Kredi Garanti Fonundan Kimler Yaralanabilir?

Kredi Garanti Fonu, özellikle işletmeler için risklerin olduğu durumlarda riskleri minimize edip kredi kullanımını kolaylaştırmak ile mükelleftir.
Kredi Garanti Fonu ya da KGF, KOBİ’lerin yatırım ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca KGF KOBİ’lere çeşitli konularda destek verir. Teminat yetersizliği nedeniyle kredi çekmekte zorlanan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan Kredi Garanti Fonu, geniş bir hizmet alanına sahiptir.
 KGF temel olarak bir kefalet kuruluşu olduğu için kuruluş kendisi kredi vermez. Fakat işletmelere kefil olur, böylelikle işletmelerin kredi çekimini kolaylaştırır. KGF nedir, kimlere verilir sorusu kapsamında KOBİ tanımı içerisine giren işletmelerin yanı sıra esnaf ile sanatkârlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler ve serbest meslek kuruluşları da KFG kefilinden faydalanabilir. Konuyla ilgili merak edilen hususlar bulunmakla birlikte bunlardan biri de KGF’nin kooperatiflere de kefil desteği sağlayıp sağlamadığıdır. Arsa, inşaat, yapı kooperatifleri dışarıda kalmak üzere KGF’nin, kooperatiflere de kefil sağladığını söyleyebiliriz. KGF Nedir? yazımız sayesinde konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

KGF Kredinin Ne Kadarına Kefildir? KGF Kredinin Tamamına Kefil midir?

KGF oranı, merak edilen konulardan bir diğeridir. Aslında bu soru, KGF kefaleti ne kadar sorusunun da bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. KGF’nin bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalıştığı biliniyor. Yani KGF, kredi tutarının belirli bir oranına kadar kefil olabilir. Aynı zamanda KGF, kredi riskinin belirli bir oranda ilgili banka tarafından üstlenilmesini esas aldığı için kredinin tamamına kefil olmaz.

KGF Kredi Alt Limiti Var Mı?

KGF kefalet talebinde bulunmak için herhangi bir alt sınır yer almıyor. Bunun yanı sıra KGF’nin kefalet limitlerinin destek türüne göre değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. KGF öz kaynaklarından verilmekte olan kefaletlerde her bir KOBİ başına üst sınır 3 milyon TL’dir. KOBİ ve ihracatçı KOBİ’ler için Hazine Desteğinden sağlanan fon kapsamında azami sınır 25.000.000 TL’dir. Bunun yanı sıra KOBİ dışı ve ihracatçı KOBİ dışı işletmeler için azami sınır 200.000.000 TL’dir. KGF kefalet limitleri hakkında daha fazla bilgiye ilgili yazıdan ulaşabilirsiniz.

Kredi Garanti Fonu Kredi Verir mi?

Kredi Garanti fonu kredi verir mi sorusuna KGF’nin kredi veren bir kurum olmadığını ifade ederek yanıt verebiliriz. KOBİ ve çeşitli işletmelere, kredi çekme noktasında kefil olur. Bu sayede kredi çekme noktasında çeşitli zorluklar yaşayan işletmelere kefil desteği sunarak kredi çekmenin kolaylaşmasını sağlar.

KGF Hangi Krediler için Kefil Olur?

“KGF hangi krediler için kefil olur?” sorusu, KGF’den kefil desteği isteyenler için önemli bir sorudur. KGF’nin kefil olduğu kredi türlerini bilmek, KGF desteğinden en etkili şekilde yararlanmayı olanaklı hale getirir. Tüketici kredileri, bireysel krediler, çek karnesi kredisi ve şirket kredi kartlarını dışarıda tutmak kaydıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu her türde nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verilebilir.

KGF Teminat İster mi?

Kuruluşlara kredi çekme noktasında kefil olan KGF, risklere karşı kendisini koruma eğilimindedir. Kredi değerliliği bulunmakla birlikte teminat yetersizliği içerisinde olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere KGF desteği sunulmaktadır. Peki Kredi Garanti Fonu, öngörülemeyen risklerin bulunması durumunda ilgili işletmeden teminat isteyebilir.

KGF Teminatları

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bankalarca teminat değerinde görülmeyen menkul ve gayrimenkullerin de KGF teminatı kapsamına girmesidir. Sigorta poliçesi rehini, tapusu olmayan OSB arsaları, maden ruhsatı rehini, hisseli araziler başta olmak üzere farklı seçenekler; teminat olarak kullanılabilir.

Devlet Destekli Kredi Ne Demektir?

Devlet destekli krediler, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik oluşturulmuş kredilerdir. Bu tür kredilerde erteleme imkânı bulunmakta olup kullanıcılar, uygun geri ödeme yöntemlerinden yararlanabilir. Kullanıcılar, bütçelerine uygun bir kredi ödeme planı oluşturur. Bu sayede çektikleri kredileri, bütçelerine uygun şekilde ödeme şansı elde eder. Bu kapsamda farklı kredi paketleri sunulmakta ve kullanıcılar, ihtiyaç duyduğu kredi paketlerinden yararlanabilmektedir. Devlet destekli kredi alınmadan önce bu konuda dikkat edilmesi gerekenlerin araştırılması önemlidir. Devlet destekli kredi kapsamında çeşitli bankalar, farklı alanlarda kredi sunabilmektedir. 

Hangi Meslek Grupları KGF Kefaletinden Faydalanabilir?

KOBİ tanımına sahip işletmelerin yanı sıra esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler, serbest meslek mensupları ve çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilir.

Yeni Kurulan Bir Firma KGF Kefaletinden Faydalanabilir mi?

Yeni kurulan bir firmanın KGF kefaletinden yararlanmak için başvuruda bulunabilir. Yapılan başvurularda işletme adına asgari faaliyet süresi gibi bir şart aranmaz. Bu nedenle yeni kurulan firmaların da KGF kefaleti için başvuruda bulunabileceğini ifade etmek olanaklıdır.

KGF Kooperatiflere Kefil Oluyor mu?

KGF kredisi şartları nelerdir sorusu ile yakından alakalı sorulardan bir tanesi de KGF’nin kooperatiflere kefil olup olmadığıdır. Temel olarak arsa, yapı ve inşaat kooperatifleri dışarı kalmak üzere KGF; birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefil desteği sağladığı için belirtilen kooperatiflerin destek için KGF’ye başvurabileceğini söylemek olanaklıdır.

Bankalar Kredi Garanti Fonu Programlarını Nasıl Uygular?

Bankaların Kredi Garanti Fonu programlarını uygulamalarından önce bir konuya açıklık getirmek önemlidir. KGF, kredi veren bankaların tamamıyla tek tip bir protokol imzaladığı için kredi verenler arasında kefalet uygulamalarına dair farklılık bulunmadığını söyleyebiliriz. Bankaların KGF’nu uygulama şekli için birkaç örnek vermek olanaklıdır.
 
Garanti BBVA, kullanıcıların ilk etapta KGF başvuru formunu doldurmasını talep eder. Bu konuda detaylı bilgi, Garanti BBVA müşteri hizmetlerinden ya da şubelerinden alınabilir. Garanti BBVA, KGF desteğinden yararlanmak isteyen kullanıcıları için çeşitli şartlar belirlemiştir. Bu şartları yerine getiren KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler, %80-0 arasında değişiklik gösteren KGF kefaletinden faydalanabilir.
 
Yapı Kredi Bankası, kullanıcılarına KGF desteği sunan bankalar arasında yer alıyor. Kredi Garanti Fonu kapsamında sunulan destekten yararlanmak isteyen kullanıcılar, Yapı Kredi Bankası şubelerine başvuruda bulunabilir. KGF kefalet programları; KGF Özkaynak Kefalet Programı, KGF Destek Paketi, KGF İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi şeklindedir. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında KGF, kendi özkaynağından KOBİ’lere kefalet desteğinde bulunur.

Kategori:

Diğer Makaleler