Kredi Garanti Fonu - KGF Nedir?

KGF hakkında temel bilgileri öğrenebileceğiniz bu makalede kefaletler, limitler ve diğer merak ettiğiniz bir çok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


2014 TÜİK verilerine göre; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Türkiye'deki istihdamın %75,8'ini, toplam girişim sayısının %99,8'ini, ücretler ve maaşların %54,5'ini, cironun %63,3'ünü, maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise %53,2'sini oluşturmuştur. Bu veriler ışığında KOBİ'lerin ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyleyebiliriz.

Çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilanço toplamına göre mikro, küçük ölçekli ve orta ölçekli olarak sınıflandırılan KOBİ'lerin yaşamış oldukları en büyük mali sorunlardan bir tanesi kredibilitelerinin olmasına rağmen teminat yetersizliği nedeniyle kredi kullanamamalarıdır. Bu sorun ile ilgili olarak KOBİ'lere destek vermek, özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemek ve bu sayede ülke ekonomisinin, istihdamın ve yatırımın  devamlılığını sağlayabilmek amacıyla Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma AŞ (KGF), bankalara karşı kefalet  vererek KOBİ'lerin kredi erişimlerine destek olmaktadır. KGF; kredi veren değil, krediye kefalet veren bir kurumdur.

KGF, bir devlet kurumu olmaksızın TOBB (%33,26), KOSGEB (%33,25), bankalar (%33,33) ve (%0,16) toplam hisse ile TESK, TOSYÖV, MEKSA ortaklığında 14 Temmuz 1993 yılında kurulmuş ve ilkkefaletini 1994 yılında vermiş, kâr amacı gütmeyen bir fondur. Türkiye'deki hemen hemen tüm banka ve finansal kiralama kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır. Ortak olmamasına rağmen Hazine de KGFkefaletine destek vermektedir.

KGF Hangi Tip Kredilere Kefalet Verir?

  • Nakit Krediler
     
  • Gayri Nakdi Krediler (Teminat mektupları)     
  • Finansal Kiralama

KGF Destekli Kredilere Kimler Başvurabilir?

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere KGF desteğinden KOBİ'ler faydalanabilmektedir. 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile revize edilmiş KOBİtanımına uyan bütün işletmeler KGF desteğine başvurabilirler.

Burada ayrıca belirtmek gerekir ki; bankaların kimi zaman kampanya mahiyetinde KGF kefaletindeki krediler için sunmuş olduğu avantajlar mevcuttur. Örneğin bazı bankalar, kadın girişimciler için 1 - 2 yıl (kredinin miktarı ve sunulan projeye göre) anapara ödemeksizin kredi kullandırmaktadır.

Ancak, İflas ve tasfiye sürecinde olan, vergi ve SGK borçlarından ötürü takibata alınan, bankalar gibi finans kurumları tarafından takibata alınan işletmeler KGF desteğinden faydalanamazlar.

KGF Kefalet Limitleri ve Kredi Vadeleri Ne Kadardır?

KOBİ'ler için kefalet üst limiti 1.000.000 TL olmakla birlikte KOBİ'nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için üst limit 1.500.000 TL'dir. KGF, prensip olarak risk paylaşımı ilkesine göre kefalet vermektedir ve bu kefalet de kredi tutarının %80'i kadardır. Kullanılacak kredinin vadesi ile ilgili bir sınırlandırma getirilmemiştir. Vade, banka ve kredi kullanıcısı tarafından belirlenir.

KGF Teminatından Yararlanma Süreci Nasıldır?

KGF teminatından faydalanarak kredi kullanmak isteyen işletmeler ya Kredi Garanti Fonu Şubelerine ya da KGF ile anlaşmalı finans kurumlarına başvurabilirler. Burada bir tavsiyede bulunmak gerekirse; finans kurumları üzerinden ilerleyen başvuruların olumlu sonuçlanma ihtimali daha yüksektir.

