İnşaat Sigortası Nedir?

İnşaat sigortası hakkında bilmedikleriniz.


Bir inşaat sigortası, mesken, işhanı, fabrika, tesis, baraj, köprü, yol ve benzer yapıdaki yerlerin inşa edildiği dönemlerde yangın, sel, fırtına, deprem, toprak kayması, araç çarpması ve hırsızlık gibi ani ve beklenmeyen kazaların ve doğal afetlerin gerçekleşmesi durumunda olumsuz şekilde etkilenen kişileri güven altına alır.
Teminatın süresi boyunca olayların gerçekleştiği durumlarda inşaat sahasında poliçe içerisinde yer alan istisnalar haricinde bilinmeyen sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir kaza sonucunda hasar alınırsa gerekli teminatları inşaat sigortası ile sağlayabilirsiniz.

İnşaat alanlarında kullanılmakta olan makinalar ve teknik ekipmanlar, şantiye konutları, inşaat dahilin de yer alan yapılar içerisinde ortaya çıkabilecek tüm zararlar ve hasarlar teminata dahildir.

İnşaat Sigortası Bedeli Nasıl Tespit Edilir?

Poliçe üzerinde belirtilen sigortanın proje sonunda elde edilecek nihai proje ile aynı eşit değerlere sahip olması gereklidir.

Sigortanın bedeli, ihalenin konusu için her yıl düzenli olarak cari yıl fiyatları ile güncelliğini korumakta olan sözleşmenin bedelinden daha az olamaz. İnşaat sigortası yapılmış ise, inşaatın yapımında kullanılan teknik alet ve teçhizatlar, makinalar inşaat konutları ve yardımcı yapıların sigorta değerlerinin altında olamaz.

Sigortanın vadesi kapsamında değer artışı olursa sigortalı olarak görülebilmesi için sigortacıların muvafakati gereklidir. Bedeldeki artış ile doğru orantılı bir şekilde primler düzenlenir ve artışların sigortacı tarafından kabul edilmediği durumlarda tehlike sigortasının hükümleri işleme geçirilir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler