Karaborsa ile Borsa Değerlerinin Sunii Olarak Düşürülmesi

Karaborsa ile borsa değerlerinin sunii olarak düşürülmesi de bir karaborsacılık örneğidir.
Karaborsa ile borsa değerlerinin sunii olarak düşürülmesi, finansal piyasalarda manipülasyon olarak da adlandırılır. Sermaye piyasası araçlarının fiyatı yapay bir şekilde yükseldiğinde piyasa dolandırıcılığı olarak bilinen faaliyet gerçekleşmiş olur. Bu, karaborsacılık faaliyetleri içerisinde değerlendirilen bir durum olarak nitelendirilir. Karaborsanın ekonomiye verdiği zararlar kapsamında düşünüldüğünde bu tür karaborsacılık işlemlerinin geniş bir yelpazesi bulunur.
Karaborsa ile borsa değerlerinin düşürülmesi, piyasa bozucu eylemlerden sadece bir tanesidir. Fakat burada önemli olan asıl nokta piyasadaki manipülasyonlardır. Serbest piyasada arz ve talep ilişkileri fiyat belirlemede önemlidir. Fakat manipülasyon, arz ve talebin serbest şekilde oluşmasını önler. Bu noktada, arz ve talebe göre belirlenmekte olan sermaye piyasası araçları yapay yollarla yükseltilir. Bunun yanı sıra piyasa araçları yapay şekilde düşürülebilir. Belirtilen faaliyetlerin tamamı manipülasyon içerisinde değerlendirilir.

Karaborsa ve Finansal Piyasalarda Manipülasyon

Finansal piyasada manipülasyon, birçok faktörü bünyesinde barındıran bir kavramdır. Piyasa bozucu eylemlerin tamamı manipülasyon olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra manipülasyonu açıklayabilmek için şu tanımlar kullanılabilir:
  • Arz ve talebin serbest şekilde etkileşimde bulunmasını engellemek ve fiyat mekanizmalarına müdahalede bulunmak
  • Menkul kıymetler fiyatını yapay seviyede tutmak
  • İnsanları kandıracak faaliyetler içerisinde olmak ve insanları menkul kıymette işlem yapmaya yönlendirmek
Her bir adım, finansal piyasalarda müdahaleyi ya da piyasa dolandırıcılığını tanımlar.

Karaborsa ile Manipülasyon Nasıl Yapılır?

Karaborsa yoluyla manipülasyon yapılması, piyasada dolandırıcılığın yapılmasında hangi hususların etkili olduğunu ifade etmektedir. Sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebin ekonomi koşullarında oluşmasına engel olacak şekilde alınması ve satılması karaborsa ile manipülasyona güzel örnektir. Bunun yanı sıra piyasa araçlarıyla ilgili yasa dışı alım ve satım emri verilmesi de karaborsacılık faaliyetleri içerisinde değerlendirilir.
 
Karaborsa ile borsa değerlerinin düşürülmesinde piyasa kuralları içerisinde yanlış veya yanıltıcı izlenim oluşturmaya neden olan faaliyetlerin tamamını karaborsa olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Alım ve satım işlemlerinin yapay ya da hileli bir şekilde yapılması, piyasaya olumsuz bir etkide bulunmaktadır. Serbest Piyasada Karaborsa yazımızda bu durumun vahameti hakkında detaylı bir inceleme yaptık.

Manipülasyonun Sık Görüldüğü Piyasaların Özellikleri

Manipülasyonun sıkça görüldüğü piyasaların belli başlı özellikleri vardır. Bu özellikleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Finansal derinlikten yoksun olması
  • Arz ve talebin sınırlı olması
  • Piyasa yatırımcılarının eksik bilgi sahibi olunması
Maddeler halinde sıralanan bir husus, manipülasyon görülen piyasaların genel özellikleridir. Bilindiği üzere sermaye piyasalarında fiyat oluşmasında piyasa hareketleri etkilidir. Bu nedenle karaborsa ile borsa değerlerinin düşürülmesi, doğrudan fiyatlara etkide bulunur. Bunun yanı sıra fiyat-değer ilişkisinin bozulması, yatırımcıların da yatırım kararlarını olumsuz şekilde etkiler. Bu nedenle piyasalarda manipülasyonda bulunmak, çeşitli cezai hükümlerle engellenmeye çalışılan bir eylemdir.

Karaborsa ile Borsa Değerlerinin Sunii Olarak Düşürülmesinin Cezası

Karaborsa ile borsa değerlerinin düşürülmesi kapsamında Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığının cezası 6362 sayılı SPKn’nun 107. maddesinin ikinci fırkasında belirtilmiştir. Sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini ya da yatırımcıları yanıltan kişiler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ile beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.
 
Sermaye piyasalarında manipülasyon yapılması durumunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi devreye girer. İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığının cezası 6362 sayılı SPKn’un 107. maddesinin birinci fırkasında belirtilmiştir. Buna göre kişi, İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığında bulunur ve işlediği suçtan dolayı pişman olursa beş yüz bin Türk lirasından az olmamak kaydıyla elde ettiği veya elde edilmesine neden olduğu menfaatin iki katını hazineye ödemek durumundadır. Hukukta Karaborsa konumuzu inceleyerek konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
 
Karaborsaya Dahil Olacakların Alacakları Cezalar, İdari Yaptırımlar adlı yazımızda konu hakkında daha fazla bilgi edinebilir, karaborsacılık faaliyetlerinin cezai yaptırımları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler