Kur Korumalı Mevduatta Kurumlar İçin İstisna Şartları

Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasından yararlanmak için son tarih 25 Şubat 2022.


Kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnası yalnız Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili olarak uygulanacak.
Mart 2022'de alınan bir kararla gerçek kişiler için zaman kısıtı ortadan kaldırıldı. Tüzel kişiler için de 21 Aralık 2021 olarak belirlenen kısıt tarihi 31 Aralık 2021 olarak yeniden düzenlendi. Buna göre tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan döviz tevdiat hesaplarındaki dövizler için kur korumalı TL mevduat hesabı açılabilecek.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarında İstisna Şartları Neler?

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının açılmasındaki kurumlar vergisi istisnası için belirli şartlar bulunuyor. Kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilmesi ve bu nedenle elde edilen Türk lirası varlıklarını en az üç ay vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmeleri nedeniyle ortaya çıkan kazançları kurumlar vergisinden istisna olacak.

İstisnadan yararlanmanın koşuları ise şu şekilde belirlendi,
  • 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan döviz işlemlerinin değerlemesinde ortaya çıkan kur farkı gelirlerini kapsıyor.
  • Bilanço usulüne göre defter tutan gerçek kişilerde bu istisnadan yararlanabilecek.
  • İstisna ayrıca dönüşümün gerçekleştiği tarihe kadar ortaya çıka kur gelirlerini de istisna kapsamına alıyor.
  • İstisna 01/10/2021 tarihi öncesi döneme isabet eden kur farkı gelirleri ile kurumların alacak ve avanslarını kapsamıyor.
  • Ayrıca vadesinden önce bozulan kur korumalı TL mevduat hesapları için tahsil edilemeyen vergi nedeniyle vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabının Özellikleri Neler?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, hesap açılışı sırasında sunulan faiz oranı ile getiri sağlamakta, vade boyunca olası kur hareketlerine karşı birikimlerinizi korumaktadır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında, vade sonundaki faiz oranı getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük ise hesabınıza döviz kurundaki artış yansıtılacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından TSİ 11:00'da açıklanan seçeceğiniz döviz (USD, EUR veya GBP) alış kuru ile hesabın vade sonu TSİ 11:00'da açıklanan TCMB alış kuru arasındaki değişim üzerinden kur değişimi hesaplanmaktadır.

Kur değişimi hesap açılışında taahhüt edilen faiz oranı ile hesaplanacak faiz tutarından düşük ise hesap faiz oranı üzerinden nemalandırılmaktadır. Kur değişiminin faiz tutarından yüksek olması durumunda hesabınız açılış tahindeki endeks kurun vade tarihindeki karşılığına denk gelecek şekilde güncellenecektir.
Kur korumalı TL Vadeli mevduat hesabında stopaj oranı %0 olarak uygulanacak ve limit olmayacak.

Diğer Makaleler