Karaborsa İle Organ Ticareti

Karaborsada organ ticareti ne yazık ki ülkemizde de görülen bir sosyal problemdir. Yazımızda karaborsa üzerinden işlenen bu suçun ne olduğuna ve cezalarına değineceğiz.


Karaborsa ile organ ticareti, zengin ve müreffeh ülkelerde bulunan hastaların daha yoksul ve zor durumda olan ülkelerdeki insanlardan, iki ülkenin de yasalarını ihlal eden bir şekilde, organ, doku temini olarak işler. Organ ticareti olarak nitelenen bu suç, aynı ülkedeki sosyal sınıflar arasında ve iş birliği içinde olabileceği gibi organını vermek istemeyen kişiden organın ya da dokunun zorla alınması şeklinde de olabilir. Bu iş bir organize suç teşkil ettiği için bunu normal vatandaşların yapması beklenmez. Çeşitli bağlantılar, suç örgütleri ve illegal oluşumlar bu karaborsa organ ticaretini yürütür.
 Karaborsa Nedir yazımızda da açıkladığımız üzere yasadışı faaliyetlerin tamamı karaborsacılık içerisinde değerlendirildiği için bir kişinin organlarını izinsiz şekilde alma ya da organları yasadışı yollarla satma faaliyeti de karaborsa içerisinde değerlendirilir. Karaborsaya Dahil Olanların Alacakları Cezalar, İdari Yaptırımlar konumuzda bu faaliyet içinde bulunanların alabilecekleri cezalar da işlenmiştir.

Organ Ticareti Nedir?

Organ ticareti, illegal yollarla bir insandan doku ya da organ alma, organ veya doku satma gibi unsurların her biri için kullanılan bir hukuki tabirdir. Karaborsa ile organ ticareti, belirtilen faaliyetlerin yasalar kapsamında olmayan bir şekilde yapılması durumudur. Organ ticaretinde özellikle yoksulların, azınlıkların ve göçmenlerin bu tür faaliyetlere başvurduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra hukuka aykırı şekilde alınan organların saklanması, nakledilmesi, belirli bir çıkar karşılığında organ ya da doku teminine dair reklam ve ilan verme gibi faktörler de organ ticareti suçuna dahil olur.

Organ veya Doku Ticareti Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 91. maddesinde organ ve ticareti suçu, “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Organ ve nakli suçunun pek çok unsuru bulunmakta olup bu unsurlar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Kişiden organ ve doku alma suçu
 • Ölüden organ ve doku alınması suçu
 • Organ ve doku ticareti suçu
 • Örgütlü organ ve doku ticareti suçu
 • Organ ve doku saklama, nakletme, aşılama suçu
 • Organ veya doku teminine yönelik ilan veya reklam verme suçu
 • Suçun tüzel kişiler tarafından işlenmesi
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış organ ve doku ticareti suçu
Belirtilen suç unsurlarının her birinde farklı cezai hükümlerin bulunduğunu ifade etmek olanaklıdır. Karaborsa ile organ ticareti, Hukukta Karaborsa kapsamında değerlendirilmektedir.

Organ ve Doku Ticareti Suçunun Cezası

Yasadışı organ ticareti suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu madde 91’de yer alır. Bu kapsamda, farklı suç unsurlarına yönelik organ ticaretinin cezai hükümlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Yasadışı yollarla bir kişiden organ alan kişi 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Ölüden organ alınması durumunda 1 yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Bir örgüt çerçevesinde organ ticaretinde bulunan failler 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ile on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Yasadışı yollarla organ ya da doku alan, saklayan, nakleden ya da aşılayan kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Belirli bir çıkar karşılığında organ ya da doku teminine yönelik reklam ve ilan veren kişiler 1 yıla kadar cezalandırılır.
Belirtilen her bir husus, yasadışı organ ticareti suçu cezası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler