Hibe Kredi Nasıl Alınır?

Hibe kredi almak için bilmeniz gerekenler


Hibe kredi AB ile Türkiye arasında başlatılan mali işbirliği kapsamında verilen bir kredi türüdür. Hibe programı kapsamında hibe kredi nasıl alınır sorusu bir projeden bağımsız olarak düşünülemez. Çünkü hibe krediler incelenmiş ve onaylanmış olan projelerin hayata geçirilebilmesi için finansal desteği sağlamak adına verilen krediler olmaktadır. Elbette projelerin öncelikle belirli kaidelere uygun olması ve düzenlenen yarışma neticesinde beğeni kazanmış olması gibi şartlar aranmaktadır.   
Hibe kredi nasıl alınır sorusundan önce kimler hibe kredi alabilir sorusunun yanıtını öğrenmek çok daha doğru olacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Ancak bu kurum ve kuruluşların projelerin bölgesel programındaki illerin sınırları içerisinde olması gerekir.

Kimler Hibe Kredi Alabilir?

  • Vakıflar
  • Dernekler
  • Sendikalar
  • Kooperatifler
  • Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları
  • Eğitim kurumları
  • Araştırma enstitüleri
  • Yerel yönetimler
  • Sivil toplum kuruluşları
KOBİ’ler hibe kredisi alabilir. Fakat gelir arttıran ya da gelir getiren bir nitelik taşıyan projeler için hibe kredi başvurusu yapamazlar. Kamu kurum ve kuruluşları da hibe krediden faydalanamaz.

Hibe Kredi Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

AB Bölgesel Kalkınma Programları kapsamında belirli tarihlerde “proje teklif çağrıları” yapılmaktadır. Bu çağrı kapsamında proje sunmak isteyen kişi ve kurumlar öncelikle hibe kredi başvuru rehberi temin ederek dikkatlice okumalıdır. Çünkü rehberde hangi projelerin kabul edilebileceği gibi çok önemli bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda değerlendirme kriterleri, değerlendirmenin ne zaman yapılacağı, uygun maliyetler ve daha pek çok bilgi de rehberde yer alır.
  Proje teklif çağrısı yapılmasından sonra 60 gün - 90 gün içerisinde projelerin hazır hale getirilmesi istenir. İlgili bölge ofislerinden temin edilecek başvuru formu ile başvurular tamamlanır. Hazırlanan projeler ilgili birimlere teslim edilir. Başvuruların son başvuru gününe dek Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne iletilmiş olması gerekir. Değerlendirme sonuçları DPT ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sitelerinde yayımlanır.

Ne Kadar Hibe Kredi Talep Edilebilir?

Proje kapsamında maksimum 100 bin Euro hibe kredi verilmektedir. Ancak proje sahiplerinin proje maliyetinin en az % 50’sini finanse edecek eş finansman da bulmaları istenir. Eş finansman bulunması zorunlu tutulmaktadır.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler