Küçükbaş Hayvan Sigortası Ücreti Nedir? (2022)

Küçükbaş hayvan sigortası ücreti nedir? Küçükbaş hayvan sigortası ücretleri, risk ve değerlendirmeler, hayvan sayısı gibi unsurlar eşliğinde belirlenir.


Küçükbaş hayvan sigortası ücreti nedir?” sorusu hakkında yanıt arayan tarımsal üreticilerin, öncelikle TARSIM poliçe fiyatları yani, tahmini fiyatları nedeniyle bu güvenceye daha sıcak bakacaklarını söylemek mümkündür. Oldukça cüzi miktarla hayvanlarınızı güvence altına alabileceğiniz bu sigorta ürününü yaptırarak, Ziraat tarım kredileri ürünlerinde de avantaj elde edebilirsiniz.
 Öncelikle belirtmeliyiz ki Ziraat küçükbaş hayvan sigortası ücreti ya da TARSIM küçükbaş hayvan sigortası ücreti konusunda net bir ücret vermek söz konusu değildir. Acentelerin yetkili ekranlarında vermiş olduğunuz bilgiler neticesinde kesin hesaplama yapılarak, poliçe tutarı hakkında net bir bilgi tarafınıza aktarılır. Öte yandan TARSIM poliçe hesaplama ekranı sayesinde de bu konu hakkında tahmini fiyatlara ulaşabilmek söz konusudur. Küçükbaş hayvan sigortası ücreti, sahip olduğunuz hayvan sayısına, hasarsızlık indirimlerine, poliçenin kapsamlarına ve daha birçok unsura göre değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle ödeme planlarınızı yaparken kesin olarak hesaplama aracında yer alan sonuçlara göre ya da belirtmiş olduğumuz fiyatlara göre yapmamalısınız. Öte yandan dar kapsamlı küçükbaş hayvan sigortası ücreti ve geniş kapsamlı küçükbaş hayvan sigortası gibi detaylara göre de fiyatların değişim gösterdiği söylenebilir.
 
Genel olarak yapılacak hesaplamalar sonucunda hayvancılık alanında üretim faaliyetleri göstermekte olan bireylerin karşılarına çıkacak olan fiyatlar ise şu şekildedir:
  • Sigorta bedeli olan 750 TL tutarında bir hesaplama yapılan 10 adet küçükbaş hayvan için küçükbaş hayvan sigortası ücreti 262 lira olarak karşınıza çıkacaktır. Bilindiği üzere hayvansal üretim faaliyetleri ile uğraşan üreticilere TARSIM poliçe prim fiyatları nedeniyle %50 oranında bir indirim sağlanır. Bu indirimle birlikte poliçe tutarının 131 liraya gerilediği söylenebilir. Söz konusu poliçe tutarının 32 lirası peşin ödenmeliyken, kalan kısmı ise 5 eşit taksite bölünerek 19 TL gibi bir rakamla ödenebilir.
  • Sigorta bedeli 750 TL olarak hesaplanan 20 küçükbaş hayvan için toplam prim ödemesi 525 TL olarak hesaplanır. Bu tutarın %50’lik kısmı devlet desteğiyle ödenir ve 262 TL gibi bir fiyat üreticilerin karşılarına çıkar. 65 TL ödenmesi gereken peşin fiyat olarak bilinirken, geri kalan tutar ise 39 TL’dir ve bu tutar 5 taksit ile ödenebilir.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz küçükbaş hayvan sigortası ücreti detayları tamamıyla tahmini hesaplamalardır. Öte yandan bu küçükbaş hayvan sigortası ücreti hesaplamalarının dar kapsamlı küçükbaş hayvan sigortası için olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Geniş kapsamlı küçükbaş hayvan sigortası ücreti hesaplamaları ise tahmini olarak şu şekilde üreticilerin karşılarına çıkabilir:
  • 10 adet dişi ve 10 adet erkek küçükbaş hayvan sigortası ücreti için hesaplanabilecek tahmini prim tutarı 1.770 TL’dir. Bu tutarın %50’lik kısmı devlet desteği ile ödenir ve toplam poliçe tutarı 855 TL’ye düşer. Bu tutarın 221 TL’si ödenmesi gereken peşinat tutarıdır ve kalan tutarın ise tümü ise 5 taksit halinde 132 TL olarak ödenebilir.
  • 20 adet dişi ve 20 adet erkek küçükbaş hayvan için tahmini poliçe tutarı 3.540 TL olarak hesaplanabilir. Yarısı devlet tarafından ödenen bu sigorta priminin toplam tutarı 1.770 TL’ye kadar geriler. Bu poliçe tutarının 422 TL’lik kısmı ödenmesi gereken peşinattır. Kalan kısım ise 5 taksit olarak 265 TL şeklinde ödenebilir.

Küçükbaş Hayvan Sigortası Kapsamı Nedir?

Küçükbaş hayvan sigortası kapsamı nedir?” sorusu da tarımsal üreticiler için önemli bir sorudur. Bilindiği üzere TARSIM poliçeleri dar ve geniş kapsamlı olarak iki farklı şekilde ayrılmaktadır. Eğer Ziraat tarım sigortası ürünü veya direkt TARSIM poliçesi olarak hayvanlarınızı güvence altına almak istiyorsanız, standart yani, dar kapsamlı bir sigorta poliçesinin sağladığı güvencelerin de yine yeterli olduğunu söylemek doğru olacaktır. Öte yandan istenmesi durumunda uygun fiyatlarla sigortanın kapsamı genişletilebilir ve böylelikle üreticilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri de söz konusu olabilir. Standart bir küçükbaş hayvan sigortası kapsamı ise şu şekildedir:
  • Gebelik veya doğum ya da cerrahi müdahale, yaşanan hayvan hastalıkları durumları,
  • Yangın ya da infilak gibi durumların yaşanması,
  • Yem nedeniyle veya zehirli çayır otları yüzünden yaşanan zehirlenme durumları,
  • Doğal afetlerin tümü veya güneş çarpması olayı,
  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre bildirilmesi zorunlu olan hayvan hastalıkları,
yüzünden meydana gelen hayvan ölümleri veya zorunlu kesin durumlarında, küçükbaş hayvan sigortası üreticilerin yaşamış oldukları mali anlamda zararı büyük ölçüde karşılar.

Küçükbaş Hayvan Sigortası Şartları Nelerdir?

Küçükbaş hayvan sigortası şartları nelerdir?” sorusunu soran küçükbaş hayvan üreticileri için tek bir şartın zorunlu tutulduğunu söylemek doğru olacaktır. Söz konusu şart ise üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde kayıtlarının olmasıdır. Eğer üreticilerin bu sistemde kayıtları bulunmuyorsa, kayıtlarını yenileyerek TARSIM poliçesinden yararlanabilirler. Bununla birlikte üreticilerin, poliçe prim peşinatlarını zamanında ödemeleri, taksitleri geciktirmemeleri gibi detaylar da önem taşıyan şartlar olarak nitelendirilebilirler.

Küçükbaş Hayvan Sigortası Hesaplama

Küçükbaş hayvan sigortası hesaplama işlemi aslında net olarak sonuç vermesi adına bankalar ya da acenteler gibi alanlarda yapılmalıdır. İnternet üzerinden yapacağınız tüm hesaplama işlemlerinin tahmini sonuç vereceği ve bu nedenle poliçe oluşturulmadan önce tam olarak net tutar hakkında net bir bilgi sahibi olunmayacağı, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu nedenle üreticilerin en kesin hesaplama sonucunu acentelerden almaları mümkündür. Bununla birlikte TARSIM poliçe hesaplama ekranı sayesinde de küçükbaş hayvan sigortası hesaplama konusunda önemli bilgiler veya tahminler alınabilir. Yine yenilememiz gerekir ki bu ekranda yapılan hesaplama işleminin herhangi bir kesinliği yoktur. Bu ekranda poliçe hesaplama işlemi için sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak ilgili alanlara girmeniz, poliçe tutarı hakkında tahmini bir sonuç almanıza yardımcı olacaktır.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler