Finans ve Bankacılık Kısaltmaları

Hangi kısaltma ne anlama geliyor? Bankacılık sektöründe kullanılan tüm bankacılık kısaltmalarını ve açılımlarını burada bulabilirsiniz.


Her sektör ve iş alanında olduğu gibi bankacılık ve finans sektörlerinde de çok sayıda kısaltma kullanılıyor, bu kısatmalar bir çok kişi için fazla anlam ifade etmesede bankacıların işlerini daha hızlı halletmeleri için olmazsa olmaz derecede önem taşıyor. Terimler söz öbeğinin baş harflerinin büyük harflerle yazılması şeklinde kısaltılıyor. Ulusrararası kısatmalardaki terimlerin çoğu İngilizce fakat farklı ülkelerin kendi dillerindeki kısaltmalar ayrı tutulmalı. Aşağıda Türkiye'de en çok kullanılan bankacılık terimlerinin kısatmaları ve açılımlarını bulabilirsiniz. Sayfada arama yapmak için klavyenizden "CTRL" (Windows bilgisayarlar) ya da "CMD" (Mac bilgisayarlar) tuşuna bastıktan sonra "F" tuşuna basıp öğrenmek istediğiniz kısaltmayı yazıp "Enter" tuşuna basın.
AFS: Available for Sale
AGS: Acil Güncelleme Sistemi
AKK: Anadolu Kredi Kartları
ASG: ATM Sorumlusu Gişe Görevlisi
ATM: Automated Teller Machine
AVG: Average (Ortalama)
B/E: Bill of Exchange (poliçe)
B/L: Bill of Lading (konişmento)
BDDK:  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BFK: Bireysel Finansman Kredisi 
BHS: Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
BIS: Bank for International Settlements (Uluslararası Ödeme Bankası)
BKM:  Bankalar Arası Kart Merkezi
BS: Balance Sheet
BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
CAR (SYR): Capital adequacy ratio (sermaye yeterlilik rasyosu)
COBIT: Bilgi Sistemleri ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri
D/C: Documentary collection (vesaik tahsil işlemi)
DAB: Banka veya Özel Finans Kurumlarınca Düzenlenen Döviz Alım Belgesi
DASK: Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DBT: Döviz Beyan Tutanağı
DEK: Dövize Endeksli Kredi
DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
DFN: Dış Finansman Numarası
DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesi
DSB: Banka veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenen Döviz Satım Belgesi
DTH: Döviz Tevdiat Hesabı
DTM: Dış Ticaret Müsteşarlığı
ECAP: Economic Capital
EFT:  Elektronik Fon Transferi
EMKT:  Elektronik Menkul Kıymet Transferi
EOY: End of Year (Yıl sonu)
EVAS: TCMB Elektronik Veri Aktarım Sistemi
EVAS: Elektronik Veri Aktarım Sistemi
EXIMBANK: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
FCST: Forecast
FR: Faiz Riski
FTP: File Transfer Protokol
FY: Full Year (Tüm yıl)
Gap: Vade Farkları
GB: Gümrük Beyannamesi
GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı
GKS: Genel Kredi Sözleşmesi
GKS: Genel Kredi Sözleşmesi
GMMH: Genel Müdürlük Masraf Hissesi
GTİP: Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu
HTM: Held to Maturity
ICC: International Chamber of Commerce (Milletlerarası Ticaret odası MTO)
IFRS: International Financial Reporting Standard(s)
INCOTERMS: Uluslararası teslim şekilleri
IRR: Internal Rate of Return
İ.D.: İmza Doğrudur
KBT: Kimlik Bilgisi Tutmuyor (Hesap Araştırmalarında Kullanılmaktadır)
KDV: Katma Değer Vergisi
KGV: Kambiyo Gider Vergisi
KKB: Kredi Kayıt Bürosu
KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Kaynak Fonu
KOB: Kredi Operasyon Bölümü
KRIZBY: Bankamız kaynaklarınca geliştirilmiş içinde istihbarat veritabanı da bulunan bir programdır.
L/C: Letter of Credit (akreditif)
L/G: Letter of Guarantee (Garanti mektubu)
LKS: Limit Kontrol Sistemi
LR: Likidite riski
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MEROPS: Merkezi Operasyon
MIS: Yönetim Raporlama (Management Information System)
MİDES: Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu
MTO: Milletlerarası Ticaret Odası
MUY: Muhasebe Uygulama Yönetmeliği
Ops risk: Bankaların Operasyonel risk
PL: Profit & Loss
R&D: Research and Development
SCH: Şubeler Cari Hesabı
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu
ŞİBF: Şüpheli İşlem Bildirim Formu
TBB: Türkiye Bankalar Birliği
TCKN: TC Kimlik Numarası    
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TİDE: Türkiye İç Denetim Enstitüsü
TL: Türk Lirası
TMS: Türkiye Muhasebe Standartları
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TO GO RR: Required monthly running rate during the remaining months to make full year.
TPKK: Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı
TPTB: Türk Parası Transfer Belgesi
TRD: Trading
TSPAKB: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
UCP: The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (Akreditifleri Düzenleyen Yeknesak Kurallar)
URDG: Uniform Rules for Demand Guarantees(Talep Garantileri Yeknesak Kuralları)
Var: Value at risk (Riske maruz değer)
VKN: Vergi Kimlik Numarası
VRHİB: Vergi Resim Harç İstisna Belgesi
VUK: Vergi Usul Kanunu
YP: Yabancı Para
YP Çek: Yabancı Para Çek
YTB: Yatırım Teşvik Belgesi
YTD: Year to Date
YTL: Yeni Türk Lirası
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler