PTT DASK ve Konut Sigortası | DASK ve Konut Sigortası Hesaplama 2022

PTT DASK ve Konut Sigortası sayesinde evinizi doğal afetler başta olmak üzere, diğer birçok tehlikeye karşı rahatlıkla koruyabilirsiniz.


PTT DASK ve konut sigortası, ülkemizin jeolojik konumu itibariyle konut, iş yeri gibi yapıların vazgeçilmez unsuru olmaya devam ediyor.

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem riski en yüksek ülkelerden biridir. Fay hatları belirli yıl aralıklarla harekete geçer ve depremler meydana gelir. Meydana gelen depremlerin kimi ufak çaplı kimileri ise büyük çaplıdır. Büyük çaplı depremlerin birçok mala ve cana neden olduğu görülür. Deprem sonrası oluşan hasar, çoğu zaman karşılanabilecek kadar küçük olmaz. Binaların tamamen yok olması, bina zeminlerinin kayması vb. durumlar, yapıların tekrar kullanılamaz bir hale gelmesine neden olur.
 Yapıların bu tür büyük hasarlar almaları sonucunda yüzbinlerce ve hatta milyonlarca lira masraf ortaya çıkabilir. Bu masrafın özellikle dar gelirli aile veya bireylerce karşılanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle de yapıları bir güvence altına almak gerekir. Böylelikle deprem sonrasında bir ailenin veya bir bireyin, deprem psikolojisi içerisinde maddi konularla boğulmaması mümkün olur. İşte tam olarak bu noktada PTT DASK ve konut sigortası devreye girer.
 
DASK sigortası sayesinde herhangi bir yapı hasarı veya masrafı düşünmeden, bir an önce deprem psikolojisinden çıkabilir ve normal yaşantınıza dönmeye başlayabilirsiniz. Evinizi tamamıyla güvence altına alıp, deprem riski nedeniyle oluşan endişeyi sonlandırabilirsiniz. Poliçe kapsamında, sadece evinize dair değil, evinizle ilgili birçok yapının korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

PTT Dask ve Konut Sigortası Nedir?

PTT DASK ve Konut Sigortası nedir?” sorusu, özellikle deprem sonrasında en çok sorulan sorulardan biri haline gelir.
 
Aslında bu sorunun, deprem sonrasında değil deprem öncesinde mutlak suretle sorulması gereken bir soru olduğunu unutmamak gerekir. PTT deprem sigortası yani DASK sigortası, açılım olarak “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” anlamına gelir. Ülkemizde doğal afet sigortalarının 17 Ağustos 1999 itibariyle net bir şekilde gündeme geldiği söylenebilir. Söz konusu tarihte yaşanan büyük Marmara Depremi sonrasında oluşan hasar, DASK sigortasının aslında ne kadar gerekli bir teminat olduğunu göstermiştir. Bu nedenle de 17 Ağustos 1999’dan sonra bu sigortanın zorunlu hale geldiği görülmüştür.
 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, herhangi bir kar amacı gütmez ve sigorta prosedürlerini tümüyle yerine getirir. DASK sigortaları aslında, söz konusu kurum denetlemesi ve gözetimi altındadır. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası veya kasko gibi güvenceler gibi teminat noksanlığı söz konusu olmaz. Bir deprem sigortası içerisinde ne yer alması gerekiyorsa ve hangi teminat bulunması gerekiyorsa, DASK sigortaları gerekli her türlü teminatı ve güvenceyi içerir. Bu yüzden “PTT DASK ve Konut Sigortası Nedir?” sorusuna, depremde oluşan hasarlara karşı faydalı teminatlar içeren bir sigorta türü olarak cevap verebiliriz.

PTT Dask ve Konut Sigortası Nasıl Yapılır?

PTT DASK ve Konut Sigortası nasıl yapılır?” şeklinde bir soru, bir önceki başlıkta yer alan soru gibi sadece deprem sonrasında ortaya çıkan sorulardan biri olarak bilinir.
 
DASK sigortanızı, PTT’nin herhangi bir şubesi üzerinden gerçekleştirebilmeniz mümkündür. DASK için ne yazık ki online hizmet vermeyen PTT, bunun yanı sıra bu konuda online bir teklif de sunmaz. Size en yakın PTT şubesine gidip, söz konusu sigortayı yaptırmak istediğinizi belirtmeniz gerekir. Talebiniz doğrultusunda şubenin sigorta bölümüne yönlendirilirsiniz. Ardından deprem sigortası yaptırmak istediğiniz yapıya dair birtakım bilgiler istenir.
 
İstenilen bu bilgileri sözlü olarak beyan etmeniz yetmez. Direkt olarak belgelerle beyan etmeniz gerekir. Bu yüzden başvuru yaparken sizden hemen bir sonraki başlıkta yer alan bilgilerin isteneceğini söylemek isteriz. Belgeleri ilgili sigorta danışmanına vermenizin ardından sisteme DASK sigortası yaptırmak istediğiniz yapının bilgileri girilir.  Yapının yaşı, konumu, oda sayısı, hane halkı sayısı vb. bilgiler ışığında sistem üzerinden konutunuzun DASK bedeli hesaplanır.
 
Eğer bu bedeli ödemeyi kabul ederseniz, PTT DASK ve Konut Sigortası teminatları hakkında size detaylı bir bilgi verilir. Bu bilgilendirmenin ardından ise sözleşme imzalama aşamasına geçilir. Size iletilen formda, istenilen bilgileri doğru yere ve doğru bir şekilde girmenizin ardından, ilgili alanlara imza atmanız istenir. Sonrasında ise ücret talep edilir ve makbuzun size iletilir. Makbuzun yanı sıra sigorta poliçe sözleşmeniz de verilir. Poliçeyi incelemeniz durumunda, poliçenin hangi durumlarda, ne kadar masraf karşılayacağı ve yapınızın ne gibi konularda güvence altında olduğunu öğrenebilirsiniz.

PTT Dask ve Konut Sigortası Gerekli Belgeler ve Bilgiler

PTT DASK ve Konut Sigortası gerekli belgeler ve bilgiler konusu, birçok karmaşanın yer aldığı ve her kaynakta farklı bilgilerin yer aldığı bir konudur.
DASK sigortası için gerekli belgeler:
 • Sigorta yaptıracak kişinin kimlik bilgileri,
 • Sigortalanacak yapının tapu bilgileri,
 • Sigortayı yaptıran kişiye dair iletişim bilgileri,
 • Sigorta yapılacak yapının adresi,
 • Yapının kullanım amacı,
 • Hasar durumu,
 • Binanın ne zaman yapıldığı ve yapının tarzı,
 • Yapıdaki kat sayısı,
 • Mesken brüt yüzölçümü,
gibi bilgiler, belgeli bir şekilde PTT şubesine iletilmelidir. Bu belgeler olmadan DASK sigortası yaptırmak mümkün olmaz. Belgelerde yer alan bilgiler ışığında zorunlu DASK yapılacak yapının hasar risk bedeli hesaplanır. Ardından sistemde çıkan ücret karşılığında yapı sigortalanır.
 
Deprem sigortası başvurusu yaptırmadan önce, yukarıda yer alan evrakları ve bilgileri hazırlamanız gerekir. Bu belgeler olmadan poliçeniz oluşturulmaz. Poliçenin oluşabilmesi adına sigorta yaptıracak kişiden ayrı, sigortalanacak yapıya dair ayrı bilgiler talep edilir. DASK poliçesini oluşturan istenen kişisel belgeler ve bilgiler şu şekildedir:
 • İsim bilgileri,
 • Adres bilgileri,
 • Telefon bilgileri,
 • TC Kimlik numarası veya tüzel kişiler için vergi numarası,
 
Yapıya dair ise istenen bilgi ve belgeler şu şekildedir:
 • Binanın inşa yılı,
 • Adres bilgileri,
 • Binada kaç kat olduğu,
 • Çeşitli nedenlerden ötürü geçmişte olan hasar durumu,
 • Binanın net bir şekilde m2 cinsinden yüzölçümü,
 • Binanın tarzı,
 • Tapu bilgileri,
 • Binanın ne için kullanıldığı.

PTT Dask ve Konut Sigortası Teminatları

PTT DASK ve Konut Sigortası teminatları belirli durumlar dışında devreye girer. Yine aynı şekilde bazı durumlar karşısında da devreye girmeyebilir.
 
PTT DASK ve Konut Sigortası teminatları şu şekildedir:
 • Bina temeli,
 • Ana duvarlar ve bağımsız bölümleri birbirinden ayıran duvarlar,
 • Bahçe veya istinat duvarları,
 • Tavan ve taban gibi bölümler,
 • Merdiven, asansör, sahanlıklar ve koridorlar,
 • Çatı ve bacalar,
 • Bunların dışında yer alan ancak yapı için tamamlayıcı nitelik taşıyan her türlü bölüm,
DASK sigortasının kapsadığı durumlar olarak bilinir.
 
Bu teminatların devreye girebilmesi için de yangın, deprem, tsunami, infilak, yer kayması ve deprem bağlı diğer etkenlerin meydana gelmesi gerekir. Söz konusu afetlerin ortaya çıkması durumunda yapınızda oluşacak her türlü hasar, poliçe teminatları arasında yer alıyorsa, ücretsiz bir şekilde karşılanır. Bunun yanı sıra poliçe fiyatının yükselmesi sonucunda sigorta şirketleri ekstra olarak teminatlar sunabilir. Böylelikle çok daha kapsamlı bir şekilde yapınızı güvence altına alabilirsiniz. İsterseniz de direkt olarak fiyat olarak en ucuz sigorta poliçesini yaptırıp, standart teminatlardan yararlanabilirsiniz.

PTT DASK ve Konut Sigortası Teminatın Kapsamadığı Durumlar

PTT DASK ve Konut Sigortası teminatın kapsamadığı durumlar konusu, DASK poliçesi edinmeden önce mutlaka incelenmesi gereken bir konudur.
 
Poliçenizin size ne gibi güvenceler tanıdığını ve bunların hangi durumlar geçerli olduğunu bilmeniz avantajdır. Poliçenin teminatlarının hangi konularda geçerli olmayacağını bilmek de farklı bir avantajdır. Deprem ve doğal afetlerde teminatın geçerli olmadığı durumlarla karşılaşırsanız, en azından planlarınızı bu yönde gerçekleştirirsiniz.
PTT DASK ve Konut Sigortası kapsam dışı durumlar ise şu şekildedir:
 • Enkazın kaldırılması ve temizlenmesi sonucunda oluşan masraflar,
 • İşin aksaması, kar kaybı ve kira mahrumiyeti gibi durumlar,
 • Geçici süreliğine konaklama veya geçici süreliğine işyeri masrafları,
 • Deprem nedeniyle karşılanamayan mali sorunlar ve benzeri durumlar,
 • Taşınabilir malların zarar görmesi,
 • Can kaybı, yaralanma ve manevi tazminat talepleri,
 • Yapının kalitesiz inşası nedeniyle ortaya çıkan hasarlar,
 • Deprem nedeniyle ve sonrasında; yangın, tsunami, yer kayması ve infilak gibi olaylar dışında gelişen hasarlar,
ne yazık ki teminat dışında kalan hasarlar olarak bilinirler. Eğer teminatınızın bu gibi durumları karşılamasını istiyorsanız, bazı maddeleri poliçenize ekletebilirsiniz. Bunun yanı sıra konut sigortası gibi farklı sigorta türlerine yönelerek de teminat dışında kalan birçok durumu güvence altına alabilirsiniz.

PTT DASK ve Konut Sigortası Azami Teminat Bedeli

PTT DASK ve Konut Sigortası azami tazminat bedeli, en çok merak edilen konulardan biridir. Birçok kişi, deprem vb. doğal afetlerden ötürü oluşacak zararlarda, maddi anlamda ne kadarlık bir güvence altında olduğunu bilmek ister.
 
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki PTT DASK ve Konut Sigortası azami teminat bedeli 240 bin TL olarak belirlenmiştir. Yapılarda bu teminat bedelinin üstünde oluşan hasarlar ne yazık ki sıradan DASK poliçeleri ile karşılanmaz. Bu tür hasarların karşılanması adına özel sigorta şirketlerinden ‘konut sigortası’ adı altında bir poliçe hizmeti satın alınabilir.
 
DASK sadece yıkılan bir yapının yeniden inşa edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek hasarı karşılayan bir sigorta türüdür. Bu teminat bedelinin içerisinde ise herhangi bir arsa bedeli de yer almaz. Ayrıca azami tutar her sene değişim gösterebilir. 01 Ocak 2020 itibariyle, yıllık inşaat maliyetlerindeki artış sonucunda söz konusu tutar belirlenmiştir.
 
Her DASK poliçesi farklı tutarlarda azami teminat bedeli içerir. En üst tutar 240 bin TL olarak bilinirken, yapının genel büyüklüğü, yaşı vb. detaylarına göre bu tutar daha da düşüş gösterebilir. Yapının tipi ne olursa olsun herhangi bir şekilde söz konusu tutar aşılmaz.

PTT Dask ve Konut Sigortası Neden Önemlidir?

PTT DASK ve Konut Sigortası neden önemlidir?” sorusu, DASK poliçesi almak isteyen bu poliçeye tam olarak ne için para ödediğini daha detaylı bir şekilde anlamak isteyenlerin ortak sorusudur.
PTT DASK ve Konut Sigortası, ülkemizde aslında hemen hemen her evde olması gereken bir güvencedir. Bilindiği üzere ülkemizde birçok fay hattı mevcuttur. Bazıları aktifken bazılarının ise kısmen aktif oldukları bilinir. Özellikle bazı illerin fay hattının tam üzerinde yer alması, risk seviyesini daha da çok arttırır. Bunun yanı sıra DASK ve Konut Sigortası ürünü sadece deprem odaklı düşünülmemelidir. Ülkemizde sel, yangın ve diğer çeşitli doğal afetler de sıkça görülür.
 
Yaşanan doğal afetin türü ne olursa olsun, sonuçlarının son derece ağır olma ihtimali yüksektir. Bu denli büyük bir risk ortamında yaşarken, konutları veya yapıları güvence altına almamak, ilerleyen süreçte yüksek ekonomik masrafları da göze almak demektir. “Mal, canın yongasıdır” atasözünden yola çıkarak, doğal afetler konusunda bu denli potansiyeli yüksek bir ülkede yaşayıp, DASK ve Konut Sigortası gibi ürünlerle, yapılarımızı güvence altına almamak ciddi anlamda cesaret ister.

DASK ve Konut Sigortası Aynı Ürün Müdür? DASK ve Konut Sigortası Arasındaki Fark

DASK ve Konut Sigortası aynı ürün müdür?” tarzında çeşitli sorular aklınızın bir köşesini kurcalıyor olabilir.
 
Ne yazık ki DASK ve Konut Sigortası ürünlerinin aynı olmadığını söylemek isteriz. DASK, içeriğimizin üst kısımlarında yer alan teminatları kapsar. Konut Sigortası ise bu teminatların dışında kalan, ekstra teminatların karşılanması ve güvence altına alınması gibi durumları kapsar. Evinizdeki herhangi bir değerli eşyanın veya mobilyanın güvence altında olmasını istiyorsanız, konut sigortası yaptırabilirsiniz. Direkt olarak evinizin, bir yapı çerçevesi içerisinde değerlendirilmesini ve korunmasını istiyorsanız, DASK poliçesi edinebilirsiniz.
 
Konut Sigortası; evdeki eşyaların korunması, hırsızlığa karşı maddi güvence sağlanması, doğal afetler sonucunda evin içerisinde yer alan eşyalara zarar gelmesi vb. durumlarda devreye giren bir üründür. Aynı zamanda konut sigortasının, işyeri, ofis, dükkan vb. yapılar için de yapılması söz konusu olabilir. Konut sigortasının ismi, işletmeler bazında işyeri sigortası, işletme sigortası ve bu tarz isimlerle anılabilir.

PTT Dask Sorgulama

PTT DASK sorgulama işlemi sayesinde, oturmuş olduğunuz konutun, işletmenizin veya herhangi bir yapının güvence altında olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
 
Sorgulama işlemleri için poliçeyi yaptıran kişinin TC Kimlik numarası veya yapının poliçe numarası gibi bilgiler istenebilir. Sorgulama işlemi için herhangi bir ücret ödenmez. Sorgulama işlemleri için PTT’nin telefon veya internet kanalı gibi kanalları kullanmak mümkün değildir. PTT bu işlemlerin tümünü şubeleri üzerinden gerçekleştirir. Bu yüzden sorgulama işlemleri için nüfus cüzdanınız ve yapının resmi evraklarıyla herhangi bir PTT işyerine gitmeniz gerekir.

PTT DASK Hesaplama

PTT DASK hesaplama işlemi, herhangi bir yapıya DASK poliçesi yaptırmak istediğiniz zaman ne kadar bir bedel ödemeniz gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi veren bir işlemdir. Bu işlemin yapılabilmesi adına PTT şubelerini ziyaret etmeniz gerekir. Hesaplama işlemi için PTT, https://www.pttsigorta.com/dask adresi üzerinden herhangi bir ekran veya hesaplama aracı sunmaz.
 
DASK hesaplama işlemi sadece poliçe bedeli hakkında bilgi vermez. Aynı zamanda poliçenin teminat bedeli hakkında da bilgi verir. DASK poliçeniz oluşmadan önce, güvence altına almak istediğiniz yapı hakkında bir hesaplama yapılır ve ortaya çıkan tutarlar hakkında bilgi verilir. Hesaplama işleminin yapılabilmesi adına nüfus cüzdanınızın ve yapının gerekli evraklarının yanında olması gerekir. Sisteme bu evraklar dahilinde girilen bilgiler, hesaplama işleminin gerçekleşmesine yardımcı olur.
 
PTT dışında DASK hesaplama işlemi yapmak istiyorsanız, ilgili sayfada yer alan bilgileri, istenilen kutucuklara girerek hesaplama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

PTT DASK Fiyatları

PTT DASK fiyatları, birçok detay çerçevesinde değişen fiyatlardır. Sabit bir fiyat aralığının olduğunu söylemek yanlış olur.
 
Yapılan hesaplama işlemi sonucunda poliçe prim fiyatınız ortaya çıkar. Her yapının özellikleri farklı olduğu için ortaya çıkan fiyat da farklı olur. PTT DASK fiyatları belirlenirken, öncelikle adres bilgileri dikkate alınır. Yapının hangi ilde, hangi ilçede ve hangi mahallede yer aldığı gibi detaylar üzerinde durulur. Bunun yanı sıra binanın yapı tarzı da istenilen bir başka bilgidir. Betonarme ve diğer olmak üzere iki farklı yapı türü bulunur.
 
Bu detayın hemen sonrasında ise binanın hangi yılda yapıldığı gibi konular üzerinde durulur. Binanın resmi olarak ne zaman inşa edildiği, fiyatın belirlenmesi hususunda önemli bir detaydır. Binada kaç kat olduğu, poliçe prim fiyatını etkileyen bir başka detaydır. Son olarak; daire yüzölçümü ve yenileme numarası gibi bilgiler ışığında, DASK poliçe fiyatı ortaya çıkar.

DASK Yenileme PTT

DASK yenileme PTT tarafında da yapılan bir işlemdir. Daha önce başka bir sigorta firması üzerinden DASK poliçesi aldıysanız ve poliçenin yılı dolmuşsa, yenileme işlemini PTT üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
 
Herhangi bir PTT şubesine giderek, yukarıda yer alan kişisel bilgiler ve yapı bilgileri başlığı altında istenen evrakları vermeniz durumunda, yenileme işleminiz çok kısa süre içerisinde yapılır. Fiyat konusunda net bir kanıya varmak söz konusu değilken, yapılan değerlendirmeler neticesinde risk ne kadar azsa prim fiyatının da o denli ucuz olacağı söylenebilir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler