Mevduat Devlet Garantisi

Mevduatta devlet garantisi 2015 yılında 2 katına çıktı.
Tasarruf mevduatı ile katılım fonu sigortası bankaların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından izinlerinin iptal edilmesi halinde, mevduat ile katılım fonu hak sahiplerine sunulan teminatları içerir. Bu durumda hak sahiplerinin uğrayacağı maddi kayıplar devlet tarafından tamamen ya da kısmen karşılanır. Bu işlem sigorta kapsamında gerçekleşir.
Sigorta yolu ile mevduatta devlet güvencesi sağlama görevi ve aynı zamanda yetkisi iseTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurumu’na aittir. Bu nedenle söz konusu kayıp durumunun ortaya çıkması halinde gerekli işlemler TMSF tarafından yürütülür.

Mevduat ve Katılım Fonu Sigorta Sistemine Dahil Olan Bankalar Hangileri?

Faaliyetlerini Türkiye’de devam ettiren hem yerli hem de yabancı kredi kuruluşlarının mevduat ve katılım fonları mevduatta devlet garantisi altındadır. Aynı zamanda merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının mevduat ve katılım fonları da sigorta sistemine dahil edildi.

Mevduatta Devlet Güvencesi 2015 Yılında Ne Kadar?

Mevduata uygulanan devlet garantisinde 2013 yılı yeni bir dönemin başladığı yıl oldu. Çünkü mevduat garantisi iki katına çıktı ve bu dönemde 50 bin TL olan mevduat garantisi 100 bin TL’ye yükseldi. Mevduat devlet güvencesi resmi gazete durumu ise 15.02.2013 tarihli resmi gazetede çıkan yönetmelikle iki katına çıktı.
Mevduat devlet güvencesi ne kadar sorusunun yanıtı 2015 için net olarak 100 bin TL olarak açıklanıyor. Ancak mevduat garantisinden söz edilebilmesi için söz konusu bankanın faaliyet izninin son bulması gerektiği de unutulmamalıdır. Garanti kapsamına yurt dışında yaşamını sürdürenlerin Türkiye’deki banka hesapları da dahildir.

Hangi Mevduatlar Devlet Güvencesi Altında?

Tüm mevduatların söz konusu sigorta kapsamında bulunmadığı bilinmelidir. Her ne kadar mevduatta devlet güvencesi 2015 yılında daha geniş bir kapsama ulaştırılmış olsa da yalnızca aşağıda sıraladığımız mevduatlar devlet garantisi kapsamında bulunuyor.
  • Gerçek kişiler adına açılan mevduatlar
  • Ticari faaliyetlere konu olmayan mevduatlar
  • TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar
Bu mevduatlar 100 bin TL’ye kadar sigorta kapsamına alınmış durumda. Ayrıca tüm mevduat bankalarının Türkiye dışındaki ülkelerde faaliyet gösteren finansal kuruluşlar adına Türkiye’de mevduat kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince yasaktır.

Ülkemizde mevduat sahibi olmak isteyen tüm kişilerin bu konuda dikkatli olması ve yasalara aykırı olmayacak şekilde mevduat sahibi olmak için girişimde bulunmaları, sigortadan yani devlet güvencesinden faydalanılabilmesi adına da büyük önem taşır.

Hangi Mevduatlar Devlet Güvencesi Altında Değil?

Yapılan değişiklikler sonucunda mevduatta devlet garantisi 2015 yılında bazı mevduatları kapsamı dışında bıraktı. En güncel yönetmelik kapsamında sigorta dışında bırakılan mevduatlar şunlardır:
  • Mevduat bankalarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduatlar
  • Türkiye’de ya da yurt dışında off-shore faaliyetine sahip olan kredi kuruluşlarında bulunan mevduatlar
  • Banka tarafından açıklanan ve Merkez Bankası kurumuna da bildirilen azami faiz oranlarıyla mevduat toplamı en yüksek olan beş mevduat bankasının ortalama faiz oranlarının da üzerinde faize sahip olan mevduatlar

Sigorta Kapsamında Ödemeler Nasıl Yapılır?

Ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Güvence kapsamında ne kadar ödeme yapılacağı ise tasarruf mevduatı hesaplarının anapara ile faizreeskontlarının toplamı üzerinden yapılan bir hesaplama ile belirlenir.  Döviz ya da kıymetli maden cinsinden olan hesapların Türk Lirası olarak karşılıkları belirlenirken, söz konusu bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarih dikkate alınır. Bu tarihte Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı esas alınarak Türk Lirası karşılığı belirlenir.

Sigorta Primleri Kim Tarafından Ödenir?

Tasarruf mevduatına konu olan sigortanın primleri ilgili kredi kuruluşu tarafından ödenir. Ödeme Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurumuna yapılır.

Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler