Karaborsanın Sektörlere Göre Etkileri Nelerdir?

Karaborsa, girdiği tüm sektörlerde bir ur gibi ürer ve yayılır. Zira satıcı için vergi ödememenin bir yöntemidir. Bu yazımızda sektörlere göre karaborsanın etkilerini inceleyeceğiz.
Karaborsanın dahil olduğu sektörlere etkisi önü alınmadığı takdirde maddi manevi pek çok aksaklık doğurur. Başta hükümet olmak üzere resmi kanalların onayı ve denetimi dışında meydana gelen ekonomik faaliyetler karaborsa olarak adlandırılır. Yasal olmayan uygulamaları içeren karaborsa dahil olduğu her sektör için tehdit oluşturur.
 Karaborsa faaliyeti temelde iki şekilde uygulanır. İlki yasal olmayan ürün ya da hizmet, ikincisi ise yasal ürünlerin vergisinden kurtulmak için yapılan karaborsacılıktır. Yeraltı pazarı olarak da bilinen karaborsa piyasasına silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaşam ticareti gibi durumlar örnek gösterilebilir.

Karaborsanın Ekonomiye Etkileri

Karaborsanın ekonomiye etkileri çok yönlü incelenmesi gereken bir durumdur. Yapılan işlemler üzerinden vergi söz konusu olmadığı için karaborsanın ekonomik piyasalar üzerinde etkisi negatif olarak değerlendirilir. Karaborsa ile Piyasaya Sürülen Sahte Paralar, iktisadi piyasaların yalnızca bir bölümü olmakla birlikte ekonomik dengeler ve dolaşımdaki paranın değeri üzerinde doğrudan etkilidir. Bu noktada incelendiğinde sahte paranın ticari hayata katacağı olumsuzluk, ekonomide de bir hasar oluşmasına sebebiyet verecektir.
 
Geleneksel ekonomik piyasaların dönüşerek sanal hale gelmesi, çevrimiçi karaborsa anlayışını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla somut ekonomik politikalarla birlikte; ‘karanlık internet’ sahası vasıtasıyla nakit dışı dijital para karaborsacılığı da yaygın hale gelmiş durumdadır. Bu konuda hazırlamış olduğumuz “Dijital Dünyada Karaborsa” konumuzu incelemenizi öneriyoruz.

Karaborsa ve Sektörler Üzerindeki Yansımaları

Karaborsa ve farklı sektörler üzerindeki yansımaları incelendiğinde bazen yasal boşluklardan doğan eksiklikler, çoğunlukla da ihlaller ön plana çıkar. Yasadışı piyasaların sistemde kaydedilmeyen doğası gereği ve ödenmeyen vergiler nedeniyle pek çok piyasa doğrudan zarar görür. Örnek olarak karaborsanın sanat alanındaki etkilerini değerlendirmek için Karaborsa ile Satılan Sanat Eserleri yazımızı inceleyebilir ve yasadışı uygulamaların sektörler üzerindeki olumsuz etkisi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Karaborsanın tehlikeleri sahte ilaç ya da mal satışı, dolandırıcılık riski ve şiddet olasılığı bulunan bir sektör olmasından gelir. Ayrıca yasal sınırlar söz konusu olmadığı için sektörler üzerinde çok sayıda farklı tehdit unsuru barındırır.

Karaborsa ve Hukuk

Karaborsa ve hukuk üzerinden inceleme yapıldığında başta insan hakları ihlalleri ön plana çıkar. İnsan ve organ kaçakçılığı, fuhuş gibi insani olmayan karaborsa hareketleri ile dünya üzerinde 40 milyonu aşkın modern köle bulunduğu düşünülmektedir. Bu rakamın yaklaşık dörtte birini çocuklar oluştururken dörtte üç oranında kesimin kadın ve kız çocuklarından oluştuğu ifade edilmektedir.
 
Uluslararası Çalışma Örgütü 2014 yılı raporu doğrultusunda insan kaçakçılığı yapılan karaborsa faaliyetlerinin 150 milyar dolarlık bir yıllık gelire ulaştığı paylaşılmıştır. Bununla birlikte yasadışı yapılan madencilik, balıkçılık, vahşi yaşam ticareti ve kumar gibi çok sayıda karaborsacılık türü bulunur. Her bir yeraltı pazarı için kanunlar çerçevesinde belirlenen hukuk kuralları devreye girer. Hukukta Karaborsa başlıklı yazımız işleyişe dair ayrıntılı bilgileri sunmaktadır.

Karaborsa Ticaretinin Yapıldığı Temel Sektörler

Karaborsa ticaretinin yapıldığı temel sektörler hukuki olmayan uygulamaların sıklıkla tercih edildiği bazı alanlar olarak karşımıza çıkar. Zorla çalıştırma ve cinsel sömürü, kişisel bilgi ihlalleri, yasa dışı ilaç temini, silah tedariki bunlara örnek gösterilebilir. Ayrıca vahşi hayvan ve yasadışı ağaç satışı, alkol, tütün, organ kaçakçılığı, ulaşım araçları, konut kiralama işlemi, telif hakkı bulunan medya ürünleri ve para birimleri yeraltı altı ticaretinde kullanılan farklı unsurlardır.
“Karaborsa Nedir?” sorusunun en temel cevabını “Karaborsa Nedir? Karaborsaya Düşmek Ne Demektir?” isimli içeriğimizde bulabilirsiniz.

Karaborsanın Altyapısı ve Nedenleri

Karaborsanın altyapısı ve nedenleri çeşitli olmakla birlikte; genelde arz talep dengesinin bozulmasına işaret eder. Mevcut yönetmelik ve uygulamalar da karaborsanın gelişimine zemin hazırlayabilir. Bir ülkede herhangi bir ürün ya da hizmet yasağı yaptırımlar nedeniyle talep oranını düşürebilir. Aynı zamanda mevcut alanda karaborsa eğilimi oluşması da söz konusu olabilir. Karaborsa pek çok açıdan güvenilmezdir ve herhangi bir dayanağı bulunmayan bir alan olduğu için karaborsanın arz talep durumu yasal şartlardan bağımsız olarak gelişir. Mağduriyet oluşumunu önlemek adına karaborsanın altyapısı ve ortaya çıkış koşulları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. “Karaborsa Nasıl Yaygınlaştı?” konumuzda detayları öğrenebilirsiniz.
 
 

Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler