Kredi Kartı Borcu Asgari Ödemede Faiz Nasıl Uygulanır

Asgari ödemesi yapılan kredi kartına uygulanan faizin hesaplaması nasıl uygulanıyor?
Kredi kartı hesap özetinizde belirtilen borcunuzu ödeyebileceğiniz en son güne son ödeme tarihi denir. Bu tarihe kadar ödediğiniz dönem borcunuz haricinde önceki aylardan devreden borcunuz yok ise faiz uygulanmaz. Ancak önceki aylardan devreden borcunuz bulunmaktaysa, hesap özetinin hazırlandığı günden borcunuzu ödediğiniz güne kadar banka tarafından faiz uygulanır.

Son ödeme tarihine kadar hiç ödeme yapmaz veya asgari ödeme tutarının altında bir ödeme yaparsanız borcunuza gecikme işlemi uygulanır. Ancak dönem borcunuzda bulunan minimum ödeme tutarını öderseniz o zaman kalan borcunuz üzerinden faiz işlemeye devam eder. Kalan borcunuza yansıtılan toplam akdi faiz adı altındaki bu faizler ; Gecikme Faizi, Günlük Net Gecikme Faizi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Kaynak Kullanımı Denetleme Fonu'dur. Asgari tutar ödedikten sonra kalan borcunuza akdi faizler ve vergiler eklendiğinde kredi kartı borç tutarınızın toplamı ortaya çıkar.

Yukarıda yer alan bilgilere göre kredi kartı borcu asgari ödemede faizin nasıl uygulandığını sayısal verilerle örneklendirelim.
Asgari Ödemesi Yapılan Kredi Kartı için Faiz Hesaplaması

Mevcut kredi kartınızın limiti 3000 TL olsun. Dönem borcunuzun ise 1000 TL olduğunu varsayalım. Kart limitinize göre minimum ödeyeceğiniz tutar (asgari ödeme) dönem borcunuzun yüzde 20'sidir. O halde dönem borcunuz 1000 TL iken son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutar 200 TL'dir. Kalan 800 TL borcunuz ile ilgili eğer önümüzdeki 30 gün boyunca ödeme yapmayacaksanız bankanın size yansıtacağı faizleri ve vergileri hesaplayalım:

Gecikme Faizi = ( Toplam Borç - Ödeme Tutarı )   ×   % Faiz Oranı 

Tutar =  ( 1000-200) × % 2,02 = 16,16 TL

Günlük Net Gecikme Faizi = ( Toplam Borç - Ödeme Tutarı )   ×   % Faiz Oranı / 30

Tutar =  ( 1000-200) × % 2,02 /30 = 0,53 TL

Gecikme Faizi × ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi + Kaynak Kullanımı Denetleme Fonu )

Tutar = 16,16 × ( % 5 +  % 15 ) = 3,23 TL

Faiz oranlarının bankalara göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, % 2,02 akdi faiz oranı ile hesapladığımız toplam faiz tutarı 19,39 TL 'dir. Bu tutar kalan borcunuzun üzerine eklendiğinde 819,39 TL olur. Bir sonraki ay dönem borcunuzun asgari tutarını ve üzerine eklenen faizi birlikte ödersiniz. Yani sadece asgari tutarı ödeyerek kart borcunuzdan kurtulamazsınız. Hatta her ay sadece asgari tutarı ödemeye devam ederseniz bu sıkıntılı durumlara yol açabilir. Bu nedenle minimum tutardan daha fazlasını ödemeye özen göstermelisiniz. 

Diğer Makaleler