düzenlemesi

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesinde bir değişiklik daha yapılmıştır. Kambiyo muamelelerinde kambiyo satış tutarı üzerinden hesaplanan vergi oranı binde 2 (%0,2) iken, bu oran yüzde 1 (%1) olarak yeniden belirlenmiştir.

Eylül 2020 düzenlemesi

30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan BSMV oranı yüzde 1'den binde 2'ye indirilmiştir.

Döviz vergisi (Kambiyo) ne zaman ödenir?

Kambiyo vergisi oranı, döviz veya altın alım işlemi yapıldığı tarihte geçerli olan oran üzerinden hesaplanır. Vergi oranı, döviz veya altın alım tutarının belirli bir yüzdesi olarak uygulanır. Bu oran zamanla değişebilir. Güncel vergi mevzuatına göre belirlenir ve genellikle alım işlemi gerçekleştiren bankalar veya finansal kuruluşlar tarafından tahsil edilir. Alım işlemi sırasında kambiyo vergisi ödenirken bu vergi miktarı genellikle işlem tutarına eklenir ve müşteriden tahsil edilir. Vergi ödemesi alım işlemini gerçekleştiren banka veya finansal kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kambiyo nasıl hesaplanır?

Kambiyo vergisi hesaplanırken alınan döviz veya altın alış tutarı üzerinden BSMV oranı uygulanır. Örneğin, 20.000 ABD doları almak isteyen bir kişi için, bu tutarın binde 2'si olan ABD doları karşılığı Türk lirası cinsinden BSMV hesaplanır. Bu hesaplama işlemi, döviz veya altın alım işlemini gerçekleştiren kurum tarafından işlem esnasında yapılır ve alış tutarına eklenir.
 Örneğin, 20,000 ABD doları alımı için kambiyo vergisi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılabilir.
 
BSMV = 20,000 ABD doları x (0.002)
BSMV = 40 ABD doları
 
Bu durumda, 20,000 ABD doları almak isteyen bir kişi için kambiyo vergisi olarak 40 ABD doları tahsil edilecektir. Bu vergi tutarı, alış tutarına eklenerek toplam ödeme miktarı belirlenir.
 
Lütfen dikkat edin, verdiğimiz örnek hesaplama sadece kambiyo vergisi hesaplama prensibini göstermektedir. Gerçek ödeme miktarı, güncel BSMV oranlarına ve vergi mevzuatına uygun olarak ilgili kurum tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla kesin ve güncel vergi hesaplaması için ilgili finansal kurumla iletişime geçmeniz önemlidir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler