Savaş Döneminde İthalat

Savaş döneminde ithalat, devletler için bir nevi kriz dönemidir. Birçok ülke savaşa dâhil olmasa bile savaşa giren devlet veya devletlerle ticaretini kesebilir.
Savaş döneminde ithalat, devletler için bir nevi kriz dönemidir. Birçok ülke savaşa dâhil olmasa bile savaşa giren devlet veya devletlerle ticaretini kesebilir. Öte yandan Bir ülke savaşa taraf olmasa bile ithalat yollarında çıkan bir çatışma veya savaştan maddi olarak etkilenir. Peki, ithalat nedir?

İthalat Nedir?

İthalat diğer bir anlamıyla dış alım, en anlaşılır tarifiyle, ürünün başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. Dünyadaki tüm devletler birçok ürünü komşu ülkelerinden veya daha uzak ülkelerden alır. Ülkeler arasında yapılan anlaşmalara ise gümrük anlaşmaları denir. Savaş veya çatışmanın yaşanmadığı zamanlarda sadece basit prosedür sorunları yaşanırken savaş zamanları ülke sınırları kapatılır ve bölgeye asker sevkiyatları yapılır bu ise ticareti olanaksız hale getirir. Çünkü bu bölgelere giriş ve çıkışlar kapatılmaktadır.

Savaş Döneminde İthalat Yapılabilir Mi?

Savaş birçok hayati faktörü sekteye uğrattığı gibi ithalatı da sekteye uğratmaktadır. Rusya ve Ukrayna Savaşı’ndan örnek vermek gerekirse savaş bölgedeki ticareti durma noktasına getirmiş ve nakliye fiyatlarında rekor kırmasını sağlamıştır. Türkiye, gıda maddelerinden enerjiye, turizm sektöründen silah satışına kadar birçok konuda ticaretini Ukrayna ve Rusya ile gerçekleştiriyordu. Ayçiçek yağından örnek vermek gerekirse Türkiye, ayçiçek yağı ve türevlerini ciddi miktarda savaşın yaşandığı bölgeden ithal ediyordu. Ancak savaşla birlikte özellikle Ukrayna’dan ayçiçek yağı ithalatını durdurmak zorunda kaldı. Yerli üretimi artırmaya çalışan Türkiye yaklaşık bir sene yağ fiyatlarında enflasyon artışı görebilir.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın İthalata etkileri

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan tutumu birçok ülkeyi Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaya itmiştir. Birçok ülke Rusya ile ticaretini kesmiş sınırlarını ve hava sahalarını kapatmıştır. Rusya’nın Avrupa’nın gaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşılamasına rağmen birçok ülke Rusya ile yapılan anlaşmaları iptal etme kararı almıştır. Bunun ürerine Rusya, kendisine düşman olan ülkeleri listelemiş ve Rus şirketlerinin bu ülkelerle ticaret yapmaması istenmiştir. Yaşanan bu durumda Avrupa, Rusya’dan gaz ithalatını kıstığı veya (Bazı ülkeler) tamimiyle kestiği için doğal gaz alacak başka ülkeleri arayışına girmiştir.
Özellikle İsrail Akdeniz’den çıkardığı doğal gazı Avrupa’ya satmayı teklif etmiş bu yolun da Türkiye üzerinden olmasını istemiştir. Bu durum küresel enerji hatlarının değişmesine neden olabilecek bir gelişmedir. Rusya’dan Avrupa’ya giden enerji hatları eğer Akdeniz’e kayar ve İsrail ile Mısır gibi ülkeler Avrupa’ya doğal gaz satarsa dünya enerji yollarında kesin kaymalar yaşanabilir. Birçok bölgenin jeopolitik önemi artar.

Savaş ve Gıda Fiyatları

Savaş döneminde ülkeler birbirlerine yaptırım uyguladığı için birçok kalem ürünün fiyatı artmaktadır. Öte yandan savaş bölgelerinde ve savaşta olan ülkelerde gıda fiyatı yaptırımlar ve savaşta olunduğu için ordu besleme ihtiyacı duyulacağı için artmaktadır. Ukrayna ile savaşta olan Rusya ordunun gıda ihtiyacı ve birçok ülkenin yaptırım uygulamasından dolayı ilave gıda ithalatı kararı almıştır. Bu kararla birlikte 10 ülke belirleyen Rusya, savaş sırasında sağlayamadığı gıda maddelerini bu 10 ülkeden almak için temasa geçmiştir. Ancak bölgedeki çatışma ortamı nakliye ve ulaşım sorununu doğurduğu için fiyatlar yaklaşık yüzde 80 oranında artmıştır.

SAVAŞ TÜM İTLAHAT KALEMLERİNİN ARTMASINA DENEN OLUR

Anlaşılacağı gibi dünyada yaşanan bir çatışma ve savaş ortamı tüm ülkeleri etkilemektedir. Başta petrol, altın ve dolar gibi kalemlerde artış görülürken bunlara ek gıda fiyatları, ulaşım ve nakliye fiyatları artmaktadır. Öte yandan devletlerin finans sektörleri de yaşanan yaptırımlar nedeniyle uzun süreli yaralar almaktadır. Görüldüğü üzere Rusya’nın para pirimi her gün değer kaybetmektedir.


Diğer Makaleler