Kıdem Tazminatı Hakkında Önemli Bilgiler

Kıdem tazminatı almak için belirli şartlara uyuyor olmanız gerekmektedir. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde bu şartlar tanımlanmıştır.


İş yaşamı ile ilgili en önemli konuların ilk soralarında kıdem tazminatı gelir. Kıdem tazminatı konusunda işçilerin pek çok kısmında bir kafa karışıklığı olduğu gözlemlenmektedir.
Bu yazımızda kıdem tazminatı ile ilgili detayları sizlere sunmaya çalışacağız.

Kıdem Tazminatı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Kıdem tazminatı almak için belirli şartlara uyuyor olmanız gerekmektedir. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde bu şartlar tanımlanmıştır. Bu tazminata hak kazanmak için aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olmak şartı aranır. Yasaya göre kıdem tazminatı almak için iş sözleşmesinin işçi lehine haklı nedenlerle feshedilmesi gerekir. İş sözleşmesi feshi nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

 • İyi niyet ile ahlak kuralları dışında farklı bir nedenle
 • Askerlik 
 • İşçinin bazı sağlık sorunları, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık ile işyerindeki işin durması 
 • Emeklilik hakkının kazanılması, sigortalılık süresi ve prim gününün dolması 
 • Kadın işinin evlenmesi 
 • İşçinin vefat etmesi 

Bu maddelerden herhangi biri nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde çalışma süresinin gerektirdiği oranda kıdem tazminatı ödenmektedir. 

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Ödenmesi

İşçinin neden belirtilmeksizin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkar. İstifaya şu gerekçelerin sebebiyet vermesi gerekmektedir:

 • Askerlik
 • Emeklilik 
 • Kanıtlanmış sağlık sorunu
 • İşverenin ahlak kurallarına ve iyi niyete aykırı davranışları

Evlenen Kadın İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?

Evlenen kadın işçiye ancak belirli şartlar dahilinde kıdem tazminatı ödenmesi zorunlu bir hal almaktadır. Kadın işçinin evlilik sebebi ile işten ayrılması, evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin bir yıl içerisinde feshedilmesi, evliliğe dair resmi belgenin işverene ulaştırılması ve aynı zamanda işten ayrılma gerekçesi olarak da evliliğin gösterilmesi gerekmektedir. 

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplamalarında tam bir yıl çalışılmış olması kaydıyla çalışılan her yıl için 30 günlük brüt ücret miktarı dikkate alınmaktadır. Bu miktar kadar kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşkın sürede çalışılan günler bir hesaplama sistemi şeklinde dahil edilmektedir. 

Maaşa Zam Yapılmaması Kıdem Tazminatı Hakkı Doğurur mu?

Kıdem tazminatı alma hakkını maaşa zam yapılmaması vermemektedir. Maaşa bir zam uygulanmamış olması nedeniyle kıdem tazminatı alınamaz. Maaşa zam konusunda tek bir yasal düzenleme mevcuttur. O da asgari ücretin altında işçi çalıştırılmasının yasak olduğu yönündedir. İşverenler için işçilere ödenen maaşa bir zam yapılması zorunluluğu yoktur. 

Kıdem Tazminatında “Zamanaşımı”

Kıdem tazminatı sisteminde zamanaşımı kavramı bulunur. Zamanaşımı süresi yapılan son yasal düzenleme ile 10 yıl olarak belirlenmiştir. 

Kıdem Tazminatına Giren Ödemeler

 • Çıplak ücret
 • Yemek, yakacak ve gıda yardımı
 • Eğitim ve konut yardımları
 • Giyecek ve erzak yardımları
 • Kasa tazminatı
 • Sosyal yardım niteliğine sahip ayakkabı veya ayakkabının bedeli
 • Unvan tazminatı
 • Aile ve çocuk yardımları
 • Temettü
 • İşyerinde kullanılmayan havlu ve sabun yardımı 
 • Taşıt ve sağlık yardımı
 • Yıpranma tazminatı
 • Kalifiye
 • Nitelik zammı
 • Mali sorumluluk tazminatı
 • Devamlı ödenen primler

Diğer Makaleler