Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Hangi Alanlarda Uygulanır?

Finansman gider kısıtlaması 1 Ocak 2021 itibariyle vergilendirme sistemine yeniden entegre edildi. bu yazımızda finansman gider kısıtlamasının ne olduğunu inceleyeceğiz.


Finansman gider kısıtlaması konusunda vergi konuları ile ilgilenen kişiler önemli ölçüde araştırmalar yapmakta ve konuyla ilgili detayları araştırmaktadır. Biz de bu makalemizde finansman gider kısıtlaması konusunu sizler için açıklamak istedik. Özellikle bankalar ve finansal kurumlar için bu konunun inceleneceğini de belirtelim.
 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu 11. Maddesi birinci fıkrasına eklenen ( i) bendiyle işletmelere Finansman Gider Kısıtlaması getirildi. Ülkemizde daha evvel 1996 ve 2004 yılları arasında da uygulanmıştı. Vergi sistemine 2013 yılında yeniden dahil olmuştu. 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının ’ u kurum kazancının tespitinde indirime konu edilemeyecektir.

Finansman Gider Kısıtlamasının Kapsamı Nedir?

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerin maliyet unsurlarının ”una kadar gerçekleşen Finansman Giderleri kanunen kabul edilmeyen gider ( K.K.G.E) olarak kabul edilmiştir. İşletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının ’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan kısmı kanunen kabul edilmeyen giderdir ( K.K.G.E). Verilen beyannameye kanunen kapsama girmeyen gider olarak eklenmektedir.

Yatırımlarda Finansman Gider Kısıtlaması Var Mı?

Yatırımlara isabet eden finansman giderlerine kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. Öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurlarından yatırım maliyetine eklenmiş olan yabancı kaynaklardan doğan gider ve maliyetlere ’luk Finansman Gider Kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır.

Finansman Gider Kısıtlaması Kimlere Uygulanmayacak?

Kredi kuruluşları, bankalar, finansal kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, finansman ve faktöring şirketleri için finansal gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.6361 sayılı kanun kapsamında sözleşme düzenleyen şirketler ile 5411 sayılı kanun kapsamında tanımlanan mevduat ve katılım bankaları ile bu kanun dışında kalan sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasaları faaliyetinde bulunmak veya bu kanunda belirtilen faaliyet konularından en birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding şirketlerinde finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Finansman Gider Kısıtlamasında Nereye Bakılacak?

Finansman gider kısıtlaması ile ilgili bakılacak olan yer dönem sonu bilançodaki pasif taraftır yani kaynaklardır. Eğer yabancı kaynaklar özkaynaklardan fazlaysa gider kısıtlaması uygulanır. Aksi durumda ise bu finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Yabancı Kaynaklar Hesabında Kısa ve Uzun Vadeli Kaynak Ayrımı Yapılabilir Mi?

Yabancı kaynaklar hesabında, hesaplanan KDV, ödenecek fon ve vergiler, gelecek yıllara ait gelirler gibi hesaplar kaynaklar toplamına eklenecektir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler