Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fon işletim sistemlerinde genel olarak işletilen kesintiler.


Fon yönetiminin işlemleri karşılığında emeklilik şirketlerine ödenen fon işletim gideri kesintisi azami olarak %2 oranına indirilmiştir. Yönetim ile alakalı olan gider kesintileri yasal üst sınırlarda katkı paylarının %8’i oranındadır. 2015 yılında ise sektör içerisinde ortalama gider kesintisi %2.9 seviyesine gelmiş durumda.
Fakat birtakım şirketler %1 birtakım şirketler ise %8’e varan oranlara kadar fon işletim gideri kesintisi uygulayabiliyorlar. Grup sözleşmeleri kimi şirketler tarafından kesinti olarak algılanmıyorken, kimi şirketler bu oranı yalnızca düşük tutarak uyguluyorlar.

İşletim gideri kesintileri yasal sınırların %2’lik kısmına kadar indirildiği için şirketler geçtiğimiz yıllara göre artık ortalamanın daha da altında oranlar uyguluyorlar.

Fon İşletim Gideri Kesintisi Nasıl Hesaplanıyor?

Fon işletim giderlerinin kesintileri, fona ait olan giderlerin karşılanması için net varlık değeri göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Günlük olarak fon işletim gideri kesintisi oranları yüz binde 10 oranlarını aşmayacak şekilde serbest şekilde uygulanıyor. Emeklilik planları ve emeklilik sözleşmelerinin tamamında bu hesaplamalar fon içtüzüğünde net bir şekilde yer alıyor.

Diğer Makaleler