Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emeklilerin maaşlarında haciz kesintisi olur mu?
Emekli maaşı emeklilerin genellikle tek geçim kaynağı olmaktadır. Bu nedenle emekli maaşına haciz gelip gelmeyeceği de her daim merak edilir. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen emekli maaşına haciz işleminin yapılması, maaş sahibi için çok ciddi bir maddi güçlük anlamına gelmektedir.

İşçi Emeklilerinin Maaşlarına Haciz Gelir mi?

Yasalara göre emekli maaşına haciz gelemez. 5510 sayılı yasanın 93. maddesi “emekli maaşına haciz gelebilir mi” sorusuna net bir yanıt vermektedir. Söz konusu maddeye göre emekli maaşları devir ve temlik edilemez. Ancak bazı durumlarda farklı yasalar ya da yasaların farklı maddeleri devreye girebiliyor. İşte bu durumda bir haciz işleminden söz edilebilir.

Bu Madde Emekli Maaşlarına Haciz Gelmesini Açıklıyor

Örneğin ilgili yasanın 88. maddesi uyarınca şayet SGK herhangi bir emekliden prim alacağına sahipse ya da SGDP alacağı varsa bu durumda emekli maaşına haciz gelebiliyor. Ancak böyle bir durumda emekli maaşının yalnızca dörtte birine haciz uygulanabiliyor. Yani emekli maaşının % 25’inden fazlası kesintiye uğrayamıyor.

Memur Emeklisi Olanlar İçin Durum Çok Farklı!

Memurların emekli maaşlarına ise haciz gelebilir. Bilindiği gibi memurlar 5434 sayılı Kanun kapsamında bulunuyorlar. Bu yasa gereği emekli maaşlarına haciz gelemeyeceğine dair hiçbir madde yok. Bu nedenle memur emeklisi olanların maaşlarına herhangi bir nedenle haciz gelebilir. Bunun için kişinin rızasın olup olmadığına bakılmıyor.

Kategori:

Diğer Makaleler