İşletmeler, KGF ile çalışan finans kurumlarına (özellikle bankalara) bu taleplerini iletirler ve talep dosyasının KGF'ye iletilmesi hususunda muvafakat verirler. Finans kurumu tarafından oluşturulan dosyanın iletilmesini takiben KGF, bu talebi değerlendirmeye alır ve KGF onay komisyonuna sunar. Onay komisyonundan olumlu sonuç çıkması durumunda, finans kurumu krediyi kullandırtır.  KGF'ye iletilen talepler yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılır. Acil durum belirtilmiş ise bu sürenin kısalması mümkün olmaktadır. 2 hafta olarak belirlenen sürenin nedeni ise; KGF onay komisyonunun prensip olarak 2 haftada bir toplanıyor olmasıdır.

KGF Kefaleti için Ücret ve Komisyonlar Nelerdir?

KGF, kâr amacı gütmeyen bir kurum olmasına rağmen işletme masraflarını karşılayabilmek amacıyla bazı ücret ve komisyonlar talep etmektedir. Bu ücret ve komisyonları 3 başlık altında belirtebiliriz:

a-) Dosya İnceleme Ücreti;

- 5 Milyon TL cironun altındaki firmalar için; 250 TL,

- 5 Milyon TL cironun üzerindeki tek firmalar için; 350 TL,

- 5 Milyon TL cironun üzerindeki grup firmaları için; 650 TL

b-) Tahsis (Kullandırım) Ücreti; 300 TL

c-) Komisyon ( Bu komisyon, yıllık olarak tahsil edilir ve kredi vadesinin 1 yıldan fazla olması durumunda, kalan risk üzerinden tekrar fiyatlama yapılır ve bu şekilde tahsil yoluna gidilir.)

- Nakit krediler: % 2

- Gayri nakdi krediler (Bayilik ve Mal Alım Konulu Teminat Mektupları): % 2

- Gayri nakdi krediler (Geçici, Kesin Teminat Mektupları): % 1

KGF İle Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?

1. Akbank T.AŞ

2. Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ

3. Alternatif Bank AŞ

4. Anadolubank AŞ

5. Asya Katılım Bankası AŞ

6. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ

7. Burgan Bank AŞ

8. Denizbank AŞ

9. Finansbank AŞ

10. HSBC Bank AŞ

11. ING Bank AŞ

12. Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ

13. Şekerbank T.AŞ 26. Yapı ve kredi Bankası AŞ

14. T.C. Ziraat Bankası AŞ

15. Tekstil Bankası AŞ

16. Turkish Bank AŞ

17. Turkland Bank AŞ

18. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Eximbank)

19. Türk Ekonomi Bankası AŞ

20. Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ

21. Türkiye Garanti Bankası AŞ

22. Türkiye Halk Bankası AŞ

23. Türkiye İş Bankası AŞ

24. Türkiye Kalkınma Bankası AŞ

25. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

KGF İle Anlaşmalı Finansal Kiralama Firmaları?

1. Alternatif Finansal Kiralama AŞ

2. Ak Finansal Kiralama AŞ

3. Anadolu Finansal Kiralama AŞ

4. Burgan Finansal Kiralama AŞ

5. Deniz Finansal Kiralama AŞ

6. EFG Finansal Kiralama AŞ

7. Finans Finansal Kiralama AŞ

8. Garanti Finansal Kiralama AŞ

9. Halk Finansal Kiralama AŞ

10. İş Finansal Kiralama AŞ

11. Şeker Finansal Kiralama AŞ

12. TEB Finansal Kiralama AŞ

13. Vakıf Finansal Kiralama AŞ

14. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

15. Ziraat Finansal Kiralama AŞ

KGF teminatı ile kredi nedense ülkemizde az bilinen bir konudur. Bankacılar gibi finansçılar dahil olmak üzere konu hakkında net bilgisi bulunan birini bulmak oldukça zordur. Bundan dolayı başvurular çoğu zaman yanlış ya da eksik yapılmaktadır. Örneğin en az %20 kefalet sunmadan yapılan başvurular, doğal olarak olumsuz sonuçlanmakta ve işletmeleri mağdur etmektedir. Bu nedenle başvuru yapılırken konunun iyice irdelenmesi ve konuya hakim kişilerce başvurunun yapılması, sonuç açısından çok önemlidir.


Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler