MASAK Nedir Hangi Suçları Araştırır?

MASAK, Mali suçları araştırma konusunda Hazine Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.
MASAK, Mali Suçları Araştırma Kuruludur. 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kurulduğunu belirtmek mümkündür. MASAK, 17 Şubat 1997 tarihinde göreve başlamış olsa da görev ve yetkileri 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile tekrar belirlenmiştir.
 Karapara aklamak suç teşkil eden bir konudur. Bu nedenle MASAK’ın görev ve sorumlulukları konu kapsamında bir hayli önemlidir. Dilerseniz “MASAK tam olarak nedir ve hangi suçları araştırır?” konusunu incelemeye başlayalım.

MASAK Nedir?

4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kurulan MASAK, Mali Suçları Araştırma Kuruludur. Kurulun görev ve yetkileri, 10.07.2018 tarihi ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 231. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir kamu kurumu olarak hizmet veren MASAK, Hazine Bakanlığı bünyesinde, mali suçlar konusunda araştırma yapan etkin bir hizmet kurumudur.

MASAK Neyi Araştırır?

“MASAK neyi araştırır?” sorusu internet dünyasında oldukça sorulan bir soru. MASAK’ın çeşitli görev ve sorumlulukları bünyesinde barındırdığını söylemek olanaklıdır. Maliye Bakanına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren MASAK’ın temel görev ve sorumlulukları, aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılması olarak ifade edilebilir. MASAK’ın sahip olduğu sorumlulukları genel olarak aşağıdaki gibi özetlemek olanaklıdır:
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin önlenmesine dair plan, program ve strateji oluşturmak.
 • Faaliyet alanlarına yönelik mevzuat çalışmaları yapmak.
 • Suç gelirlerinin aklanması, terörizm finansmanının önlenmesine dair veri toplamak, verileri analiz etmek, elde edilen verileri kaydetmek
 • Aklama ve terörizm finansmanı suçlarına dair Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da mahkeme tarafından belirtilen konuları araştırmak
Bu ve buna benzer hususlar kapsamında görevini gerçekleştiren MASAK’ın genel olarak şu fonksiyonları yerine getirdiği bilinmektedir:
 • Politika belirleme ve mevzuat geliştirme,
 • Veri toplayarak analizler gerçekleştirme ve analizleri değerlendirme,
 • Yükümlülük denetimi,
 • Koordinasyon sağlama,
 • İnceleme,
 • Dış ilişkiler

MASAK Hangi Suçlara Bakar?

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Bakanlığı bünyesinde bulunarak kendine gönderilen bildirimler nezdinde, mali suçları inceler. Bunlardan bazılarını inceleyelim:
 • Para aklama suçu.
 • Terörün finansmanı
 • Kitle imha silahlarının yayılması için finansman
Bunların yanı sıra gerekli konular hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanmış bulunan bilgileri işlemek ve bu bilgileri gerekli makamlara sunmaktır. MASAK İncelemesi Nedir? MASAK Şüpheli İşlem Bildirim Limiti Ne Kadardır? yazımızda da anlattığımız üzere MASAK, şüpheli durumlarla ilgili inceleme başlatır. Bu konu da MASAK’ın görev ve sorumluluklarına dahil olmaktadır.
 
MASAK’ın temelde Aklama Suçu, Terörün Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı konularına dair ayrı ayrı mevzuatları bulunmaktadır. Mevzuatta yer alan hususlara göre faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
 

Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler