İskonto – İştira Kredisi Nedir?

İskonto ve iştira kredileri ticari işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kredi türüdür.


En ufak işletmelerin ve en büyük işletmelerinde kendi sektörlerinde ayakta kalabilmeleri ve çalışmalarını sürdürebilmeleri için devamlı olarak nakit ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Faaliyetlerin devam ettirilebilmesi ve işlerin aksamadan devam edebilmesi için ortaya çıkan bu nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bazı zamanlar devlet destekli kredilere veya bankaların sundukları kredilere de ihtiyaç doğabilir.
Ticari bir işletme olarak hayatını sürdüren yerler mal ve hizmetlerinin satışlarından elde edecekleri alacaklarına karşılık olarak senet ve çek gibi para olarak kullanılabilen değerli evraklar kullanabilirler. Fakat bu değerli evrakların vade gününü beklemek, kaybolması ve çalınması gibi riskleri karşılayabilmek ise tahmin edildiği kadar kolay olmamaktadır.
Vadesi tam olarak gelmemiş olan senetlere karşılık nakit ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kredilerin değeri ise burada ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumlarda bankalar tarafından sunulmakta olan iskonto iştira kredilerinden yararlanabilirsiniz.

İskonto kredileri, vade vakti gelmemiş olan senetlerin ödeme yerlerinin yer aldığı belediye sınırlarında olması durumunda verilen kredidir. İştira kredisi olarak adlandırılan kredi ise süresi henüz gelmemiş olan senetlerin bağlı olduğu yerdeki belediye sınırları dışındaki kredi türü olmaktadır.

Vade Süresinde Ödeme Yapılmazsa Ne Olur?

Bankalar vade süresi gelmemiş olan senetlere kredi sunarken, senedin vade tarihinin uzunluğu ve senet öncesindeki ödeme tutarının büyüklüğüne göre komisyon ve faiz uygularlar. Ayrıca BSMV ve KKDF gibi yasal olarak yapılan kesintilerde senet üzerinde yer alan ödeme tutarından karşılanır. Faiz, komisyon ve vergi kesintilerinden sonra kalan bölümler ise senet sahibine tekrar ödenmektedir.

İskonto ve iştirak kredisi, bankaların faiz ve komisyon almalarına rağmen ticari işletmelerin sık sık tercih ettiği kredi türleridir. Senetlerin vade süresinde yapılmayan ödemelerden ise senet sahipleri sorumlu tutulurlar. Çalışmayı düşündüğünüz bankalar senedin alacağını devraldıkları zaman meydana gelebilecek olan yasal takip ve icra takiplerini kendi sorumluluklarında devam ettirirler.

İskonto ve iştira kredilerinde noter üzerinden hesaba ait olan bildirim gönderilmeden ticari işletmelerin kredi kayıtları yapılmaz. İskonto ve iştira kredilerindeki faiz oranları ise mevcut olan diğer kredilere göre her zaman daha düşük tutulmaktadır. Senet tutarlarını ise aynı gün geldiği zaman nakit şeklinde bankaya ödemeniz gereklidir.
İskonto ve iştirak kredisi kullanan senet sahibi ticari işletmeler, senetlerin bankalar aracılığı ile tahsil edilmemesi durumunda bankalar arasındaki ilişkilerine zarar verirler. Bu tür durumlarda bir sonraki vade süresi gelmemiş olan senetlerde kullanılacak olan iskonto ve iştira kredilerinde çeşitli sorunlar meydana gelebilmektedir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler