Savaş Ekonomisi Nedir?

Savaş Ekonomisi tabiri, bir devletin ekonomisini savaş zamanında ve savaşın yıpratıcılığı karşısında ayakta tutmak adına aldığı bir takım önlemlerin genel ismidir.
Savaş Ekonomisi tabiri, bir devletin ekonomisini savaş zamanında ve savaşın yıpratıcılığı karşısında ayakta tutmak adına aldığı bir takım önlemlerin genel ismidir. Daha genel olarak devletin kaynaklarını ve üretimini savaş bitene kadar alınan kararlar doğrultusunda kullanmaktır. Peki, savaş ekonomisi hangi önlemleri almayı gerektirir?
 Savaş zamanında devletler, ülke içerisindeki ekonomik kaynaklarının çoğunu savaşa kanalize edebilirler. Bu ise halkın rahatının ve refahının bozulması anlamına gelir. Yani vatandaş savaş öncesinde istediği ürünlere ulaşabilirken savaş sırasında en basit ürünler (Ekmek, yağ, şeker… vb) bile karneye bağlanabilir. Bu durum ülkenin savaş ekonomisine geçtiğinin en büyük kanıtıdır.

Savaş Ekonomisinin Uygulanmaya Başlanması

Eğer bir ülke savaş ekonomisine geçiş yaptıysa o ülkede enflasyon ve karaborsacılık artar. Üretim kalemlerinin savaş merkezli olarak planlanmasından dolayı neredeyse bütün ürünlerin fiyatı değişir. Diğer devletler yaptırım ve ambargo kozlarını oynarsa o ülkenin parasının değeri düşer ve ithalat miktarı yukarı yönlü hareket eder.
Günümüzde yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan örnekler verecek olursak. Rusya Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyor. Bu Rusya için çok büyük bir koz. Ancak Avrupa devletlerinin uyguladığı yaptırımlar Rusya’nın resmi para birimi olan Ruble’yi her gün daha da değersiz hale getirmekte ve Rusya’nın ithalat verilerini yükseltmektedir. Rusya doğal gaz fiyatlarına zam yapsa dahil paranın değersizleşmesi ülkeye giren her kalem malın fiyatının armasına neden olacaktır.   

Savaş Ekonomisi Makale Almanya Örneği

Savaş Ekonomisi ve Almanya örneği bir yere kadar başarılı bir savaş ekonomisi yönetim biçimidir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da gıda fiyatları rekor seviyede artmış. Almanların her gün kullandığı en temel ürünler karaborsaya düşmüştür. Ülkede üretilen tarım ürünleri ve özellikle buğday askerin yemesi için cepheye gönderilmiştir. Bu nedenle yanlış uygulanan savaş ekonomisi politikaları ülkeyi hem ekonomik yönden hem de moral yönünden yıkıma uğratmıştır.

Bu durumdan ders çıkartan Naziler İkinci Dünya Savaşı’nı bir noktaya kadar götürebilmişlerdir. Naziler Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan hataları tekrarlamamışlar planlarını iyi yapmışlardır. Almanya’da iktidara geldikleri ilk yıllarda Naziler kapsamlı bir tarım reformu uygulamışlar ve gıda fiyatlarını hızlıca düşürmüşlerdir. Sanayi bakımında ise büyük fabrikalar açan Naziler, teknolojik ürünler, silahlar, tanklar ve uçak üretmiş ve işsizlik sorununu ortadan kaldırmışlardır. Bu iki önemli politika ile birlikte enflasyon düşmüş, işsizlik azalmış ve gıda fiyatları minimum seviyelere gerilemiştir. Bu ve bunun gibi pozitif savaş ekonomisi atılımlarını İkinci Dünya Savaşı sırasında da gerçekleştiren Naziler halktan büyük destek görmüş ve savaşı belli bir yere taşımıştır.

Diğer Makaleler