Konut İntifa Hakkı Nedir?

Konut intifa hakkının kurulması.


Konut intifa hakkı sahip olan bireyin hayatıyla sınırlı şekilde bir başkasına taşınamayan kendisinin yararlanabileceği bir haktır. İntifa hakkı kişisel irtifak hakları kategorisindedir. Hak sahibi kişiler sahip oldukları hakkın üzerinde tamamen aksi sözleşmeler ile de karşılaşabilir.
Mevzu bahis hakkın sözleşme üzerinde herhangi bir hükmü yoksa başka bir kişiye devredilebilir. Fakat miras olarak bırakılamaz. Bu hak yalnızca sahibinin hayatı ile sınırlıdır. Örneğin bir insanın sahip olduğu mülkiyet hakları diğer bir kişinin de intifa hakkına sahip olmasına yol açar.

Konut İntifa Hakkı Nasıl Kurulur?

İntifa haklarının kurulması sorusunun basit bir cevabı yoktur. İntifa hakkı temel olarak 3 farklı şekilde kurulabilen bir haktır.

1. Sözleşme ile Kurulabilen İntifa Hakkı

Taşınamayacak malın mailiki taşınamaz şekilde satılabildiği gibi üçüncü kişilerin yararına intifa hakkı çıkartılabilir. Üçüncü kişi tüzel kişilerden de oluşabilir. Uygulama genel olarak taşınmazın geneline sahip olan kimselerin intifa hakkı yoluyla mülkiyetinin satışını yaptırarak böylelikle intifa hakkının kütüğe zarureti oluşturulur.

2. Kanunlar Yolu ile İntifa Hakkı

Taşınmazın üstündeki kanuni intifa hakları tapu kütüklerine tescil edilmese dahi, durum bilenler tarafından karşı ileriye sürülebilir. Tescil edilmiş olan ne olursa olsun ileri sürülür ve kanundan doğan intifa hakkı oluşur.

3. Mahkeme Kararı ile Kurulan İntifa Hakkı

Mahkeme kararıyla kurulacak intifa hakları için kesin olan mahkeme kararları aranır ve uygun görüldüğü takdirde uygulanır.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler