Eximbank Kredi Şartları

Türk Eximbank'tan kredi kullanmak için gerekli şartlar ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgileri bu makaleden öğrenebilirsiniz.


Türk Eximbank, kuruluş amacı gereği Türk menşeli olan malın kesin olarak ihracı taahhüdünde bulunulmasını, verdiği kredilerde temel başvuru şartı olarak aramaktadır. Bu nedenle kredilerden faydalanacak firmaların bu taahhüdü verebilecek Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya tüketiciye yönelik mal üreten imalatçı özelliklerine sahip firmalardan olması gerekmektedir.

İhracat taahhüdü, kullanılacak kredi türüne özel olarak belirlenen süre içerisinde ve alınacak kredi anapara, faiz, masraflar toplamına göre belirlenen miktarda ve firma faaliyet konusuna giren malın kesin olarak ihracını ifade eder. Taahhüd edilen tutar navlun ve taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı yapılan sigorta bedelleri hariç olarak hesaplanan tutardır. (FOB) 
Türk menşeli olmayan ve ihracatı yasaklanmış mallar ile Transit Ticaret, Takas, Bedelsiz İhracat, Reeksport, Bağlı Muamele, Sınır Ticareti ve Geçici İthalat şeklinde yapılan ihracat işlemleri Türk Eximbank tarafından kredilendirilememektedir.

Türk Eximbank, kredilerinde ihracatçıya KKDF, vergi ve harç istisnası sağlanmaktadır. Yine uygulanan faiz oranları piyasa faiz oranlarına göre oldukça düşük olarak belirlenmektedir.

Türk Eximbank, sağladığı kredi ve garantileri karşılığı olarak firmalardan anapara ve faiz riski toplamı kadar teminat talep etmektedir. Banka teminat mektubu, devlet iç ve dış borçlanma senetleri, gayrimenkul rehni, ticari işletme rehni ve gemi ipoteği teminat olarak kabul edilmektedir.

Türk Eximbank tarafından kredi kullanması uygun bulunan ancak sayılan teminatları gösterme imkanı bulamayan KOBİ ‘ler Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanabilmektedir. Bunun için firma talebi üzerine gerekli bilgi ve belgeler banka tarafından Kredi Garanti Fonu A.Ş.‘ye gönderilir. Yapacağı değerlendirme sonucunda Kredi Garanti Fonu A.Ş. , Türk Eximbank ‘tan kullanacağı kredilerin geri ödenmesi konusunda firmaya kefil olur. Kefaletten belirli bir komisyon karşılığında faydalanılır ve kefalet tutarı kredinin maksimum %80 ‘i kadar belirlenir. İflas ve tasfiye sürecinde olan firmalar, vergi ve SGK borcu bulunanlar ile takipte ödenmemiş kredisi olan firmalar Kredi Garanti Fonu A.Ş. ‘nin kefalet imkanından faydalanamazlar.

Eximbank Kredilerine Nasıl Başvurulur?

Türk Eximbank tarafından sunulan krediler, kullanılan kredi türüne bağlı olarak doğrudan Türk Eximbank tarafından ya da Türk Eximbank Genel Müdürlüğü‘nün belirleyeceği ticari bankalar aracılığıyla, kredi talep eden firmaya Eximbank Kredi Limiti tahsis edilmek suretiyle, kullandırılmaktadır. Krediler; Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni para cinsinden kullanılabilmektedir. Kredi başvuru süreci uzmanlık gerektiren bir süreç olduğundan, bünyesinde dış ticaret uzmanı istihdam etme imkanı olmayan özellikle KOBİ statüsünde yer alan firmaların dışarıdan danışmanlık hizmeti almaları yahut doğrudan ticari bir bankadan Eximbank Kredi Limiti tahsis edilmesini talep ederek, bankaların bu konudaki tecrübe ve uzmanlığından faydalanmaları yerinde olacaktır. Kredi başvuruları ticari banka ve Türk Eximbank tarafından bankacılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Bazı krediler ise ek olarak TCMB değerlendirmesi ve TCMB onayından sonra ancak kullandırılabilmektedir.

Kategori:

Diğer Makaleler