İcralık İhalelerinde Kıymet Takdirine İtiraz Etmek

İcralık ihalelerinde kıymet takdirine itiraz etmek hem borçlunun hem de alacaklının hakkıdır. Kıymet takdirini yeterli görmeyen alacaklı ya da borçlu bilirkişiye ya da sonuca itiraz edebilir.


İcralık ihalelerinde kıymet takdiri yapılmaktadır. Bir eşya taşınmaz ya da taşınır olsun, icralık olması durumunda, borcuna karşılık icralık kişinin malları ihale karşılığında satılabilir. İcralık malların satış işlemi esnasında sırasıyla uygulanması gereken prosedürler bulunur. Bu prosedürlerden bir tanesi de icraya konu malların değerinin uzmanlar tarafından belirlenmesi işlemidir. Hukukta bunun adına da kıymet takdiri adı verilir. Ancak ortaya çıkan fiyat kesin hüküm niteliği taşımaz. Bu değere hem malı icralık olan kişiler hem de alacaklılar itiraz edebilir. Yani malın değerinin düşük ya da yüksek belirlendiği düşünen kişiler kıymet takdirine itiraz etmek için bir hakka sahiptir. Şimdi gelin, süreci birlikte değerlendirelim.
 

İcralık İhalelerinde Kıymet Takdirine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Kıymet takdiri neticesinde, bilirkişinin belirlemiş olduğu tutar alacaklıya ve borçluya bildirilir. Bu bildirimden sonra itiraz edecek olan kişilerin 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekir. Eğer kıymet takdirine değil de bilirkişiye karşı bir itiraz varsa da bunun süresi 3 gündür. Kıymet takdirine itiraz etmek isteyen kişilerin itirazları için itiraz bedeli ödemeleri gerekir. Ödenecek olan itiraz tutarı ise mutlaka peşinen ödenmelidir. 

Kıymet Takdiri Sonrası İcra Davasının Görülmesi

İcra davası, icranın bulunduğu bölgenin icra mahkemesinde görülür. Dava devam ettiği süre zarfında icralık malın / malların satışlarının durduğunu da bilahare hatırlatalım. Zira dava sonunda alacaklının değil de icraya düşen davalının haklı olma ihtimali de göz önünde bulundurulur. İcra davasından çıkan kıymet takdirine itiraz edildiği durumlarda, eğer yeniden görülen davanın sonucu bir önceki dava sonucuyla aynı olursa, bu kez yeniden kıymet takdirine itiraz etmek için 2 yıllık bir bekleme süresi işleyecektir.
 
Bankalar da icradan aldığı evleri ya da araçların satışını gerçekleştirmektedir. Eğer bankaların sattıkları araçları ya da evleri nasıl satın alabileceğinizi öğrenmek isterseniz evler için bankalardan satılık gayrimenkuller, araçlar içinse bankalardan satılık araçlar konularımıza göz gezdirebilirsiniz.
 

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

İcralık satışlarda kıymet takdirine itiraz etmek istiyorsanız, aşağıdaki dilekçeyi kullanabilirsiniz.
Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçe Örneği şablonu
T.C.
.................…...
İCRA MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE
 
 
DAVACI                           :
 
VEKİLİ                             :
 
DAVALI                            :
 
VEKİLİ                            :
 
KONUSU                         : Kıymet Takdirine İtiraz.
 
AÇIKLAMALARIMIZ :
1-) Davalı, müvekkilimin kendisine olan borcundan dolayı ........ İcra Müdürlüğü tarafından ... Tapu Müdürlüğü'nde kayıtlı taşınmazını haczettirmiştir. Müvekkilimin taşınmazına ….-TL (…) değer biçilmiştir.
 
2-) Oysa müvekkilimin taşınmazına biçilen değer o mevkideki emsal taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ortadadır. Kıymet takdiri raporunu yeni öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimin taşınmazının rayiç değeri … TL. dir.
 
3-) Anılan taşınmaza biçilen söz konusu değer oldukça düşük olduğunun göz önüne alınması ve tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması aşikardır.
 
HUKUKİ NEDENLER    :  2004 S. K.  82/3 ve ilgili mevzuat.
 
HUKUKİ DELİLLER      :  Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri, tanık beyanları ve diğer deliller.
 
SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  müvekkilimin taşınmazının kıymet takdirinin tekrar bilirkişi marifetiyle yapılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden  saygıyla talep ederim. …./…./….
 
Davacı Vekili
 
 
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler