Katılım Bankacılığı Nedir?

Katılım bankacılığı ürünleri nelerdir?


Faizsiz hizmet prensibini benimseyerek çalışan, ve bu prensiplerine uyan tüm bankacılık faaliyetlerini yaparak, kardan ve zarardan katılma esasına göre fonlar toplayarak ticaret, ortaklık ve finansal kiralama gibi yöntemlerini kullandıran bankacılık modelidir.
İsminde yer alan “katılım” kelimesi bankacılık türünden kar ve zarara katılım prensiplerine dayalı bir bankacılık olduğunu belirtmek anlamı ile kullanılır. Katılım Bankacılığı tasarruf sahiplerinden aldıkları fonları faiz uygulamadan finansman prensipleri çerçevesinde ticaret ve sanayi üzerinde değerlendirip ortaya çıkan kar ya da zararı tasarrufun gerçek sahipleri ile paylaşırlar.

Katılım bankalarında nakit kredi hizmeti yer almaz. Ekonomik faaliyetlerin tamamında mal alımı ve satımı faturalı ve kayıtlı işlemler ile finanse edilir.

Katılım Bankacılığı Hizmetleri Nelerdir?

Ticari bankalar üzerinden mevduatların toplanması, değerlendirilmesi ve sağlamış olduklarını gelir bakımından farklı şekilde göstermeden katılım bankaları üzerinden gösterirler. Özel cari hesap, teminat mektubu, akreditif açılması, çek karnesi, çek ve senet tahsilatı, ihracat akreditiflerinin ihbar teyidi, seyahat çeki, döviz alım ve satım işlemleri, yurtiçi ve yurtdışı havale transferleri Katılım Bankacılığı Hizmetleri arasında yer alır.

Diğer Makaleler