Finansbank bireysel emeklilik iptali ve para iadesi 2022

Finansbank bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir? Cigna emeklilik ve hayat para iadesi nasıl alınır? Makalemizde bulabilirsiniz.


Finansbank Bireysel emeklilik sisteminde yer alırken birçok avantaj elde edebileceğiniz gibi sistemden ayrılırken de bazı dezavantaj ile karşılaşabilirsiniz. 2003 yılında BES’in aktifleşmesi ile birlikte katılımcının ödemiş olduğu katkı payları hem devletin hem de sigorta ve emeklilik şirketlerinin en önemli gelir kapılarından biri olmuştur. Sistemden emekli olmadan ayrılmanız durumunda sistemin uğrayacağı zarar yapmış olduğunuz birikim üzerinden çeşitli kesintiler aracılığıyla tazmin edilir. O halde bireysel emeklilik sistemi iptalinde karşılaşabileceğiniz kesintiler nelerdir? Para iadeniz nasıl gerçekleşir? Bireysel emeklilik iptali için hangi işlemlerin yapılması gerekir?
 Bu yazımızda bireysel emekliliğin iptali ve para iadesi hakkında özet bilgiler verdikten sonra Finansbank özelinde bireysel emeklilik iptalini ve para iadesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Bireysel emeklilik sistemi nedir? Emeklilik refahını arttırır mı?

Bireysel emeklilik sistemi, katılımcılarına rahat ve huzur içinde olacakları bir emeklilik dönemi için emeklilik planları dahilinde çeşitli güvenceler sağlamaktadır. Ödenen katkı payları bireysel emeklilik yatırım fonları sayesinde yıllık net getiri (yıllık getiri ortalaması yüzdesi – yıllık enflasyon yüzdesi) ortalaması %3,3’tür. Bireysel emeklilik dahilinde yapmış olduğunuz tasarrufa ek, yatırmış olduğunuz katılımcı katkı paylarına %30 oranında devlet katkısı ilave edilir ve daha çok birikim yapmanız sağlanır. Böylelikle emekliliğinizde SGK’dan alacağınız emeklilik maaşı haricinde ek gelir elde ederek refah düzeyinizi artırabilirsiniz. Aynı zamanda bireysel emeklilik sistemi içinde fonlar da bulunur. Bu fonlar devlet katkısından bile daha fazla getiri sağlamanıza neden olabilmektedir.

Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı kazanma koşulları ve iptale etkisi

Katılımcının bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı elde edebilmesi için iki şartı gerçekleştirmiş olması aranmaktadır. Bunlar katılımcının girdiği tarihten itibaren herhangi bir bireysel emeklilik sözleşmesi dahilinde en az 10 yıl sistemde bulunması ve 56 yaşını doldurmasıdır.
 
Bireysel emeklilik sisteminden emekli olan katılımcılar emeklilik hesabında birikmiş olan paranın tamamını toplu ödeme, programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortasına dahil olmak şeklinde alabilirler. Katılımcılar, emeklilik koşullarını sağlamadan 60 günlük cayma süresi dışında bireysel emeklilik sistemi dahilindeki sözleşmelerini feshederlerse yapmış oldukları birikime sözleşmelerinin içeriğine göre çeşitli kesintiler yapılabilmektedir.

Ne zaman bireysel emeklilik iptali yapma hakkı vardır?

Katılımcılar dahil oldukları bireysel emeklilik sözleşmesi devam ederken diledikleri bir zaman diliminde sistemden ayrılabilirler. Ancak yeniden altını çizmek gerekir ki sistemden erken ayrılma durumunda emekli olmanın vergisel avantajlarından ve elde edilebilecek devlet katkısından eksiksiz bir biçimde yararlanılamayacaktır. Bireysel emekliliğini iptal etmek isteyen katılımcının iptal süreci bağlı olduğu emeklilik sözleşmesini teklif eden şirketlere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden katılımcının sözleşmesini imzaladığı emeklilik şirketi ile irtibata geçerek bireysel emeklilik iptal başvurusu için gerekli aşamaları şirket kanalları üzerinden öğrenmesinde fayda vardır. Örneğin bazı emeklilik şirketleri acente üzerinden iptal başvurusu yapılmasını isteyebilirken diğer şirketler çağrı merkezi üzerinden bu süreci başlatabilir.

QNB Finansbank bireysel emeklilik ve iptali nasıl yapılır?

QNB Finansbank, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile birlikte hazırladıkları Kolay Emeklilik Planı ve Elit Emeklilik Planı’nı bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyen kişilere sunmaktadır. Katılımcı olmak isteyen kişiler Finansbank’ın şubeleri üzerinden seçtikleri emeklilik planını kendisine göre şekillendirebilir ve Cigna ile bireysel emeklilik sözleşmelerini imzalayabilirler. Sisteme dahil olan katılımcı emeklilik sözleşmesini Finansbank şubesinde imzalamış olsa bile sözleşmenin fesih sürecini Finansbank kanalları üzerinden gerçekleştiremez. Katılımcı bireysel emeklilik sözleşmesini iptal etmek için Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik ile irtibata geçmelidir.

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Bireysel emeklilik sistemi iptali nasıl yapılır?

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi bireysel emeklilik iptal süreci, katılımcının sözleşmeyi hangi banka ya da acente üzerinden yapmış olmasına bakılmaksızın Cigna Çağrı Merkezi aracılığıyla başlatılabilir. Ancak sözleşmenin türü ve sözleşmede yer alan maddelere göre bu süreç Cigna acentelerinde veya elektronik posta yoluyla da başlayabilir.

Cigna Çağrı Merkezi üzerinden bireysel emeklilik iptali

Bireysel emeklilik sistemi katılımcısı, Cigna Çağrı Merkezi’ne 0 850 222 0 860 numaralı hat üzerinden ulaşarak emeklilik birimine aktarılmak için gerekli tuşlamalar sonrasında bireysel emeklilik müşteri temsilcisine bağlanır. Katılımcı, mevcut bireysel emeklilik sözleşmesinden cayma hakkını kullanarak ayrılmak istediğini ya da sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün geçmişse sözleşmesini iptal etme talebini müşteri temsilcisine iletir. Temsilci sözleşmesini feshetmek isteyen katılımcının bilgilerini teyit eder ve bireysel emeklilik sözleşmesinin iptali için talep oluşturur.
 
Çağrı Merkezi’ndeki yoğunluğa göre katılımcıya 48 saat içinde dönüş sağlanır. Katılımcının kişisel bilgileri ile iptal ettirmek istediği sözleşmenin bilgileri kontrol edildikten sonra iptal sürecinin devam etmesi durumunda neler ile karşılaşabileceğini ve bu süreçte sahip olduğu haklar neler olduğunu katılımcıya anlatılır. Katılımcı işleme onay vermesi durumunda iade süreci başlar. Katılımcının emeklilik hesabından sözleşmesi gereğince yapılabilecek kesinti tutarlarının toplamı mahsup edildikten sonra kalan tutar katılımcıya, sözleşmeden cayma halinde 10 iş günü, sözleşmeden emeklilik haricinde mücbir sebep olmaksızın erken ayrılma durumunda ise 20 iş günü içerisinde iade edilir.

Finansbank Elektronik Posta aracılığıyla BES iptal süreci

Finansbank bireysel emeklilik sistemi katılımcısının Cigna’nın hazırladığı emeklilik planlarından ayrılmak için elektronik posta atması da mümkündür. Katılımcı, Cigna Çağrı Merkezi’nin info@cigna.com.tr adlı e-posta adresine iptalini istediği bireysel emeklilik sözleşmesinin ve kendisine ait katılımcı bilgilerini içeren bir mail atarak hem iptal süreci hakkında detaylı bilgi almayı hem de bu süreç için gerekli dosyaların kendisine gönderilmesini isteyebilir. Cigna’nın göndermiş olduğu evrakları dikkatlice okuduktan sonra katılımcı, bunları kendi el yazısı ile doldurup tarayıcı üzerinden bilgisayarına aktararak aynı e-posta adresine yollar. Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik katılımcının birikiminden emeklilik sözleşmesi gereğince yapılabilir kesintileri tahsil ettikten sonra emeklilik hesabındaki kalan tutarı katılımcının istediği banka hesabına gönderir.

Finansbank diğer kanallar üzerinden BES iptali

Katılımcının dahil olduğu bireysel emeklilik planı türüne ve emeklilik sözleşmesinde yer alan maddelere göre bireysel emeklilik iptali farklı kanallar üzerinden de yapılabilir. Katılımcı bu çerçevede emeklilik şirketinin talep ettiği evrakları Cigna acentelerine bırakabilir ya da faks veya posta aracılığıyla Cigna’nın bireysel emeklilik birimine gönderebilir.

Finansbank şubelerinden bireysel emeklilik iptali yapılabilir mi?

QNB Finansbank, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik ile ortaklaşa hazırladıkları emeklilik planlarına Finansbank şubeleri üzerinden katılım imkanını müşterilerine sağlamaktadır. Finansbank şubelerinde yer alan bireysel emeklilik danışmanları, katılımcıya sürecin nereden gerçekleşebileceği ve nasıl olacağı hakkında gerekli bilgileri vermektedir. Ancak katılımcı bireysel emeklilik iptalini Finansbank şubelerinden yapamamaktadır. Katılımcının imzaladığı bireysel emeklilik sözleşmesinin tarafları, kendisi ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi olduğundan dolayı katılımcı iptal sürecini Cigna kanalları üzerinden yapabilir.

Finansbank bireysel emeklilik para iadesi nasıl yaptırılır?

Finansbank’ın şubeleri üzerinden dahil olduğunuz Cigna bireysel emeklilik planınızdan emekli olmadan önce iptal ettirmeniz durumunda emeklilik sözleşmenizin türüne ve sözleşmenizde mutabık kaldığınız süreye göre bazı kesintiler yapılabilmektedir. Cigna ile imzalamış olduğunuz sözleşmenin içeriğine göre şirket, birikiminizden ertelenmiş giriş aidatını, yönetim gider kesintisini ve fon toplam gider kesintisini tahsil edebilir; sistemde elde ettiğiniz getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi olarak da bilinen stopaj kesintisini alabilir.
 
Sözleşmeniz uyarınca yapılabilecek kesintiler haricinde bireysel emeklilikte bulunduğunuz süreye bağlı olarak devlet katkısı hesabındaki tutara farklı oranlarda kesintiler yapılarak hak kazanabiliyorsunuz. Bu iki kesinti, bireysel emeklilik hesabınızdan mahsup edildikten sonra hesabınızda olan bakiye istediğiniz banka hesabına Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik tarafından 20 iş günü içerisinde iade edilir.

Emeklilik sözleşmesinden cayılırsa yapılan kesintiler ve para iadesi

Katılımcının dahil olduğu emeklilik planından vazgeçme ya da daha yaygın adıyla cayma hakkı bulunmaktadır. Katılımcı emeklilik sözleşmesi, teklif formunu imzalamasını yahut telefon ya da internet gibi mesafeli satışlarda teklifi onayladığı günü takip eden 60 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.
 
Bireysel emeklilik tarihinin yürürlüğe girme anı cayma durumlarındaki prosedürler için oldukça önemlidir. Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’e ait bireysel emeklilik sözleşmesi, sözleşme adına katkı payı yatırılan ilk ödemenin şirket hesabına nakden intikal ettiği günde yürürlüğe girmektedir.
 
Yürürlükten önce cayma: Sözleşmenize dair cayma bildiriminizin Cigna’ya ulaşmasının ardından, daha önce sözleşmenize aktarılmasına dair verdiğiniz katkı payı ödeme talimatları iptal edilir.
 
Yürürlükten sonra cayma: Cayma bildiriminizin şirkete ulaşmasını takip eden bir sonraki iş gününde, eğer vermiş olduğunuz katkı payı ödeme talimatları varsa iptal edilir. Bildirimin Cigna’ya ulaşmasından sonraki 10 iş günü içerisinde fon toplam gider kesintisi haricinde yapılabilecek tüm kesintiler hesabınızdan tahsil edildikten sonra kalan tutar size iade edilir. Eğer sözleşmeniz yürürlüğe girmiş ve hesabınızdaki katkı payı tutarı ile getiri elde etmiş iseniz bu getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır.

Diğer Makaleler